چه تعداد سیاره را میتوان در منظومه شمسی جای داد؟

هوای زهره از ۹۸ درصد دی اکسیدکربن و کمی نیتروژن (ازت) تشکیل شده است. هوای زمین شامل ۷۸ درصد نیتروژن، ۱ درصد اکسیژن و کمتر از یک دهم درصد دی اکسیدکربن است. این نقشه برداری شامل جستجوی ویژگیهای آتشفشانی مانند جریان گدازه است و میزان هوازدگیای که در هنگام فوران داشته اند میتواند آشکار کند. ممکن است این مواد را در جو شناسایی کند، در حالی که VERITAS و EnVision به دنبال رسوب در مجاورت منافذ آتشفشانی هستند. فضاپیمای آکاتسوکی تغییرات اخیر در میزان نور ماورابنفش جذب شده توسط جو زهره را مشاهده کرده که میتواند شاخصی از فعالیت آتشفشانی اخیر باشد.

به اندازه هر یک کیلومتر که به داخل زمین برویم دما به میزان 20 درجه سانتی گراد افزایش پیدا می کند. به ویژه تصاویر با وضوح بالا EnVision ویژگیهای سطح دیده نشده قبلی را نشان میدهد. به گفتهی آژانس فضایی اروپا امکان تصویربرداری با وضوح بالا در این سفر وجود ندارد زیرا این کاوشگر برای دریافت نور از خورشید به سمت آن و پشت به سیاره زهره حرکت میکند. برای تصویربرداری از کل اورانوس، دانشمندان مشاهدات خود را به سه پنجرهی زمانی ۸ ساعته در طول ۳ روز تقسیم کردند.

در سال ۱۶۱۰ ، زهره را مورد مطالعه قرار داد و متوجه شد که این سیاره، مانند قمر زمین دارای اهله است : یعنی گاه به صورت قرص کامل است، زمانی نیمی از آن روشن است و زمانی دیگر به صورت هلال دیده میشود. انتقاد از نظریه لاپلاس:گرچه این نظریه در نظر اول معقول می نماید ولی تأمل بیشتر در آن نشان می دهد که به هیچ روی قابل دفاع نیست، زیرا با چندین اصل بنیادی ناسازگار است.٢مورد از این ناسازگاری ها عبارت اند از: ١- می توان نشان داد که حلقه ها پس از جدا شدن از خورشید نمی توانستد به صورت جسمی واحد، یا حتی اجسامی چند، انقباض یابند.

شاید غیر مترقبه ترین مشاهدات بر حلقه های زحل متمرکز شده باشند .جزئیات این حلقه ها با عبور از هر حلقه به حلقه دیگر بهتر معلوم میشود ، به طوری که تعداد زیر بخشهای این حلقه ها از هزار هم تجاوز میکند .سه حلقه قابل رویت از زمین ،یعنی حلقه های درخشان، خاکستری و کرپ به صورت کلی آن ها تایید و به ترتیب با نماد های A,B,C وFکاملا تایید شد و فقط این حلقه ها تعداد بسیاری حلقه ای فرعی را نشان می دهند. اولین کاری که باید انجام دهید، این است که با استفاده از این آموزش، متوجه شوید، سیاره ماه در لحظه تولد شما، در چه صورت فلکی قرار داشته است؟

آیا ماموریت های زهره اسرار این سیاره را فاش می کند؟ زمین و بیشتر سیارات دیگر در خلاف عقربه های ساعت از غرب به شرق می چرخند، ولی زهره در جهت حرکت عقربه های ساعت از شرق به غرب می چرخد. مدار حرکت انتقالی پلوتون دایره کامل نیست. هنوز جزئیات کاملی در مورد این جرم آسمانی در دست نیست؛ اما مشخص شده است که در مداری نامتعارف گردش می کند و فاصله آن با خورشید هرگز کمتر از فاصله نپتون با مرکز منظومه شمسی نیست و بخش اعظم مدار آن در فاصلهای دورتر از سیاره پلوتون قرار دارد. باران اسیدی از آسمان می بارد ولی هرگز به زمین نمی رسد.

گرمای سوزان، قطره های باران را قبل از رسیدن به سطح زهره تبخیر میکند . توربین های بادی عمودی امروزه می توانند بین ۵ تا ۶۵۰۰ کیلو وات برق تولید کنند. در واقع این گاز همانند شیشه های یک گلخانه مانع خروج بازتاب های گرمایی از سطح زهره به فضا می شود. همچنین قهرمانها در این داستانها که برای نجات یک ملت بلند شده و همهی دشمنان را از بین میبردند، آمریکایی و بهویژه یهودی بودند.

تنها امید بشریت برای نجات از بردگی اشراف جهان. بر طبق نظر لایبنیتز، (Leibniz) جهان بالفعل یکی از بیشمار جهان ممکنی است که در ذهن الهی وجود دارد. حتی وقوع رعد و برق نیز درآن آشکار شده است. با بررسی مقدار انحراف، می توانیم حتی بدون دیدن جسم شکل آن را مشخص کنیم. در ادامه فرضیههای تحقیق مورد بررسی قرار میگیرند. این ابرهای ضخیم سالهای بسیاری مانع آن شد که اخترشناسان بتوانند سطح زهره را مورد مطالعه قرار دهند با وجو آنکه زهره نزدیکترین سیاره به زمین است. این تصاویر تازه و نوآورانه در طول چهارمین پرواز کاوشگر خورشیدی پارکر و در میانه راه این کاوشگر به خورشید ثبت شده و شواهد ارزشمندی از جنبههای زمین شناسانه و مواد معدنی این سیاره سوزان به دست میدهد.

اطلاعات به دست آمده نشان از وجود سطحی داغ و بسیار خشک دارد که جویّ بسیار گرم و متراکم و مه آلود برآن احاطه دارد و بادهای ملايمی نيز سطح آن را در می نوردند. رادارهای کاوشگرهای ونرا نیز کمک کرد تا اخترشناسان نقشه کاملتری از سطح زهره به دست آورند. قزوینی و رازی هم در ساختار ظاهری و هم در محتوا تا حد زیادی پیرو طوسی همدانی هستند. آیا در زهره برف وجود دارد؟ بابلیان در گذشته متوجه حرکت زهره در آسمان شده بودند و به حرکت سایر سیارات در آسمان نیز توجه داشتند. پس از اینکه همه بازیکنان کارتهای خودرا رو کردند و از قابلیت آن ها استفاده کردند نوبت به حرکت فضاپیماها میشود.

این کاوشگر با ارسال امواج رادیویی از درون ابرها به سطح زهره و ثبت پژواک آنها کشف کرد که حرکت وضعی زهره بسیار کند است. در آن زمان فضاپیمای گالیله هنوز در مسیر این سیاره بود و نمیتوانست نمایی نزدیک از این برخورد را ثبت کند.شفقهای عجیب: در سال جاری، کاوشگر جونو شفقهای جدیدی را کشف کرد که روی قطبهای مشتری نوسان میکنند. دو نظریه برای شکلگیری این سیاره در چنین فاصلهی کمی از ستارهاش وجود دارد: اینکه سیاره در مدارهای دورتر شکل گرفته و بعد به نزدیکی ستارهاش مهاجرت کرده یا اینکه خردهسنگها از مدارهای دورتر به نزدیک ستاره آمدهاند و بعد ترکیب شده و سیاره را تشکیل دادهاند.

گالیلئو گالیله، ستاره شناس ایتالیایی، نخستین کسی بود که برای مشاهده اجسام در آسمان از تلسکوپ استفاده کرد. هنگامیکه زهره را از درون تلسکوپ مشاهده میکنیم فقط ابرهای زرد رنگی میبینیم. یک گروه پژوهشی متشکل از ستارهشناسان، برای مشاهده دقیق اورانوس، راه جدیدی برای استفاده از تلسکوپ “جمنای”(Gemini) یافتهاند.این گروه پژوهشی که “پاتریک ایروین”(Patrick Irwin)، فیزیکدان سیارهای “دانشگاه آکسفورد”(University of Oxford) انگلستان، سرپرستی آن را بر عهده دارد، از این تلسکوپ هشت متری برای تحلیل طیفبینی دقیق ابرها استفاده کرد. بعد از ان گزارش تحلیلی دیگری برای خود تهیه کنید و در جلسه ای همراه با دوستانتان به مرور آن بپردازید و نقاط ضعف و قوت خود را یادداشت کنید تا در سال بعد روی آنها کار کنید.

دیدگاهتان را بنویسید