ناهيد خيلي آهسته تر مي چرخد

نتیجه نهایی چیست؟ براساس هر آنچه در مورد ترکیب غولهای یخی، ساختارهای درونی آنها، نتایج آزمایشهای آزمایشگاهی و مدلسازی ریاضی میدانیم، باران الماس امری کاملاً واقعی است. مقدار نهایی آب برای یک برون ریز جرم زمین کمتر از مقدار آب موجود در اقیانوس های زمین است ، اما به اندازه ای است که میزبان توسعه بالقوه حیات اولیه باشد. در کانونِ این سیاره میبایست یک هسته سنگی، کموبیش به اندازهِ زمین جای گرفته باشد، اما دانشمندان هنوز در این باره نمیدانند. یکی از نظریات مهم در مورد کج بودن اورانوس برخورد جرمی سنگین به اندازه یک سیاره سنگی مانند زمین به اورانوس در اوایل شکل گیری منظومه شمسی است.متأسفانه، اخترشناسان نسبت به آنچه در این غول یخی رخ داده کاملاً مطمئن نیستند ولی در اثر برخورد شدید گرمای هسته آن خارج شده است.

با این حال، اخترشناسان تصور می کنند که دمای داخلی بالاتر نپتون (و تبادل گرما بین لایه های هسته و لایه های بیرونی) ممکن است دلیل این باشد که چرا نپتون از اورانوس سردتر نیست. چرا اورانوس کج است؟ این امر ظاهرا باید با این نتیجه همراه باشد که زمانی که یک قطب به سمت خورشید قرار دارد باید گرم تر از قطب دیگر باشد اما در مورد اورانوس این امر به یکی از شگفتی های آن تبدیل شده است، چرا که دمای اورانوس در همه جای آن در طول یک سال اورانوسی تغییر نمی کند و همواره حدود ۲۱۵- درجه سانتی گراد است.

میانگینِ چگالیِ اورانوس ۱/۲۷ گرم در هر سانتیمتر مکعب است، این اندازه برابر با ۱/۲۵ چگالیِ آب میباشد. یک ویژگی منحصر بفرد دیگر اورانوس این است که در طول نیم سال اورانوسی که معادل ۴۲ سال زمینی است، قطب شمال اورانوس به سمت خورشید و در طول نیم سال بعدی قطب جنوب آن به سمت خورشید قرار می گیرد (هر دور چرخش اورانوس به دورخورشید ۸۴ سال زمینی طول می کشد).

این ویژگی را برای اولین بار کاوشگر فضایی ویجر ۲ در سال ۱۹۸۶ کشف کرد. مدل سازی ریاضی میتواند به کشف جزئیات مهم کمک کند؛ برای مثال به کمک مدل سازی میتوانیم بفهمیم که بخشهای داخلی و گوشته این دو سیاره احتمالا دمای 6727 درجه سانتی گراد و فشار تقریبی 6 میلیون برابر جو زمین دارند. عبارت «غولهای یخی» ممکن است تداعیگر تالکینها باشد (موجوداتی در رمانهای علمی-تخیلی) اما ستاره شناسان از این عبارت برای دسته بندی بیرونیترین سیارات منظومه شمسی یعنی اورانوس و نپتون استفاده میکنند. الماسهای متراکم در لایههای گوشته سقوط میکنند تا جایی که گوشته بسیار داغ شود.

با صحنه های بدیع و کم نظیر پرواز آواتارِ جِیک سوار بر پرنده ی غول آسا به وجد می آید و از فرو افتادن درخت مقدسی که بومیان در پای آن و در درون شاخ و برگ سر به فلک کشیده ی آن زندگی میکنند عمیقا متاثر می شود. علاوه بر این آنها از روشهای ریاضی و مدل سازی بهره میبرند. غولهای یخی اورانوس و نپتون به قدر کافی در مرکز توجه نیستند اما در عوض، تمام توجهات به خواهر و برادر بزرگتر آنها یعنی مشتری ابرقدرت و زحلِ باشکوه، معطوف شده است.

آنچه مشاهده میشود حرکتی ظاهری است به صورت دوران ظاهری کره آسمان ، یعنی طلوع ستارگان و خورشید از افق شرقی و غروب آنها در افق غربی. در آب و هوای سرد در زمستان ، گرمایش خانگی و سوختن فسیلی انرژی بیشتری نسبت به خورشید در هوا منتشر می کند ، در حالی که در آب و هوای گرم ، تهویه مطبوع بار حرارتی دیگری را به هوای گرم موجود اضافه می کند.در شهرها مقدار آب از دست رفته در اثر تبخیر کم است زیرا سطوح مصنوعی به همان اندازه که سطوح طبیعی جذب آب نمی کنند، هنگام باران، آب به سرعت به سیستم فاضلاب شهری می ریزد و ساختمان ها و جاده ها به سرعت خشک می شوند.

متاسفانه ، همواره استفاده از حروف اضافه مصطلح است. هنگامی که اندازه و ترتیب سیارات را می دانید ، ترسیم منظومه شمسی آسان است و این راهی عالی برای یادگیری خواص مختلف اجرام آسمانی است که زمین با آنها فضا دارد. است به همین جهت تنها یک نام دارد و آن را با نام های گوناگون نمیشناسند. هر روز در اورانوس برابر با ۱۷ ساعت و ۱۴ و ۲۴ ثانیه میباشد، از این رو، یک سال در سیاره اورانوس ۴۲۷۱۸ روزِ اورانوسی است! شعاعِ منظومهِ خورشیدی کموبیش پنج ساعت و سی دقیقهِ نوری است.

بهترین روش برای اینکه باران الماس را اثبات کنیم، ارسال فضاپیمایی به اورانوس و نپتون است. اخترشناسان معمولا این مولکولها را «یخ» مینامند اما واقعا دلیل مناسبی برای این کار وجود ندارد، جز اینکه زمانی که این سیارات اولین بار شکل گرفتند، به حالت جامد بودهاند. عتیقی با تاکید بر اینکه هر چند که این همنشینی زیبا در شب یلدا ۹۹ قابل مشاهده است ولی کمترین فاصله این دو جرم در ساعت ۱۶ و ۵۲ دقیقه شامگاه دوشنبه اول دی ۹۹ خواهد بود. گاه به خودم مىگویم: “حتما نه، شهریار کوچولو هر شب گلش را زیر حباب شیشهاى مىگذارد و هواى برهاش را هم دارد…

آلودگی نوری یکی از بزرگترین عوامل محدود کننده دید آسمان شب است. به عنوان استانداردی برای گزارش روزانه کیفیت هوا در شرایط آلودگی حدی، استفاده می شود (29، 30 ، 31). در ادامه، روزهای بسیار آلوده توسط شاخص PSI از طریق جدول 2 محاسبه گردید. درواقع، تورات به چگونگی آفرینش کره زمین اشاره نکرده است؛ بلکه تنها به کیفیت پیدایش خشکی ازطریق تجمیع و تراکم آبها اشاره کرده است. بسیاری از ستارهشناسان بر این باورند که برخوردِ جرمی به اندازهِ زمین با اورانوس در آغاز پیدایش این سیاره، به رُخ دادنِ چنین انحرافِ بزرگی انجامیده است. پس از پیدایش انقلاب علمی، درک انسان از سیاره از چیزی که در پهنه آسمان حرکت میکند (نسبت به ستارگان ثابت) به جسمی که به دور زمین میگردد تغییر یافت، و در قرن هجدهم با قدرت گرفتن نظریه خورشید مرکزی کوپرنیک، گالیله و کپلر، این درک، به اجسامی که مستقیماً به دور خورشید میگردند تغییر یافت.

• همه چیز در منظومه شمسی به طور مستقیم در اطراف خورشید نمی چرخد. اما راستش را بخواهید، ما چیز زیادی در مورد فضای داخلی غولهای یخی نمیدانیم. کارشناسان هواشناسی گرم شدن هوا را از سال های 1800 انالیز کردند.اغلب آنها به این نتیجه رسیده اند که فعالیت های انسانی را عامل اصلی این گرم شدن هوا است.فعالیت های انسانی با افزایش خاصیت گلخانه ای زمین در گرم شدن زمین دخالت دارد.اثز گلخانه ای سطح زمین را در فرایند پیچیده ای که با همراهی نور خورشید گاز ها و ذرات موجود در اتمسفر صورت می گیرد گرم می کند.گاز هایی که گرما را در اتمسفر زمین نگه می دارند با اصطلاحا به دام می اندازند گاز های گلخانه ای نامیده می شوند.

مولانا خورشید گرفتگی را ناشی از گستاخی و بیادبی خورشید میداند که با تجاوز از حد خود مبتلا به تاریکی میگردد. کسی چه میداند که آیا موجودیت فقط محدود به سیاره زمین است یا نه… آنها همچنین نمیدانند که آیا هرگونه «زیستی» در این سیاره میتوان یافت یا نه، چون بیشترِ دانستههای ما درباره این سیاره پس از پروازِ ماهوارهِ کاوشگرِ «وُاِیجِر ۲» (Voyager ۲) از کنارِ آن به دست آمده است و هنوز هیچ کاوشگری بر روی این سیاره فرود نیامده است.

این انحرافِ زاویه در بیشتر سیارههای سامانهِ خورشیدی بیشتر از ۳۰ درجه نیست، برای نمونه، درباره زمین ۲۳.۵ درجه میباشد، اما در اورانوس این زاویهِ انحراف برابر با ۹۸ درجه است. بنابراین طبیعی است که بپرسیم: برای آب، آمونیاک و متان در این نوع دماها و فشارها چه اتفاقی میافتد؟ در مقابل، اورانوس و نپتون بیشتر از آب، آمونیاک و متان ساخته شدهاند. در ژرفای این ابرهای آشکار، شاید ابرهای سِتَبر و فشردهِ ساختهشده از آبِ مایع و کریستالهای یخِ آمونیاک نیز باشند. روی این گوی بزرگِ پوشیده از ابرهایی به رنگِ سبز و آبی است که پدیدآمده از کریستالهای ریزِ گازِ «متان» (Methane) میباشند.

البته چنین ایدهای در حال حاضر غیرممکن است و میسر نخواهد شد، بنابراین باید دومین گزینه را انتخاب کنیم: شبیه سازی آزمایشگاهی! البته نه اورانوس و نه نپتون حاوی مقادیر زیادی از پلی استایرن نیستند اما این پلاستیک در دسترس، در محیط آزمایشگاهی احتمالا رفتاری مشابه با متان خواهد داشت. از طریق همین مدل سازیهای ریاضی و ترکیبات دادههای آزمایشگاهی است که دانشمندان متوجه شدهاند که ممکن است اورانوس و نپتون، بارانهای الماسی داشته باشند. هر بار ذوب نمی شود ، اما میدان مغناطیسی از فاصله مریخ در حال جوشیدن است.

این سیاره WASP-۱۲۱ b نامیده میشود که برای اولین بار در سال ۲۰۱۵ کشف شد. حلقههای اورانوس در ده مارس ۱۹۷۷ در رصدخانه ایربورن کوئیپر ناسا و توسط جیمز الیوت کشف شد شد بدین گونه که قبل و بعد از اختفای یک ستاره پشت اورانوس،نور ستاره متناوبا کم و زیاد میشد و با بررسی های انجام گرفته در آن هنگام ثابت شد این سیاره ۵ حلقه دارد و بعدا به ۹ حلقه رسید بعد از گذر ویجر 2 از اورانوس به یازده حلقه افزایش یافت.این حلقهها به ترتیب از بیرونیترین به درونیترین عبارتند از:اپسیلون،1986U1R،دلتا،گاما،اتا،بتا،آلفا،4،5،6 و 1986U2Rپهنای حلقه اپسلیون به صد کیلومتر میرسد و خرده ریزههای آن بین ۱۳ تا ۱۳.۶ سانتیمتر است اما پهنای بقیه حلقهها از ۱۰ کیلومتر تجاوز نکرده و از خرده ریزهای حلقه اپسیلون کوچکترند اما کل حلقه آلبدویی برابر ۵ درصد دارد.

اورانوس،مانند نپتون، که در سال ۱۷۸۱ کشف شد، در یک گروه با کیوان و مشتری به عنوان سیارات خارجی یا گازی شناخته می شوند اما کمی متفاوت تر. ماههای دورتر بر حسب زاویه مدارهایشان در 3 گروه طبقهبندی میشوند. به علّت انحراف محور چرخش زمین به دور خود (٥/٢٣ درجه نسبت به حالت عمود بر صفحه مداری زمین یا صفحه منظومه شمسی) ، در آن چهار فصل به وجود آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید