پیادهروی بر پهنه گیتی زیبا با دانشمند بزرگ؛ «ژان رُنه روآ»

سازمان فضایی ناسا با انجام سرمایهگذاریهای فراوان در چند قرن اخیر به این نتیجه رسیده است که مریخ از نظر علایم حیاتی بیشترین شباهت را به کره زمین دارد و در راستای این کشف بزرگ، برای سالهای متمادی زندگی در کره مریخ بزرگترین آرزوی محقق نشده بشر بوده است. نخستین تلاشها برای پیدا کردم علایم زندگی در مریخ به قرن 19 میلادی برمیگردد و اگرچه این روزها فناوریهای پیشرفته، تلسکوپهای هوشمند و ماهوارههای مریخپیما به کمک دانشمندان آمدهاند، اما باز هم هیچ نتیجه قطعی بهدست نیامده و هنوز هیچ علایم حیاتی کشف نشده است.

احتمال میرود که قمرهای کوچکتر دیگری نیز کشف شوند. براساس دو ادعا یاپتوس، قمر زحل، در فهرست قمرهای عجیب منظومه شمسی قرار میگیرد. سیاره زهره یا همان ناهید ( الهه زیبایی یا ناهید) یکی از سیارات اسرار آمیز منظومه شمسی است زیرا هنوز اطلاعات ما از این سیاره بسیار کم می باشد.بعد از خورشید ٬ ماه و برخی از ستاره های دنباله دار ٬ زهره پرنورترین جرم در آسمان شب می باشد از نشانه های این درخشش هم می توان به سایه انداختن اشیاء و هم به روئیت کردن این سیاره در روز اشاره کرد. زمانی که این مدارها در یک جهت قرار میگیرد اگر کوچکترین مشکلی بهوجود آید، باید صبر کرد تا کره مریخ یک چرخش دیگر به دور خود انجام دهد و بار دیگر امکان بررسی شرایط برای بازگشت به کره زمین فراهم شود.

جواهر لوکس : بعضی از یاقوت های قرمز دارای ناخالصی های سوزن مانندی هستند که در یک نور مستقیم تک منبعی اثری مشابه یک ستاره از خود به نمایش می گذارند که به نام اثر ستاره ای مشهور است و سنگ را باید به صورت کابوشن بتراشند تا این اثر در آن نمایان شود.برخی دیگر از یاقوت ها هم هستند که تغییر رنگ می دهند و در طبیعت بسیار کمیاب و نادر هستند. این ابزارها شامل یک دوربین است و علامت پلاس در نام این پروژه نیز به دلیل وجود آن است. در مقابل، میانگین دمای کره مریخ منفی 63 درجه سانتیگراد محاسبه شده است که البته هیچ یک از این دو برای زندگی بشار مناسب نیستند.

مطالعاتی که تاکنون انجام شده است نشان میدهد که در ارتفاع 50 کیلومتری سطح زهره جو با یک فشار ثابت وجود دارد که البته نیروی گرانش آن نسبت به کره زمین اندکی کمتر است. این روبوتها که ناسا ساخت آنها را به اتمام رسانده است، 30 روز زندگی را مانند انسان تجربه میکنند و تمام نیازهای آنها مانند یک ماه زندگی ما در کره زمین تعریف شده است تا همه مشکلات مشخص شود. ابرهای سیاره زهره 40 درصد بیشتر از کره زمین و 240 درصد بیشتر از مریخ انرژی خورشیدی دریافت میکنند و اگر تمام این اعداد و ارقام را کنار هم بگذاریم، درخواهیم یافت که زندگی روی ابرهای زهره منطقیتر از مریخ بهنظر میرسد و این فضا بیشترین شباهت را به کره زمین دارد.

این فضاپیما دریافت که دمای جو زهره از سطح آن خنکتر است. تداخلسنجی رادار دهانه ترکیبی(Interferometric synthetic aperture radar) که تداخل سنجی رادار روزنه مصنوعی و به اختصار InSAR یا IfSAR نیز نامیده میشود، یک روش راداری در علوم ژئودزی و سنجش از دور است که با استفاده از تداخلسنجی فاز امواج ارسال و دریافت به سطوح، امکان ایجاد مدل سهبعدی سطح را فراهم میآورد. این محققان با مطالعات گسترده به این نتیجه رسیدهاند که انسان میتواند در یک کشتی فضایی که انرژی مورد نیاز آن از خورشید تامین میشود، در فضای جوی سیاره زهره زندگی کند و با این اتفاق میتوان پیش از سکونت در کره مریخ، پروژه زندگی در فضا را محقق کرد.

با این حال باید صبر کرد تا دید دادههای جمع آوری شده توسط سازمانهای مختلف درباره این سیاره چه نشان خواهند داد.”مارینر ۲” اولین فضاپیمای آمریکایی بود که در سال ۱۹۶۲ به زهره رسید. بریجیت پیش خودش چه فکری کرده بود که تصمیم گرفت آنطوری فرار کند؟ وزن شما بر روی سیاره اورانوس چه قدر است؟ هر روز اورانوس ٩ ، ١٧ ساعت زمين را مي گيرد يک سال اورانوس ٧ ٠ / ٨٤ سال زمين را مي گيرد آن ٧ ٠/٨٤ سال زمين را براي اورانوس که خورشيد را يکبار دور مي زند مي گيرد.

سال یک سیاره به فاصله آن از ستارهاش بستگی دارد، هرچه سیاره از ستارهاش دورتر باشد، هم مدارش بزرگتر میشود و فاصله بیشتری میپیماید و هم اینکه به دلیل کمتر شدن اثر گرانش، سرعت آن نیز کاهش مییابد. اصطلاح ۴X مربوط به ژانری از بازیهای استراتژی نوبتی است که با کنترل یک امپراطوری یا حکومتهای مختلف در طول بازی، کاوش (eXplore)، توسعه (eXpand)، استثمار (eXploit) و منهدم کردن نژاد حریف (eXterminate) صورت میگیرد. سیستم کنترل یا ارزیابی از کیفیت مواد اولیه شیمیایی (انواع نرم کنندهها، مواد خیس کننده، صابونها، مواد تکمیلی و غیره) بر روی محصول نساجی و پوشاک این کارخانه انجام میشود.

نکته مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد، حجم انرژی خورشیدی موجود در فضای سیاره زهره است که البته سیستم جوی آن جلوی انتشار اشعههای مضر خورشید را میگیرد. اما سازمان فضایی ناسا در تلاش است به کمک همین سیستم لیزری ارتباط میان زمین و «شهر ابری» را هم برقرار سازد. فضایی که قرار است برای زندگی انسان در آسمان سیاره زهره ساخته شود را «شهر ابری» نامگذاری کردهاند. پروژه زندگی در کره مریخ همچنان توسط محققان و ستارهشناسان دنبال میشود و با این وجود مرکز تحقیقاتی Glenn وابسته به سازمان فضایی ناسا با طرح جدید خود پیشنهاد کرده است که سیاره زهره میتواند گزینه بهتری بهجای مریخ باشد.

این سوالی است که «دِیل آرنی» و «کریس جونز» از دانشمندان «موسسه تحلیل عملیاتهای فضایی» وابسته به «مرکز تحقیقات لانگلی ناسا» در ویرجینیا آمریکا مطرح کردهاند. برنامه “دیسکاوری” ناسا نام مجموعهای از برنامههای کم هزینه است که تمرکز اصلی آن بر مأموریتهای علمی و فضایی ایالات متحده آمریکا در راستای کاوش منظومه شمسی است. نام دارد که مخفف عبارت “تحقیق درباره گازهای نجیب اتمسفر عمیق، شیمی و تصویربرداری سیاره زهره” است. در مریخ میزان اشعههای مضر خورشیدی 40 برابر کره زمین محاسبه شده است و زندگی بدون حضور سیستمهای محافظ با ضخامت چندین متر غیرممکن مینماید.

سازمان فضایی ناسا پروژهای را با نام «مفهوم عملیاتی ارتفاعات بالای زهره»(HAVOC) مطرح کرده است که طی آن نخستین مطالعات اساسی در مورد زندگی روی ابرهای سیاره زهره صورت میگیرد و این بار به جای آنکه سطح سیاره برای زندگی انسان بررسی شود، آسمان و فضای جوی آن مطالعه میشود تا برای نخستین بار انسان بتواند چنین زندگی را تجربه کند و این اتفاق غیرممکن رقم بخورد. او با یک دختر کوچک ناشنوا بسیار صمیمی است، بازیگر بسیار مستعد کم سن و سال به نام کیلی هاتل (Kaylee Hottle) که این نقش را به بهترین شکل ممکن ایفا کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید