کوه تفتان ، تنها آتشفشان فعال در ایران – رزرو هتل های ایران

که خود این حشرا ت علاوه بر اینکه امکان حیا ت پیدا میکنند ، با ساختن لانه در زیربوته ها ، خاک زیربوته ها را بصورت ا سفنج در آورده وقا بل نگهداری آب میکنند وا ین کار سبب میشود موقع بارندگی مقداری از آب باران در آن حفره ها ذخیره شده وا ز راه ا فتادن سیلاب که باعث فرسا یش ونابودی مزارع ومحّل زندگی انسانها میگردد، بشود . زیرا ا ین تورها نابودی مناطق باارزش کوهستانی را بادریافت پول اندکی رقم میزنند. وبه همین علت است که ، دانشمندان کوهها را برجهای آب نامیده اند زیرا بخاطر داشتن ارتفاع وهوای سرد ، برف در آنها بصورت یخچال و برفچال برای استفاده بشر در زمانهای طولانی ذخیره شده وبا ذوب شدن تدریجی آنها آب مورد نیاز در فصول گرم تاًمین میگردد .

ونیز بعلت سردی هوا در ارتفاعات ، بارش در کوه بصورت برف بوده که خود مزیتی بر کوه محسوب میشود زیرا برف زمان زیادی را درارتفاع مانده و با ذوب تدریجی مّدت زیادی پائین دست هارا سیراب میکند . وبراساس آمار 45 درصد از سطح اراضی جهان را مرا تع تشکیل می دهند. در برخی حالات هم برای دریافت نوبت از مراکز درمانی لازم است تا به صورت حضوری به آن ها مراجعه شود؛ که در زمان شیوع کرونا بهتر است این کار به صورت غیرحضوری انجام شود. با ریشه یابی تاریخی شاید بهتر بتوان این معنی را دریافت.

وآن دیگری با صلاح مشورت ، محل مناسبی پیدا کرده وپول خودرا در آنجا سرمایه گذاری کند، ضمن کمک به پیشبرد اهداف اقتصادی کشور، خود نیزسرهرماه مبلغی بابت سود حاصله دریافت کرده وبتدریج به زندگی خود سروسامان دهد و باگذشت زمان ارزش سرمایه اش هم بالا رفته وسرمایه اوپول قابل ملاحظه ای گردد ، ما عمل فرد دوم را توسعه پایدار مینامیم . فوران آتشفشان زمانی رخ میدهدکه فشار گازها و گدازههای هسته زمین بالا میرود و با پرتاب گازهای سمی، خاکستر و سنگ همراه است. در ارتفاعات بسیار بالا آب وهوا بقدری متحوّل وناپایدار است که به هیچ وجه قابل پیش بینی نمی باشد ، وعلت آن خود کوه میباشد ، وجود دره ها ، یال ها ، تنگه ها ، و سایرعوارض موجود در کوه علت بروز این تحوّل شگرف و برق آسا میشود .

به همین علت پوشش گیاهی در مناطق کوهستانی از اهمّیت زیادی بر خوردار میباشد . و در حد بنو، آب آرزو را با خود گرفته در نواحی دوشی با دریای سرخ آب یکجا می شود و به نام دریای غوری از پلخمری می گذرد و از وسط بغلان به نام دریای قندوز می گذرد و با دریای خان آباد یکجا شده درقلعه زال به دریای آمو می ریزد. در فهرستی که ملاحظه خواهید کرد نام یکصد قله برتر را گنجاندهام که خوشبختانه بیش از نود درصد آنها را صعود کردهام. گرماپشته، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش کوهستان که در استان مازندران واقع شده است.

ملاحاجی محله، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش مرکزی که در استان مازندران واقع شده است. آزاد کوه : قله یی است از سلسله جبال البرز منشعب از خط الراس اصلی به ارتفاع 4300 متر در محدوده ی شهرستان نور ، که به وسیله ی گردنه ی چرن ، قله ی سرماهو و گردنه سر ماهو ، به شکل خط الراس نعل واری ، در جهت شرق ، جنوب و غرب به قله ی یخچال و کمانکوه ، به خط الراس متصل است و از دیگر جهات آزاد . بر فرض ارگانی که میخواهد جاده ای را احداث کند برای پرداختن هزینه کمتر جهت تملک اراضی ، تلاش میکند بیشتر از زمینهای ملی که در اختیار اداره منابع طبیعی است استفاده کند .

این شهر پیش از این سیفآباد نام داشت. تخقیقات میدانی نشان میدهد که جدای از این شکاف, تعداد زیادی شکاف و گسل در ارتفاع ۱۹۰۰ متری کوهستان البرز و قله دماوند وجود دارد که عمق و طول آنها از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۹ افزایش چشمگیری داشته است. جالب اینجاست که 80 % ازاین آب از کوهها تاًَمین میشود . و نیز با از بین رفتن پوشش گیاهی روند فرسایش خاک شتاب بیشتری گرفته ودر کیفیت آب رودخانه ها تاًثیرگذاشته و به ماهیان وسایر آبزیان آسیب فراوانی وارد میشود . تیلپردهسر طبیعتی جلگهای دارد و از سمت رودپشت حالت کوهپایهای منتهی به جنگل دارد.

ولی عدد ۵۰۰ به نظرم کمی دور از ذهن است… و همچنین پوشش گیاهی باگرفتن سرعت اولیه قطرات باران از ضربه مستقیم قطرات ودر نتیجه متلاشی شدن ذرّات خاک جلوگیری میکند. پس پوشش گیاهی نقش بسیار بزرگی در جلو گیری از فرسا یش خاک ایفا میکند . گدازه بعد از بیرون آمدن از زمین، کم کم از حرکت می ایستد. روز بعد از این موضوع احمد جاوید به همراه سکنه روستا سنگ های ریخته را با دست کنار می زنند.

از پناهگاه صبح تا قله تفتان حدود ۳ تا ۴ ساعت زمان لازم برای صعود است. تاکنون چه تعداد از قلههای سرزمینتان را صعود کردهاید؟ سی ان ان با استناد به همین فایل صوتی نوشته در جریان درگیری های اخیر طالب ها بیش از 40 نفر از شبه نظامیانش را از دست دادهاند. علاوه برآن پوشش گیاهی باعث حفظ و نگهداری رطوبت خاک میشود که این مسئله موجبا ت امکان زندگی هزاران نوع حشره ومیلیونها میکرو اورگانیز را فراهم میآورد . کافی است در نظر بگیریم هر کدام ا ز این هزاران نفر شرکت کننده اگر بخواهند روزی یک بار رفع حاجت نمایند و حتماً باید در محیط آنرا رها سازند در یک برنامه سه روزه چه حجمی از فضولات انسانی در آ ن محیط رها میشود .

پس از کمی رانندگی در آن آبها آبی عمان در سمت راست و کوههای مریخی در سمت چپتان دیده میشود. ولی با پیشرفت بشر و توسعه جوامع انسانی که منجر به وازدیار جمعّیت شد ، رفته رفته انسان بدنبال یافتن مناطق جدید به دوردستها روانه گردید و همچنین بااهمّیت پیدا کردن آب بعنوان منبع اصلی حیات انسانها برای تصاحب سرچشمه آبها به کوهپایه ها روانه شد و با کشت وزرع در آن محلها ، کوهستانها اهمّیت پیدا کردند با توسعه زندگی ماشینی وآلوده شدن هوای شهرها پی به اهمّیت تغییر آب وهوا در این مناطق برد . بطوری که میدانیم 4/3 سطح کره زمین را آب فرا گرفته ولی این آبها قابل شرب نیستند ، کلاً فقط 3 % آبهای موجود جهان مناسب برای آشامیدن هستند ، واز این مقدار 2 % در قطبها بصورت کوههای یخی حبس بوده وتنها 1 % در دسترس انسان میباشد که بصورت چشمه ها ونهرها ورودها جاری است .

وهمچنین بعداز بارندگی ، مقدار زیادی از آب باران در حفره های مناطق کوهستانی نفوذ کرده ودر آنها محفوظ مانده وبا آرامی بصورت چشمه سارها در طول سال جاری شده موجبات ادامه زندگی انسانها وسایر موجودات را فراهم آورده وسبب شادابی وطراوت گلها وگیاهان و درختان میشود . در حال شتر بر خاست وبا صحت کامل به راه خود ادامه داد.مقبره او در شهر ری به نام جوانمرد قصاب است که نام کاملش با خاندانی که از آنجا بوده به این سبب است : شیخ عباس قصاب جوان آملی.

دیدگاهتان را بنویسید