A Critical Study On Positivistic Humanities According To Islamic Thought

اگر مفهومِ ”الف “در ذهن من باشد، سپس در رابطه با ”الف “مفاهیم و ایده های جدیدی به نظر من برسد، چنین نخواهد بود که مفهوم ”الف “با تاثیر و تاثّر پذیرفتن به مفهوم دیگری، مثلاً ”ب“، تغییر می یابد. اگر چنین نمی بود مفهوم ”الف“ دیگر در ذهن من وجود نمی داشت و قادر نبودم علاوه برمفهوم ”ب“و در صورت عدمِ فراموشی به ”الف “ نیز بیندیشیم. بنا براین، برخلاف مورد وجود، افزودن محمول به موضوع در چنین گزارههایی مستلزم این نخواهد بود که مصداقِ حقیقی مفاهیم ما وجود نداشته باشند؛ چرا که چنین افزایشی در خود واقعیت هم روی میدهد.

روایت این بازی در دوران پس از نابودی زمین رخ میدهد. آلفا قنطورس یک ستاره دوتایی است که به همراه پروکسیما قنطورس که بسیار کمنورتر است یک سامانه سهگانه تشکیل میدهد. اخیرا در سیارک گرانبهای Psyche-16 آهن، نیکل، طلا و سایر فلزات کشف شده است و در صورتی که مورد عملیات استخراج قرار گیرد، اقتصاد جهان سقوط میکند و قیمت فلزات در زمین به صفر میرسد. به نظر آشکار میرسد که وجود، یک ویژگی یا خاصیت ماهوی نیست؛ یعنی خصلتی که به ماهیت یک شئ برگردد، آن گونه که مثلاً سرخی میتواند خصلت یک سیب باشد.33 بنا براین، وجود هرگز ذیل مقولات ماهوی طبقه بندی نمیشود و اشیای موجود، نوع خاصی از اشیاء نیستند.

در چنان ارتباطی با بافت مجموع تجربه، مفهوم شئ کمترین بسط و افزایشی پیدا نمیکند. مشتری سه حلقه در اطراف استوای خود دارد، این حلقهها در سال ۱۹۷۹ توسط کاوشگر وویجر ۱ کشف شدند. حرکت یک سیاره با هسته مذاب منجر به شکل گیری میدان مغناطیسی در اطراف سیاره می گردد. وقتی دانشمندان سیاره شناس درباره سیارات سنگی مطالعه می کنند مطالب زیادی می آموزند که به آنها کمک می کند چگونگی شکل گیری سیارات سنگی ای که به دور ستاره های دیگر می گردند را نیز درک کنند. سال ۲۰۰۹ بود که استودیو گیرباکس سافتور و ۲ کی گیمز عنوانی را با نام Borderlands منتشر نمودند که کسی آن زمان فکر نمی کرد تبدیل به چنین نام بزرگ و قدرتمندی که امروز از آن می شناسیم شود ولی Borderlands موفقیت ها را پشت سر هم کسب کرد و تبدیل به یکی از بهترین و جذاب ترین شوترهای اول شخص آن سال شد که برگ برنده آن، نقش آفرینی بودن بازی بود که عمق وحشتناکی به بازی بخشیده بود و همینطور سیستم خلق تصادفی سلاح ها که باعث ایجاد تعداد بیشماری سلاح مختلف شده بود که تا به حال در عنوانی به این شکل مشاهده نشده بود.

البته كهكشان هاي ديگر، چنان دورند كه فقط با تلسكوپ هاي بزرگ و در مدت زمان طولاني مي توان از آن ها عكس گرفت. از مهمترین این شواهد می توان به “کانال های طغیان” اشاره نمود. بلکه منظور کانت این است که اگر مفهومِ وجود (محمول) به مثابه یک مفهوم ماهوی به مفهومِ موضوع در گزارههای وجودی اضافه شود، در آن صورت مفهومِ موضوع با مفهوم ِدیگری که ابتدا مورد نظر ما نبوده است، جای گزین میشود. کانت بر این باور است که این مصداق، صرفاً توسط موضوعِ گزاره (یعنی ’طلا‘) نشان داده میشود، و نه توسط محمولِ گزاره (یعنی، ’وجود دارد‘)؛ چرا که به باور کانت، وجود، چیزی جز واقعیت خارجی اشیاء (در مثال ما طلا) نیست.

در این صورت موضوع دربردارندۀ مفهومِ محمول، یعنی وجود، نیست و لذا محمول به آن اضافه میشود. محمولِ تعیین کننده،’ محمولی است که به مفهوم موضوع اضافه میشود و آن را بزرگ تر می سازد‘ (کانت B626/A598). ایدۀ وجود، بنابراین، همان ایدۀ چیزی است که ما آن را تصور میکنیم. همان گونه که گاسندی (CSM, 2: 224-5) میگوید: ’اگر شئ فاقد وجود باشد، ما نمیگوئیم که شئ ناقص است، یا از کمال دور شده است، بلکه به جای آن می گوئیم که آن، هیچ چیزی نیست.

بنا براین، وجودِ هر شئ منطقاً مقدم بر هر گونه تحقق خواصِ ماهوی آن است. خلاصۀ استدلال و دیدگاه هیوم این است که ”ایدۀ وجود“ با ”ایدۀ (شئ) موجود“ یکی است. احتمالا شما نمی توانید تمام ماموریت های بازی را به یکباره به اتمام برسانید، بنابراین بهتر است تا در موقعیت ها و زمان های مختلف برای به اتمام رساندن بازی دور هم جمع شوید. آن ها معمولا به بدن شما حمله می کنند و شما را بیمار می کنند. آن ایده (یعنی، ایدۀ وجود) زمانی که با ایدۀ هر شیئی ترکیب شود، هیچ افزایشی بهآن ایجاد نمیکند.

بر اساس فهم لویس کاملاً ممکن است که فرض کنیم که میتواند شیئی متمایز از اشیایی که بالفعل وجود دارند، باشد؛ در حالی که از نظر پلنتینگا این فهم از جهانهای ممکن، چنین پیشنهاد میکند که اشیایی هستند که وجود ندارند. در واقع اگر قصد رفتن به نسل ۷ و تجربه نسخه اول را ندارید می توانید کالکشن ارزشمند نسخه دوم و Pre Sequel با نام Borderlands Handsome Collection را که با بهبود گرافیکی و تمامی بسته های الحاقی آنها برای نسل ۸ عرضه شده است تجربه نمایید. به واقع باید گفت یکی از ارزشمندترین کالکشن های ریمستر شده برای نسل هشتم همین کالکشن Borderlands است که محتوای فوق العاده ای را در اختیارتان قرار می دهد و بازی کردن آن همواره لذتبخش است (باید اعتراف کنم به تازگی با توجه به تخفیف بسیار عالی که مدتی قبل برای این کالکشن قرار داده شد، Borderlands Handsome Collection را خریداری کرده و قصد شروع بازی کردن آن را دارم).

لیکن، واقعیت این است که هیچ کدام از فلاسفۀ بزرگ مسلمان به تمایز واقعی بین وجود و ماهیت باور نداشته اند. سپس برای توضیح رابطۀ بین وجود و ماهیت، ابن سینا از کلمۀ ’عروض‘ استفاده میکند. ما هرگز هیچ ایده یا تأثّری را بدون انتساب وجود به آن به یاد نمی آوریم‘، ایده از هر نوع آن باشد، در آن صورت هیوم در واقع ”وجودِ ایده“ را با ”ایدۀ وجود“ خلط کرده است.36 بعلاوه، دیدگاه هیوم اگر مقصود وی از ’موجود ‘چیزی باشد که وجودِ واقعی دارد، نمیتواند مواردی را توضیح دهد که در آن ها اشیاءِ معدوم را تصور میکنیم.

ابتدا ادعاهای کانت به صورت اصل بیان میشود، سپس توضیح هر کدام بر مبنای این قواعد در پی آن می آید. انکار این مطلب نیست که واقعیت همواره میتواند شامل وجوهی باشد که مفاهیم ما منعکس کنندۀ آن نیستند – بر خلاف آن چه بِنِت (230 :1974) به عنوان نتیجۀ مشکل آفرین دیدگاه کانت مطرح کرده است. اورانیوم از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده است و یخ آمونیاک و متان نیز ذکر شده اند. وجود و ماهیت درخارج متحدند و از یک دیگر متمایز نیستند. مفهومِ وجود مفهومی ماهوی نیست و به مفاهیمِ ماهوی بما هو مفهوم ماهوی هیچ چیز نمیافزاید.

وجود، ویژگی و خاصیتی ماهوی نیست و به ماهیت بما هو ماهیت هیچ چیز نمیافزاید. این کاوشگران علاوه بر بررسی مشتری به اقمار در حال گردش به دور این سیاره هم توجه کرده اند تا جایی که توانسته اند وجود اقیانوس هایی از آب یخ زده که محل خوبی برای تشکیل حیات است و همچنین وجود فعال ترین آتشفشان های منظومه شمسی را بر سطح برخی از اقمار مشتری بیابند. ’وجود دارد‘ محمولی تعیین کننده نیست و اگر محمولِ واقعی محمولی است که تعیین کننده باشد، در آن صورت ’وجود دارد‘ محمولِ واقعی نیست. پارک ملی که این صخره های شگفت انگیز شگفت انگیز در آن واقع شده اند ، Zhangjiajie نامیده می شود و مطمئناً ارزش بازدید را دارد.

از بزرگ تر کردن و توسعه دادنِ مفهومِ موضوع توسط مفهومِ محمول، بر خلاف آن چه که شیفر (10-309 :1962) ادعا کرده است، این نیست که محمولِ واقعی مفهومِ موضوع را اصلاح می کند و یا تغییر می دهد. ممکن است کشف او را این اینگونه خطاب کنیم که یک ستارهشناس نادان یک نقاشی کوچک در دفترچه خود ترسیم کرده است: نمادی از یک دایره بزرگ و دو قطعه کوچکتر. یوبیسافت بارها اعلام کرده بود که مشغول کار روی پروژهای با چنین مشخصاتیست، اما این اولین بار بود که وجود داشتن چنین بازی برای جهان محرز میشود. البته آنها برای پیامهای سیاسی فیلم به تماشای آن ننشسته بودند بلکه دیدن صحنههای جذاب و پرکشش نبردها و همچنین مشاهده جاذبههای خدادادی خانم میگن فاکس که دست اندر کاران فیلم هم در نمایش آنها سنگ تمام گذاشته بودند دلیل اصلی بود اما جالب اینکه جمعیت در چند نوبت، به یکباره و یکپارچه عکسالعمل نشان داد.

پس از کشف هم اطلاعات بسیار کمی دربارهٔ نپتون موجود بود تا این که در ۲۵ اوت سال ۱۹۸۹ وویجر ۲ از ۵ هزار کیلومتری این غول گازی گذشت و اطلاعات بسیار زیادی دربارهٔ این سیاره به دست آورد. این سیاره بیشتر به خاطر حلقه های غول پیکر زیبایش معروف است. این دو سیاره گازی نامگذاری شدند سیاره ب است سیاره ج. درست است که در این موارد اگر کسی ادعا کند معدوم ها وجود دارند، دچار تناقض شده است، اما این مانع نمیشود که نتوان آن ها را به عنوان معدوم تصور کرد. ناسا نیز در حال بررسی طرح VERITAS است که در آن یک مدارگرد به ملاقات سیاره زهره خواهد رفت.

در این مطلب قصد داریم تا به طور کامل به بررسی نقاط قوت و ضعف این عنوان زیبا بپردازیم و تمام جزییات آن را برای شما عزیزان واکاوی کنیم تا خاطرات خوب گذشته از این عنوان برایتان یادآوری شده و یا اگر با این فرنچایز در نسل ۷ آشنا نبوده اید اکنون در نسل ۸ به سراغ نسخه ریمستر آن بروید و تجربه یکی از خاص ترین شوترهای نقش افرینی این صنعت را از دست ندهید. بنا بر این، دکارت در یک جا از رابطۀ بین دو مفهوم، یعنی مفاهیم وجود و ماهیت، سخن می گوید؛ در حالی که در جای دیگر مقصود وی بررسی رابطۀ بین یک ایدۀ متمایز و روشن و وجودِ مصداق آن (و نه مفهوم وجود) است.

متأسفانه ، جو مریخ برای بشر قابل تنفس نیست و از دی اکسید کربن و کمی بخار آب تشکیل شده است . در این روش زمانی که به خورشید نگاه میکنیم با عبور آنها از مقابل خورشید شاهد پوشانده شدن بخشهایی از خورشید هستیم که با استفاده از تلسکوپ معمولی هم قابل دیدن است. او یک شخصیت قابل بازی از بسته الحاقی و در کلاس Mechromancer است و میتواند ربات مرگ خود را به میل خود احضار کند. 34 این نظریِۀ هیوم شباهت بسیاری با دیدگاه نخ نیکیان-سَمون 35(541 :1957) دارد زمانی که به عنوان مثال بیان میکنند: ’هر تصوری مستلزمِ محمول ”وجود دارد“ است.

هم چنین همان گونه که آلن وود40 (105 :1978) به درستی یادآور شده است، کانت انکار نمیکند که با گفتن ”الف وجود دارد“ ما آگاهی جدیدی در مورد ”الف “پیدا میکنیم. با این اصل کانت اما در پی آن نیست که نشان دهد ’وجود دارد‘ اصولاً محمول نیست. ، در آن صورت واقعیت نمیتواند مصداقِ دقیق آن چیزی باشد که در گزارههای وجودی بیان میشود. وجود بما هو وجود به تمام مصادیق خود به یکسان (ولو به تشکیک) حمل میشود. و در همۀ موجودات به یکسان به کار می رود، و تنها مفاهیم ماهوی هستند که میتوانند عامل تمییز موجودات باشند.

دیدگاهتان را بنویسید