Transcendent Analysis Of Haft Paykar

همچنین از تنافی میان وضعیت منظومه شمسی با این معنا که غلظت آسمانها یکسان است مفری نیست، زیرا اگر مراد از این غلظت را چنانچه شهرستانی پنداشته است ارتفاع جو سیارات محسوب کنیم (شهرستانی، ۲۷۷)؛ اولاً، این ارتفاع را باید مساوی فاصله بین سیارات بدانیم زیرا آن نیز پانصد سال است و ثانیاً، ارتفاع جو سیارات متفاوت است و ثالثاً، سیاره زهره جو ندارد (بوکای، ۱۳۶۴: ۱۰۱). این که نوعی ارتباط و تعلق بین امور معنوی با آسمانهای مادی برقرار است و به اعتبار این تعلقات است که نسبت دادن امور معنوی به این آسمانهای مادی توجیه میگردد، صحیح نیست؛ زیرا ارتباط تنگاتنگ بین ملک و ملکوت قابل انکار نیست اما این پاسخ درصورتی مورد پذیرش است که ارتباط بین آسمانهای ملکوتی با مادی را ارتباطی متناظر بدانیم؛ به این معنی که آسمان اول ملکوتی را مرتبط با آسمان اول مادی بدانیم و به همین ترتیب تا آخرین آسمان تا بتوانیم نزول امر بین آسمانهای ملکوتی را در آیه ای مانند ﴿اللهُ الَّذی خَلَقَ سَبَعَ سماواتٍ وَ مِنَ الاَرضِ مِثلَهُنَّ یَتَنَزَّلُ الأَمرُ بَینَهُنَّ﴾ (طلاق/۱۲) به آسمانهای مادی نسبت دهیم و این معنا علاوه بر اینکه دلیل نقلی بر آن نداریم توجیه عقلایی نیز ندارد؛ زیرا آسمانهای جسمانی هیچ برتری و علو ماهوی نسبت به هم ندارند و اگر آنها را آسمان مینامیم به اعتبار انسان زمینی است که آنها را در جهت فوق میبیند و در واقع فوق و تحت مطلقی وجود ندارد؛ بنابراین نمیتوانیم آنها را مراتبی برای نزول ملائکه از عرش الهی بهسوی زمین بدانیم هرچند تعلقات ملائکه را به این آسمانهای مادی متفاوت از تعلقات مادی تلقی کنیم.

این سخن را در قالب مثال می­توان روشن­تر بیان کرد: اگر شخص الف در دانش ریاضی دارای نهایت تخصص و تبحر باشد، من به علم او در این دانش ایمان خواهم داشت؛ زیرا از پیش با مشاهداتی این باور عقلانی برای من ایجاد شده است که وی در این دانش متبحر است. از نظر اندازه و روشنایی بیشتر شبیه زمین است. شاهد مهم دیگر بر این که آسمانهای مورد نظر در روایات غیر از سیارات معهود است، معرفی آنها با تعبیر آسمان پایین و آسمان دوم و آسمان سوم تا آسمان هفتم است.

زحل یکی از بادخیزترین نقاط در کل منظومه شمسی است و سرعت وزش باد در مناطق استوای آن به ۱۸۰۰ کیلومتر بر ساعت هم میرسد. وجود درخت طوبی در آسمان ششم با هیچیک از دیدگاههایی که هفت آسمان را در منظومه شمسی می دانند سازگار نیست. به گزارش ایسنا و به نقل از ناسا، این دو تصویر مریخ توسط “تلسکوپ فضایی هابل” ثبت شده است. به گزارش فارس، زهره یا ناهید به ترتیب نزدیکی به خورشید، دومین سیاره زمین سان منظومه خورشیدی است که در مداری میان مدارهای زمین و عطارد قرار گرفته است. یکی از پدیدههای خاص در قمرهای زحل، میان دو قمر جانوس و اپیمتئوس اتفاق میافتد این دو قمر در مداری تقریباً یکسان دور سیارهٔ زحل چرخش میکنند و هر چهار سال یکبار به یکدیگر بسیار نزدیک میشوند.

بهرام زمانی که در یمن، دور از سرزمین اصلی خود به سرمی برد، هنگام بازگشت از شکار به قصرخورنق(2) وارد شد. محور چرخش مریخ با توجه به صفحه مدار خود به دور خورشید 25 درجه کج میشود. نزدیکان بهرام پیشنهاد کردند با توجه به مدارج آسمانی او باید کاری کرد که او از چشم زخم ایام درامان بماند. سؤالهایی که این شخص از امام علیهالسلام میپرسد با توجه به اینکه او اهل شام است و غالب شامیان از مخالفان علی علیهالسلام بودهاند به احتمال قوی در جهت درمانده کردن امام علیهالسلام بوده است و جمله «سَل تَفَقُّهاً وَ لَا تَسأَل تَعَنُّتاً» این احتمال را تقویت میکند.

استعمال فاصله پانصد ساله در روایات درباره موضوعاتی غیر از آسمانها این احتمال را تقویت میکند. امام علیهالسلام محبوک بودن آسمان به زمین را با داخل کردن انگشتان در هم تصویر نمودهاند و این توهم برای حسین ابن خالد به وجود آمده است که در ظاهر نیز آسمان به این شکل به زمین تنیده شده است و این معنا را با آیه ﴿رَفَعَ السَّماواتِ بِغَیرِ عَمَدٍ تَرَونَها﴾ ناسازگار دانسته است، امام علیهالسلام برای رفع این توهم در ادامه وضعیت آسمانها و زمینها را به لحاظ ظاهری تشریح نموده و ستونها را به نزول امر الهی از آسمانها بهسوی زمین و به سوی رسولالله صلیالله علیهوآلهوسلم و وصی او تفسیر نموده است.

این تصویر که از فاصله ی 1.3 میلیون مایلی به ثبت رسیده، اشعه های خورشید را که از پشت حلقه ی زخل منتشر می شود، به خوبی نشان می دهد. قطعا هر کس حداقل یک بار دیدم یک عکس از توانا کوه اورست، یا تصویر از گسترده گراند کانیون. تصور می شود که قمرها اجرامی هستند که به دور سیاره ها می گردند ، اما این توضیح شرایطی را که در آن اجسام در حال گردش به دور سیارات دوگانه یا سیارک ها هستند ، پوشش نمی دهد.سیارک ها و دنباله دارها قطعات باقی مانده از منظومه شمسی ما هستند: این اجسام کوچکتر هرگز نتوانستند بخشی از سیارات یا قمرها شوند ، اما دانشمندان معتقدند که این “باقی مانده” ممکن است آب مایع و مواد آلی را به زمین ما آورده باشد.

و اما منظور از صاحب امر، رسول خدا صلیاللهعلیهوآلهوسلم و وصى بعد از رسول خدا صلیاللهعلیهوآلهوسلم است، که قائم بر وجه زمین است، که امر الهى تنها به سوى او نازل مىشود، یعنى از آسمانهاى هفتگانه و زمینهاى هفتگانه فرود مىآید. یک کارشناس نجوم در گفتگو با یورونیوز در مورد کشف آب در جو «کی ۲-۱۸ بی» ضمن تاکید بر اهمیت کشف دانشمندان تاکید کرد که هرچند فاصله این سیاره با زمین ممکن است به نظر افراد عادی زیاد بیاید اما در عمل این سیاره فراخورشیدی فاصله زیادی با زمین ندارد. به عنوان مرزی بین سیارات زمینی و سیارات غول پیکر عمل می کند.

آنها بسیاری از مظاهر هستی، از جمله زمان و مکان را برمبنای این عدد تقسیم بندی کرده اند؛ زمان را به هفت روز، و مکانهای آسمانی و زمینی را نیز به هفت بخش. «عَن أَبِی بَصِیرٍ، عَن أَبِی عَبدِ اللهِ عَلَیهِ السَّلَامُ، قَالَ: سَأَلتُ عَنِ السَّمَاوَاتِ السَّبعِ، قَالَ: سَبعُ سَمَاوَاتٍ لَیسَ مِنهَا سَمَاءٌ إِلَّا وَ فِیهَا خَلقٌ وَ بَینَهَا وَ بَینَ الأُخرَى خَلقٌ، حَتَّى یَنتَهِیَ إِلَى السَّابِعِ»؛ «ابو بصیر از امام صادق علیهالسلام نقل کرده است که: از آسمانهای هفتگانه پرسیدم، فرمود: هفت آسمان است که هیچ آسمانی نیست مگر آنکه در آن آفریدههایی است و بین آن و بین آسمان دیگر آفریدههایی است تا به آسمان هفتم برسد» (عدهای از علماء، ۱۳۸۱: ۳۲۱).

وَ السَّبعُ وَ الدِّیکُ وَ الصَّخرَةُ وَ الحُوتُ وَ البَحرُ المُظلِمُ وَ الهَوَاءُ وَ الثَّرَى بِمَن فِیهِ وَ مَن عَلَیهِ عِندَ السَّمَاءِ الأُولَى کَحَلقَةٍ فِی فَلَاةٍ قِیٍّ وَ هَذَا کُلُّهُ وَ سَمَاءُ الدُّنیَا بِمَن عَلَیهَا وَ مَن فِیهَا عِندَ الَّتِی فَوقَهَا کَحَلقَةٍ فِی فَلَاةٍ قِیٍّ وَ هَاتَانِ السَّمَاءَانِ وَ مَن فِیهِمَا وَ مَن عَلَیهِمَا عِندَ الَّتِی فَوقَهُمَا کَحَلقَةٍ فِی فَلَاةٍ قِیٍّ وَ هَذِهِ الثَّلَاثُ بِمَن فِیهِنَّ وَ مَن عَلَیهِنَّ عِندَ الرَّابِعَةِ کَحَلقَةٍ فِی فَلَاةٍ قِیٍّ حَتَّى انتَهَى إِلَى السَّابِعَة»؛ «زینب عطرفروش که زنى لوچ بود نزد زنان و دختران پیامبر صلىالله علیه وآله وسلم مىآمد و به آنان عطر مىفروخت.

او با انتخاب گنبد به عنوان خانة بهرام برای دختران پادشاهان هفت اقلیم، آن را مظهری برای بازتاب هنرمقدس -که در واقع تجلی سرمشق ازلی است- قرار داده، زیرا خداوند معمار بزرگ جهان است و این صفت را به انسان که خلیفة او بر روی زمین است، بخشیده است. آنها دختران پادشاهان هفت اقلیم بودند. «عَن عَلِیٍّ ع فِی قَولِهِ فَلا أُقسِمُ بِالخُنَّسِ قَالَ خَمسَةُ أَنجُمٍ زُحَلُ وَ عُطَارِدُ وَ المُشتَرِی وَ بَهرَامُ وَ الزُّهَرَةُ لَیسَ فِی الکَوَاکِبِ شَیءٌ یَقطَعُ المَجَرَّةَ غَیرُهَ»؛ «از علی علیهالسلام درباره آیه فَلا أُقسِمُ بِالخُنَّسِ آمده است که فرمود: پنج ستارهاند، زحل و عطارد و مشتری و بهرام و زهره، هیچ یک از کواکب غیر از آنها کهکشان را نمیبرند» (مجلسی، ۱۴۰۳ق: ۵۵/۱۰۸).

از فیلترهای رنگی بیشتر برای مشاهده سیارات استفاده میشود. 7- کدام سیاره، خاک قرمز رنگی دارد؟ این سیاره، دومین سیارهی بزرگ پس از مشتری است و اخیراً با کشف بسیاری از قمرهای آن، از تعداد قمرهای مشتری پیشی گرفته است. از منظر انسان که دارای دیدگاهی فیزیکی است و در مکانی مادی قرار دارد، ستارگان در کره های متحدالمرکز گرد زمین حرکت می کنند و به وسیلة فضایی بی انتها احاطه شده اند وخود این فضا توسط روح کلی که به عنوان “محل ماوراء الطبیعی” ادراک و معرفت است، در برگرفته می شود. این تحلیل نشان میدهد که تصویرگری امام علیهالسلام از آسمانها و زمینها ناظر به خلقت ظاهری و مادی آن است و اخبار او از باطن عالم مربوط به تفسیری است که از آیه ﴿رَفَعَ السَّماواتِ بِغَیرِ عَمَدٍ تَرَونَها﴾ نمودهاند، تشریح وضعیت ظاهری آسمانها و زمینهای هفتگانه از جانب امام رضا علیهالسلام است نشان میدهد وضع ظاهری آسمانها برای اهل آن زمان مجهول بوده است و هر آسمان خصوصاً بر یک زمین سایه افکنده است.

این در حالی است که هفت سیاره جسمانی و مادی سنخیتی با این امور ندارند. برای انجام این بازی میبابست پس از اماده سازی برد های بازی و انجام چیدمان اولیه بازی ماموریت سیاره سرخ هر نفر یک دسته کارت برای خود بردارد که شامل ۹ کارت به علاوه ی فضانوردان خود می باشد. در نهایت هم میفهمیم لیزری که قرار است به کمک آن قمر الپیس از بین برود در واقع چشم نابودگری است که در بازی اول کشته شده بود.

در فصل زمستان یخبندانهای فصلی دیگری نیز ظاهر میشوند که از دی اکسید کربن جامد ساخته شدهاند و به آن یخ خشک نیز گفته میشود و از گاز دی اکسید کربن موجود در جو متراکم شده است. ایالات متحده در سال 1964 مارینر 4 و در سال 1969 مارینر 6 و مارینر 7 را ارسال کرد. تمام آن اطلاعات اکنون جای خود را به اطلاعات جمع آوری شده بوسیله تعدادی از کاوشگرهای فضایی آمریکایی و روسی بخصوص مارینر 9 دادهاند. محاسبات اخترشناسان نشان میدهد شرایط جوی و اقلیمی در مشتری و کیوان، دو سیاره منظومه شمسی، به گونهای است که باران الماس در این دو سیاره میبارد و ممکن است در آنها اقیانوسهایی از الماس وجود داشته باشد.

از دهه ۱۹۶۰، کلمه سیاره دوباره در ادبیات علمی برای توصیف ماهوارهها، حداقل ماهوارههای بزرگ و گرد، ظاهر شد. در سوم آگوست 2004 کاوشگر مسنجر از ایستگاه نیروی هوایی کیپ کاناورال پرتاب شد، این اولین فضاپیمایی بود که بعد از اواسط دهه 1970 از سیاره عطارد بازدید کرد. این اجرام از موقعیت رصدخانه لارستان حوالی ساعت ۱۷:۱۸ در وضعیتی با ۲۳ درجه بالاتر از افق جنوب غربی شما قابل رصد خواهد بود، سپس به سمت افق فرو میروند و دو ساعت و ۲۶ دقیقه بعد از خورشید؛ ساعت ۱۹:۲۸ غروب میکند.

دیدگاهتان را بنویسید