یک جهان ممکن، شیئی انتزاعی است

مثلا بین مریخ و مشتری که به آنها کمربند سیاره ها میگوییم گیر کردند. اهمیت ارزیابی سرزمین تا به آنجاست که چنانچه سرزمین بالقوه فاقد توان اکولوژیکی مناسب برای اجرای کاربری خاصی باشد (حتی در صورت نیاز اقتصادی، اجتماعی اکولوژیکی به وجود آن کاربری) اجرای آن طرح نه تنها سبب بهبود وضعیت زیست محیطی منطقه نمی گردد بلکه تخریب بیشتر محیط را نیز به ارمغان خواهد آورد. آسف هال اقمار مریخ را به صورت نقاطی نورانی و متحرک مشاهده کرد. قطر حلقه نورانی بیرونی به ۱۴۰۰۰۰ کیلومتر میرسد. از میان طرحهای پیشنهادی برای اکتشافات در زحل، کاوشگر رباتیک دراگن فلای به مرحلهی تصویب ناسا رسیده است.

این کاوشگر چندین ماهواره جدید را که در نزدیکی یا در حلقه های سیاره در گردش هستند و همچنین ماکسول شکاف کوچک (شکاف در حلقه C ) و شکاف Keeler ( فاصله 42 کیلومتری در حلقه A ) را کشف و تأیید کرد. با فاصلهٔ زیادی که با خورشید دارد، آب موجود در حلقه های آن به یخ تبدیل می شود. قمرهای زحل به ترتیب تیتان و انسلادوس دارای اقیانوسهای داخلی هستند که احتمالاً میتوانند زیستپذیری داشته باشند.

همچنین این سیاره در چرخش محوری به دور خود، بیشترین شیب را در منظومه شمسی ثبت کرده است و دارای دمای متوسط 350- درجه فارنهایت (212- درجه سانتیگراد) میباشد. به طور دقیق مقدار یک واحد سنجش محیط زمین ناشناخته است، بنابراین دقت او نامطمئن و احتمالی اما بسیار نزدیک به حقیقت بود او همچنین انحراف محور کره زمین و فاصله آن از ماه و خورشید را با دقت اندازه گرفت. خندهى او براى من به چشمهاى در دلِ کویر مىمانست. رنگ قرمز مریخ که شبیه زنگ زدگی است به دلیل وجود مواد معدنی غنی از آهن در سطح و پوسته سنگی آن است.

در زهره، از جمله، یک سال کوتاهتر از یک روز است، این به دلیل این واقعیت است که به دور محور خود کندتر از یک ستاره در منظومه شمسی می چرخد. قدما زمین را ساکن و مرکز عالم می دانستند و معتقد بودند، آفتاب وسایر کرات هفت گانه همه به دور زمین درحال گردش هستند وگردش آنها هم دَوَران است؛ بدین سبب مدار آن ها را فلک و به فارسی چرخ می نامیدند و مراد از آسمان ها نیز همان است و هفت آسمان یا «سماوات سبع» ، هفت چرخ یا هفت طاق و غیره که گفته شده، همان چرخ فلک اراده شده است.

در مورد گل هم همینطور است: اگر گلى را دوست داشته باشى که تو یک ستارهى دیگر است، شب تماشاى آسمان چه لطفى پیدا مىکند: همهى ستارهها غرق گل مىشوند! حالا اگر اسم ستاره خورشید باشد، میشود منظومهی خورشیدی. به یاد روباه افتادم: اگر آدم گذاشت اهلیش کنند بفهمىنفهمى خودش را به این خطر انداخته که کارش به گریهکردن بکشد. به گزارش فرارو، بر طبق تعریفهای رسمی، یک ستاره کوتوله سرخ، ستارهای کوچک، سرد و سرخرنگ است که در رده M یا K جای میگیرد، و غالباً به ستارهای گفته میشود که جرمی کمتر از نصف جرم خورشید داشته باشد و دمای سطحی آن کمتر از ۳۵۰۰ درجه کلوین باشد.

این جسم اکنون ۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ کیلومتر (۹۰ واحد نجومی) با خورشید فاصله دارد. شعاع خورشید 0.7 میلیون کیلومتر است و شعاع مشتری (بزرگترین سیاره) 0.07 میلیون کیلومتر است که هر دو در این تصویر بسیار کوچک هستند. فاصلهٔ این جسم از خورشید دو برابر فاصلهٔ هر جسم دیگری در منظومهٔ شمسی از خورشید است و سه برابر دورتر از پلوتون یا نپتون است. و بعد غمزده درآمد که: -گیرم راه من خیلى دورتر است… با وجود این سوآلى به ذهنم رسید: -پس هشت روز پیش، آن روز صبح که تو تک و تنها هزار میل دورتر از هر آبادى وسطِ کویر به من برخوردى اتفاقى نبود: داشتى برمىگشتى به همان جایى که پایینآمدى…

من همان طور که به دنبال تپانچه دست به جیبم مىبردم پا گذاشتم به دو، اما ماره از سر و صداى من مثل فوارهاى که بنشیند آرام روى شن جارى شد و بى آن که چندان عجلهاى از خودش نشان دهد باصداى خفیف فلزى لاى سنگها خزید. فریادى نزد. مثل درختى که بیفتد آرام آرام به زمین افتاد که به وجود شن از آن هم صدایى بلند نشد. بهرام در ایران متولد می شود، در یمن پرورش می یابد، تاج را از میان دو شیر می رباید، پادشاهی می کند، برخلاف پدرش، یزدگرد، حکومتی دادگرانه دارد، زنان متعدد می گیرد، ایام را به شکار و شادخواری می گذراند، اما بخش کیهانی وجود او را هم در آغاز و هم در پایان با یک ابهام زمانی بازگو می کند و از وا ژة”روزی” که اشاره ای است به زمانی بی بدایت و بی نهایت، بهره می برد.

باز سرخ شد. او هیچ وقت به سوآلهایى که ازش مىشد جواب نمىداد اما وقتى کسى سرخ مىشود معنیش این است که “بله”، مگر نه؟ این فکر که دیگر هیچ وقت غشغش خندهى او را نخواهم شنید برایم سخت تحملناپذیر بود. به سوآلهاى من هیچ جوابى نداد اما گفت: -آخر من هم امروز بر مىگردم خانهام… کمربندها به شکل چنبره اند. در سال ۲۰۱۵ ناسا در یک گزارش اولیه اعلام کرد که نمکهای هیدراته باید نشانهای از آب روان باشد، اما پژوهشهای بعدی نشان دادند که این جریانها میتوانند از آب اتمسفری یا جریانهای خشک ماسه نیز شکل بگیرند. دیتمن و دیگر محققان امیدوار بودند که در ماه ژوئیه سال ۲۰۲۰ زهره را مشاهده کنند، اما بیماری همه گیر ویروس کرونا باعث شد این کار به تعویق بیفتد.

اما بهام گفت: -امشب درست مىشود یک سال و اخترَکَم درست بالاى همان نقطهاى مىرسد که پارسال به زمین آمدم. بعد پس از لحظهاى سکوت دوباره گفت: -همین نزدیکىها پایین آمدم. دِ برو. مىخواهم بیایم پایین! راستى مىخواهم هدیهاى بت بدهم… و شبها دوست دارم به ستارهها گوش بدهم. من قادر به حرکت نبودم. به سوال من جوابى نداد اما گفت: -چیزى که مهم است با چشمِ سَر دیده نمىشود. می پردازد. از موفقیت های این مستند می توان به کسب امتیاز ۹.۲ از سایت IMDB و برنده شدن در سه بخش از آکادمی تلویزیون انگلستان در بخش بهترین صدا ،بهترین تدوین و عکاسی نام برد.

فضای Songtsya 200-300 کیلومتر فراتر از لبه قابل مشاهده دیسک خواب آلود اصلاح می شود. گودال کوهستان این گودال رگه دار که 84 کیلومتر (52 مایل) قطر داشته و در جنوب غربی نیمه نزدیک ماه قرار دارد ، “تیکو” نامیده می شود . ستاره ها در آسمان فاصله ثابتی نسبت به هم دارند و حرکات آنها در طی گذر سال ها مشهود می شود، از آنجا که سیارات نسبت به ستاره ها به ما بسیار نزدیکتر هستند حرکات آنها مبرهن تر از باقی اجرام خواهد بود و حرکات آنها در طی گذر روزها و یا ماه ها مشهود خواهد شد.

همچنین به پهلو خوابیدن این سیاره باعث شده اورانوس طولانیترین فصلها را در بین دیگر سیارات دارا باشد، یعنی هر فصل آن حدود ۲۱ سال زمینی طول می کشد. از آنجایی که مدار استوایی زحل تقریباً همانند زمین در ۲۷ درجهاست، تغییرات زاویه سیاره نسبت به خورشید شبیه به زمین میباشد و در این سیاره نیز همان چهار فصل مشاهده میشود. راهم را به طرف دیوار ادامه دادم. من درست به موقع به دیوار رسیدم و طفلکى شهریار کوچولو را که رنگش مثل برف پریده بود تو هوا بغل کردم. در نتیجه دی اکسید کربن بیشتری به سمت قطبها برای پر شدن جای خالی این گاز جریان می یابد.

این سیاره نیز مانند مشتری از یک هسته فلزی و معدنی و یک طبقه یخ و یک جو مرکب از گاز آمونیاک و متان تشکیل شده است. به عقیدهی پژوهشگرها این عناصر میتوانند به هم فشرده شوند و به داخل جو WASP ۱۲۱ b نفوذ کنند که در آن قابل شناسایی نخواهند بود. همشان به صورت چاههایى در مىآیند با قرقرههاى زنگ زده. اما خشکی نشین وایکینگ 2 که در ناحیه ی نزدیک به قطب شمال فرود آمد، به این نتیجه ی مهم دست یافت که لایه هایی از آب به صورت یخ نیز وجود دارند که حتی در تابستان ذوب نمی شوند.

دیدگاهتان را بنویسید