پیدایش قبایل افغان (پشتون) در خراسان (افغانستان)

تاریخ یمینی هم ضمن محاربات سلطان محمود ازافغانان ومحل سکونت آنان دراطراف کوه های سلیمان درهند نام برده است. مرکز این ولایت شهر جلال آباد است. بهسود: اکثریت اهالی این ولسوالی در مرکز ننگرهار مشغول کارهای تجاری هستند. ما در کوه سرخ بودیم، امان و زمردبیگ پایین رفتند. مسعود اخیرا در این باب به رویترز گفته بود، ما تلاش داریم طالب ها را اقناع کنیم که تنها راه حل پیش رو مذاکره است، ما خواهان آغاز جنگ نیستیم.او همچنین در جریان مصاحبه ای با نشریه فارین پالسی بر این مقوله تاکید کرد که اگر طالب ها به دنبال توافقی برای تقسیم قدرت به شکلی مساوی باشند وبر تمرکز آن در دستان خود تاکید نداشته باشند، قادر خواهیم بود به سوی مسیری قابل قبول حرکت کنیم، در غیر این صورت ما به مبارزه و مقاوتمان تا تحقق عدالت، برادری و آزادی ادامه خواهیم داد.

کشور ما دارای ۲۴ ولایت است که هر ولایت دارای یک مرکز و چندین ولسوالی می باشد. افزایش درگیریهای دولت مرکزی و طالبان در شهرستانها و ولایتهای مختلف افغانستان در چند روز اخیر، اوضاع امنیتی در این کشور را بحرانی کرده است. در افغانستان تا فعلاً هفت معادن المونیم کشف گردیدهاست. در اطراف کوه سلیمان 101 کتیبه با تصاویر افراد و حیوانات و نیز اشکال هندسی کشف و ثبت شده است. این ولسوالى با ولسوالىهاى حصارک و خوگیانى همسایه است. کوت: ولسوالى کوت در ٢٥ کیلومترى شرق شهر جلال آباد موقعیت دارد. برای بررسی آخرین تحولات امنیتی «ننگرهار»، ابتدا با موقعیت جغرافیایی و تاریخی این ولایت آشنا میشویم.

بررسی های حوادث خراسان می رسانند که مهاجرت های گسترده ترپشتون ها ازدامنه های کوه سلیمان مقارن به هجوم مغولان ولشکرکشی های امیرتیموربه جانب خراسان بیشترگردیده است. بر اساس اسناد «هوسان تسنگ» در قرن هفتم نام قدیمی این شهر «آدینه پور» بوده است. چَپَرهار: ولسوالى چپرهار در ۱۵ کیلومتری جنوب شهر جلال آباد موقعیت دارد که با ولسوالى بهسود و شهر جلال آباد مرز مشترک دارد و از پرنفوسترین ولسوالیهای ننگرهار محسوب میشود. گوشته: گوشته نیز یکى از ولسوالى هاى مرزی ننگرهار است که در ٤٠ کیلومترى حومه شمال شرقى شهرجلال آباد موقعیت دارد.

این سلسله کوه از ٨٤ کیلومترى شرق شهر پیشاور آغاز و به سوى غرب تا نزدیکی ولایت لوگر امتداد یافته است. تورغر کوه دوم بزرگ ننگرهار است که در قسمت جنوبی این ولایت قرار گرفته است که از درونته آغاز و تا شرق کابل امتداد مییابد. زمینهاى وسیع براى کشت در آن موجود است و اقتصاد اهالی آن نیز خوب است. از نظر گویششناسی نیز این چند طایفه باهم فرق دارند که نشان از کوچهای مداوم اینان به درۀ هزاره دارند. بعضی از منابع نفوس افغانستان را در سال ۱۳۶۸ حدود ۳۱ ملیون نشان می دهند در حالی که منبع دیگر به ۲۸٫۵ ملیون نفوس اشاره دارد و منبع سومی ۲۵ ملیون را تصدیق می کند.

این ولایت را میتوان جزو اقلیم مدیترانهای دانست، زیرا سطح بارش باران در فصل زمستان در ننگرهار بسیار زیاد است و در بعضی از گزارشها تا ۳۹۰ میلیلیتر نیز اشاره شده است. این ولسوالى در ١٠٠ کیلومترى جنوب شرق شهر جلال آباد موقعیت دارد که زمین زراعتى آن کم است. شیرزاد: ولسوالى شیرزاد در ۶۰ کیلومتری غرب شهر جلال آباد موقعیت دارد. بیشتر اهالی این ولسوالى مشغول کار زراعت و تجارت آزاد هستند. بیشتر اهالی این ولسوالی مشغول زراعت هستند.

دلیل این تفاوت اینست که رشته کوه البرز همچون سدی طبیعی از گذر رطوبت برخاسته از دریای خزر به سوی جنوب جلوگیری میکند و بیشتر این رطوبت در جبهه شمالی البرز میبارد. همان طور که سمهودي گفته، نقلِ قابلِ اعتمادي در اين باره وجود ندارد. با این تفاوت که خانهها و باغهای اطراف آن دیگر به شاه تعلق ندارد، بلکه متعلق به اشخاص مختلفی است که برای اطاعت از دستور شاه و حفظ زیبایی خیابان، در ساختن آنها بر یکدیگر سبقت جستهاند.

ولایت ننگرهار دارای معادن و مواد معدنی متعددی است که از جمله مسکویت در جلال آباد، تالک و مگنیزیت، نفرایت در اچین و غوندی ماماخیل، مگنیزیت در اچین، زغال سنگ در سفید کوه، نفرایت در درکی و گچ در وزیر تتنگ موقعیت دارد. ولایت ننگرهار به دلیل داشتن آب و هوای مناسب، آثار تاریخی و مناظر طبیعی دارای موقعیت استراتژیک است. این سلسله کوه دارای درههای زیادی از جمله باندر، مامند دره، کوت دره، دره جو، توره بوره است.

این ولسوالی دارای کوهها و تپههای زیادی است. پَچیرواَگام: این ولسوالى در ٣٥ کیلومترى حومه جنوبى شهر جلال آباد موقعیت دارد و با ولسوالى چپرهار همسایه است. این ولسوالى در ٢٥ کیلومترى شمال شهر جلال آباد موقعیت دارد و در امتداد آن دریاى کنر نیز جریان دارد و از ولسوالىهاى امن ننگرهار محسوب میشود. دهبالا: ولسوالى دهبالا (هسکه مینه) در جنوب شهر جلال آباد موقعیت دارد. درهنور: یکى از ولسوالى هاى کوهستانى ننگرهار است که در ٤٧ کیلومترى شهر جلال آباد قرار گرفته است. کامه: ولسوالى کامه نسبت به ولسوالى هاى دیگر ولایت نَنگَرهار داراى زمینهاى سبز و حاصلخیز است.

باین تشکیل کشوری بنام “افغانستان” با یک نوع حاکمیت ستیزه گرانه جنگ سالار قبیلوی وانارشیسم ناشی ازمجموعه تضاد های قبیلوی ودومانی سلاطین وسرداران( سدوزایی ها، بارکزایی ها ومحمد زایی ها)پا به صحنه قدرت وتاریخ گذاشته است. در قرن نهم در این منطقه جنگی مذهبی صورت میگیرد و حکام مسلمان افغانستان با وجود نمادهای مذهب بودا در سرزمین خود مخالفت میکنند. منورسکی درتثبیت محل “سول” درحدودالعالم، نخست به حواله بیرونی درقانون مسعودی آورده است که درجاده گردیزتاملتان، پس ازگردیزفرمل یاپرمل واقع است؛ این ناحیه بنام مردم تاجیک که درآن زنده گی می کنند، شهرت یافته است ودرکنارجاده ایکه ازغزنین به بنو یعنی منطقه سندمی رود، واقع شده است.

ننگرهار یکی از ولایتهایی است که بستر مناسب برای کشت و پرورش نخلستانهای خرماست و امسال در ۶٧ جریب زمین، ۱۵۰ تُن خرما تولید کرده است. هفت کیلو خرما در وقت برداشت ۵۰۰ افغانی در بازارهای داخلی به فروش میرسد که حدود ١١ میلیون افغانی عاید کشاورزان میکند. حتی اگر در یک ترافیک کلافه کننده در شهرهایی مانند تورنتو یا مونترال گیر کنید، هرگز صدای بوق هیچ ماشینی را نخواهید شنید.

همه میدانند که این کوه بلندترین کوه جهان است ولی آنچه که اکثر افراد نمیدانند آن است که مرز بین کشورهای چین و نپال درست از وسط این کوه میگذرد یعنی حتی تا نوک قله. افغانستان” (بیروت1975) و محمود شاکر درمورد افغان فکر مشابه ای دارد، اما به عوض نام داود پیغمبر درهم پیوندی ریشه ای این قوم، نام یعقوب پیغمبررابه کاربرده است: “منظورازکلمه “افغانستان” سرزمین مردم افغان است، وواژه “افغان” مطابق آنچه که معروف شده ومردم نسل اندرنسل به نقل آن عادت کرده اند، منسوب به نام شخصی است که “افغانا” نام داشت. پس ازنوشته های سیفی هروی در”تاریخ نامه هرات” نام پشتون ها بیشتردرآثارمورخان بعدی دیده شده، مخصوصاً زمانی که این طایفه ازکوه های سلیمان ونواحی آن کوچ های دسته جمعی رابه طرف هند وخراسان آغازکرده اند، ودرقسمت های جنوب خراسان وشمال شرق بلوچستان جابجا شده اند.

همچنین کوه سپینغر در جنوب، کوه تورغر در غرب و شاخههای فرعی کوه هندوکش در شرق این ولایت قرار دارد. بر اساس قرعه کشی لیگ برتر افغانستان ۱۳۹۵، تیم « عقابان هندوکش » در گروه ” ب ” قرار گرفت. ولایت ننگرهار به دلیل داشتن آب و هوای مساعد در چهار فصل سال و همچنین نزدیکی با بندر تجاری کراچی پاکستان، زمینه مناسب را برای انجام فعالیتهای اقتصادی در چهار فصل سال در این ولایت مهیا میکند و همین مورد باعث شده است که این ولایت جزو ولایتهای تراز اول افغانستان محسوب شود. مازوبن علیا، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش نشتا که در استان مازندران واقع شده است.

رود سرخرود از کوههای سپینغر سرچشمه میگیرد که در نهایت به رودخانه کابل میریزد. پایتخت افغانستان کابل است. جَلالآباد: مرکز ولایت ننگرهار و مهمترین شهر بین کابل تا پیشاور است. ولسوالی بهسود، زادگاه ملنگ جان، شاعر ملی و نامدار افغانستان است. شهر جلالآباد، یکی از شهرهای پرجمعیت افغانستان و مرکز تجارت و بازرگانی میان افغانستان و پاکستان است. است که حاوی یون های آمونیوم و دی کرومات است. از آنجایی که کوه سپینغر در یک طرف خوگیانی قرار گرفته است، باعث وجود آب وهوای سرد در این ولسوالی شده است.

دردوره اسلامی کتاب “حدودالعالم من المشرق الی المغرب” ازقومی بنام افغان نام برده ومحل زندگی آنان رادرضمن برشمردن شهرهای هندوستان درشهر”سول” که برگرفته ازهمان “سائول” است، معین نموده است. برخی ازمنابع وشخصیت ها چون سید جمال الدین عقیده برآن دارند که “افغان” یک کلمه فارسی است که معنی “ناله وزاری” رامی رساند. وزارت دفاع افغانستان روز گذشته (پنجشنبه) از تلفات سنگین طالبان در عملیات نظامیان افغان خبر داد و اعلام کرد: بر اثر عملیات نظامیان افغان در استانهای ننگرهار، لغمان، غزنی، پکتیکا، قندهار، زابل، هرات، جوزجان، سمنگان، فاریاب، سرپل، هلمند، نیمروز، قندوز، بغلان و کاپیسا ۳۰۳ نفر از اعضای طالبان کشته و ۱۲۵ نفر از آنها زخمی شدند.

مناطق شمال کوه سلیمان شامل نواحی اطراف پشاوردرین نام گذاری(افغانستان) شامل نیست. اما بیشترین محقیقین نخستین کانون ظهوروشناسایی پشتون ها راکوه های سلیمان درشمال غربی پاکستان کنونی درمرکزیت “شهرمستنگ” ارائه نموده اند. ننگرهار و اروزگان به ترتیب بیشترین و کمترین آوارگان جنگ در سه ماه اول امسال را به خود اختصاص دادهاند. نظیر زمین لرزه ها، پراکندگى و عملکرد آتشفشان ها توسط شکل هندسى صفحات تکتونیکى کنترل مى شود و آتشفشان ها در سه خاستگاه تکتونیکى دیده مى شوند. شورش غالبا کوه آتشفشان است، عصیان غالبا آتشی است که در کاه افتد. در جنوب کیتو و در دامنه رشته کوه های آند، کوتوپاکسی معروف ترین آتشفشان اکوادور قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید