نام سیاره ها به انگلیسی

در سال ۱۹۳۹ کمپانی فیلم سازی اورسون ولز مشهور بر اساس کتاب جنگ دنیاهای اچ جی ولز (هربرت جورج ولز- نویسندهی داستانهای علمی تخیلی) فیلمی تولید کرد که در افرادی که نمیدانستند تمام اتفاقهای فیلم زایدهی خیال است باعث وحشت از حملهی موجودات مریخی شد. فوبوس و دیموس واژههای لاتینی به معنی ترس و وحشت هستند. قطر فوبوس 27 کیلومتر و قطر دیموس 15 کیلومتر است. هایپریون با قطر حدود ۱۲۱.۵۷ کیلومتر به یکی از بزرگترین اجسام شناخته شده با شکل بسیار نامنظم در منظومه شمسی تبدیل شده است.

به طور دقیق مقدار یک واحد سنجش محیط زمین ناشناخته است، بنابراین دقت او نامطمئن و احتمالی اما بسیار نزدیک به حقیقت بود او همچنین انحراف محور کره زمین و فاصله آن از ماه و خورشید را با دقت اندازه گرفت. ولی کاستور فرزند تیندارِئوس پادشاه اسپارت بود درحالیکه پدر پولکس، زِئوس، فرمانروای خدایان بود. ولی اکنون به دلیل حرکت تقدیمی زمین، خورشید در لحظه اعتدال بهاری در صورت فلکی حوت یا ماهی قرار دارد.در این روز از سال، طول روز و شب در تمام سیاره زمین برابر و ۱۲ ساعت است. نقطه اعتدال بهاری در آسمان، محل تقاطع مسیر خورشید و استوای آسمان است که مبدا دستگاه مختصات استوایی نیز انتخاب شده است.این نقطه حدود ۳ هزار سال پیش و در زمان تمدن بابلِ نو که برجهای ۱۲ گانه ابداع شدند، در صورت فلکی حَمَل یا برّه قرار داشت و بههمیندلیل، امروزه «نقطهی اَوّلِ حَمَل» نیز نامیده میشود.

اما هرچه خورشید در افق حرکت میکند، رنگ آسمان به قرمز صورتی تبدیل میشود. هر چقدر که به سمت لایههای پایینی اتمسفر میآییم، آسمان زرد رنگ میشود. اشعه خورشید به وسیله کریستالهای فراوان یخ و گاز بازتاب داده میشود و منظرهای غیر قابل باور را ایجاد میکند. لیکن در ارجاعات پایانی بر اساس روش APA به نام مولف کتابها یعنی نظامی ارجاع داده شده است نه نام مصححان. لوگالایررا (معمولاً بصورت لوگالگیررا نوشته میشده) به معنی «پادشاه توانا» است و مشلامتائهآ یعنی «آنکه از مشلام (نام معبدی کهن یا درخت بادام) برخاسته».این صورت فلکی صدها سال بعد به فرهنگ یونان باستان وارد شد و به شخصیتهای اسطورهای دو قلوهای کاستور و پولِکس (پولیدِئوسِس) نسبت داده شد.

برای مثال در سال ۲۰۰۴ دو مریخ نورد به نامهای اسپریت و اپورچونیتی یا روح و شانس توانستند روی کرهی مریخ فرود بیایند و تصاویر و دادههایی را به زمین بفرستند. کشف این دریاچه که در ارتفاعات شمال سیاره مریخ واقع شده، به کالبد نظریه وجود حیات امروزی و یا باستانی در سیاره مریخ، روح تارهای دمیدهاست. جاذبه این قمرها همچنین باعث میشود که بین این حلقهها فاصلههایی دیده شود. است و به رنگ آبی دیده میشود.

اتمسفر این سیاره یک مه قابل توجه آبی رنگ را ایجاد میکند که در غروب قابل مشاهده است. فقط هنگام طلوع خورشید در صبح زود میتوان یک آسمان نسبتا آبی را مشاهده کرد. در شب به خاطر اینکه ابری در آسمان مریخ وجود ندارد، تماشای میلیاردها ستارهی درخشان در آسمان میتواند شگفت انگیز باشد. عکسهای رنگی گرفته شده توسط فضاپیماهای تحقیقاتی نشان میدهد که آسمان در ونوس نارنجی رنگ است. محل اصابت این برخورد عظیم که امروزه رشته کوههای بلند و مدوری آن را احاطه کرده که به حوضه کالوریس به قطر 1300 کیلومتر شهرت یافته است . قطر فوبوس ۲۲ کیلومتر میباشد و توسط ستاره شناس آمریکایی اساف هال در سال ۱۸۷۷ در رصد خانهی نیروی دریایی آمریکا در واشنگتن کشف شد.

دو ستاره پرنور این صورت فلکی یعنی کاستور و پولِکس، یافتن آن را آسان میکنند.بهترین راهنما برای پیدا کردن آنها، ترسیم خط فرضی از ستاره رِجل الجبار (پای صورت فلکی شکارچی) به ستاره نِظام (ستاره میانی کمربند شکارچی) و امتداد آن است. اولین سرنخها از مدار زهره در رصدهای طیفسنجی دههی ۱۹۰۰ بهدست آمد. از اوایل دههی ۶۰ قرن میلادی گذشته سفینههای فضایی متعددی به مریخ پرتاب شده اند. نپتون از نظر ساختاری بسیار شبیه به سایر سیارات گازی به خصوص اورانوس است. علی رغم اینکه این سیاره دورترین سیاره منظومه شمسی است، ولی هنوز هم سیارهای بسیار روشن و درخشان به نظر میرسد.

اما اندازه سیاره ها کوچک است. کوازار ها دور ترین اجرام آسمانی نسبت به ما هستند که تا کنون کشف شده اند. سیاره کپلر 186 اف که به تازگی کشف شده است در منطقه ای خارج از منظومه شمسی در فاصله 490 سال نوری از خورشید قرار دارد. مریخ شرایطی دارد که ممکن است زمانی امکان حیات را در این سیاره داده باشد. سطح مریخ پر از پستی بلندیهایی است که به راحتی قابل مشاهده اند. درهی ذکر شده به قدری عظیم است که درهی عظیم گراند کانیون آریزونای آمریکا به راحتی در یک گوشهی آن جای خواهد گرفت.

اگر این شاخک شاخکِ تربچهاى گلِ سرخى چیزى باشد مىشود گذاشت براى خودش رشد کند اما اگر گیاهِ بدى باشد آدم باید به مجردى که دستش را خواند ریشهکنش کند. علیرضا دارد از یک رصدخانه دیدن می کند. میتوانید زهره را در این روز از حدود ساعت ۴:۳۰ بامداد تا ۳۰ دقیقه پیش از طلوع آفتاب در افق شرقی مشاهده کنید. ۳۰ دقیقه پیش از طلوع خورشید، ارتفاع آنها در افق فقط ۴ درجه است که تماشای این مقارنه را از رصدگاهی بدون افق کاملاً باز، عملا غیرممکن میکند. نمایشگر بزرگی در قسمت مرکزی خودرو قرار گرفته است که برای شما شرایط سفر مجازی به دنیای دوردست را فراهم می نماید.

سرانجام در این ناحیه متراکم ، گرمای لازم برای وقوع واکنش های هستهای فراهم گشت و بدین ترتیب ، ستاره خورشید بوجود آمد. در ابتدا هرشل تصور کرد یک ستاره دنباله دار را دیده اما چندین سال بعد تأیید کرد که این یک سیاره است. نور خورشید مقداری از سطح ماه را روشن می کند که ما آن را از زمین مشاهده می کنیم. همين خاصيت سبب شده كه آن را براى عكسبردارى از استخوان هاى بدن به كار برند و محل شكستگى استخوان ها را مشخص كنند. این در همه تمدن ها ردپایشان دیده میشود ولی به این هم اشاره کردیم که به جلسات بعدی موکول کردیم که ردپای برعکسش هم دیده میشود که گاهی تفکر اسطوره های فلسفی در دوره باستان ردپای شاید خیلی متحول شدهش در دوره کلاسیک و مدرن هم دیده شده یعنی وقتی که ما در فیزیک نیوتنی به زمان فکر میکنیم این در دوره باستان هم به نوعی به زمان فکر شده و در یکی از اسطورههای ایرانی مثلا یکی از اسطورههای ایرانی را بگوییم که در منابع اسطوره شناسی مقدم بوده به نسبت اسطوره یونانی، این است که به روایتی زروان ذکر شده خدای زمان خدای مطلق زمان و مکان است و زمانیت آن در داستانها پررنگ تر است.

بدون این تفکیک و بدون فرآیند تکتونیک صفحه ای که قاره ها و اقیانوس ها و جو را بوجود آوردند، احتمالاً حیات هیچ گاه نمی توانست روی زمین بوجود آید، و یا اینکه به شکلی متفاوت تکامل پیدا می کرد. مریخ جو بسیار رقیقی دارد که بیشتر از کربن دی اکسید (۹۵.۳٪) به علاوهی نیتروژن (۲.۷٪) و آرگون (۱.۶٪) و مقادیر کمی اکسیژن (۰.۱۵٪) و آب (۰.۰۳٪) تشکیل شده است. ضمناً نام ماه سوم میلادی هم از نام خدای جنگ یا همان مارس گرفته شده است. سعی کنید که بر منطقهای کوچک یا عارضهای واحد متمرکز شوید و از مشاهده کل قرص سیاره یا جابهجایی امتداد دیدِ خودتان بر سطح آن خودداری کنید تا این جزئیات خفیف را تشخیص دهید.

تصویرنگاری سفینههای فضایی از میدان جاذبهی مریخ نشان میدهد که این سیاره هستهی سرشار از آهن و جبهای کوچکتر از جبهی زمین دارد. ۸-نپتون : از نظر حجم سومین سیاره منظومه شمسی است. در نهایت به دلیل مقایسه اهمیت هر یک از مولفهها از آزمون فریدمن برای رتبهبندی ابعاد استفاده شد که خروجی حاصل از نرمافزار نشان میدهد که بین سه مولفه از نظر رتبه اختلاف معنیداری وجود دارد و به ترتیب ابعاد تولیدکنندگان و زیستمحیطی و سپس بعد مصرفکنندگان در تولید محصولات پایدار دارای اهمیت میباشد. با وجود اینکه به نظر میرسد یک سیاره دورنی هنگامی که بین زمین و خورشید است، ۲ مرتبه بزرگتر از زمانی است که در آن سوی خورشید قرار دارد، زهره را میتوان حدود ۶ مرتبه بزرگتر دید.

تصاویری از مریخ که به وسیلهی سفینهی فضایی لندر ۲( lander ۲ )گرفته شده است. یک آسیاب گلوله سیاره ای از حداقل یک محفظه ی خرده کننده تشکیل شده که به دریافت قیمت استفاده از آسیاب پر انرژی گلوله ای سیاره ای و در زمانهای مختلف ۵، ۱۵. این یک حقیقت پذیرفته شده است که زمین گرمای هستههای درونی خود را تأمین میکند. هزاران سال طول کشید تا بشریت به چنین حقیقت ساده ای پی ببرد. خورشید در طول روز قابل تشخیص و دیدن نیست و ستارهها را نمیتوان در شب دید.

خورشید آنچنان درخشان است که غیر ممکن است که بتوان ستارهها را در طول روز دید. مدتها تصور میشد این کانال ها، کانالهایی هستند که توسط موجودات مریخی ساخته شده باشند و تصور نمیشد که این کانالها به صورت طبیعی در سطح کرهی مریخ ایجاد شده باشند. اولین بار توسط ستاره شناسان در سال ۱۸۰۱ کشف شد و در دسته سیارکها قرار گرفت و با قطر ۹۴۶ کیلومتر به عنوان بزرگترین سیارک شناخته میشد. براساس گزارش روزنامه Science Daily ، ستاره شناسان دانشگاه بریتیش کلمبیا در کانادا که از داده های تلسکوپ فضایی کپلر (که در سال 2018 به اصطلاح بازنشسته شده) بهره برده اند اقدام به محاسبه تعداد احتمالی سیارات مناسب برای تشکیل حیات در اطراف ستاره های نوع G و همانند با خورشید ما، در کهکشان راه شیری کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید