منظومه ی شمسی

این که در گزارشهای منتشر شده در مورد کشف اجسام جدید بزرگ کمربند کویپر، به این اجسام کشف شده عنوان سیاره اطلاق میشد (بهطور خاص اریس)، در واقع زمینهساز ارائه تعریف ۲۰۰۶ IAU برای سیاره شد. بررسی اخیر آنها تحت عنوان «از دست رفتن آب در دنیاهای آبی از طریق اتلاف اتمسفری، بهتازگی در ژورنال Astrophysical Journal منتشر شده است. در سال ۲۰۰۳، کارگروه سیارات فراخورشیدی اتحادیه بینالمللی اخترشناسی (IAU) بیانیه موضع خود را در این مورد منتشر ساخت، اما این بیانیه موضع، هرگز به عنوان موضع رسمی IAU مطرح نشد و اعضای IAU هرگز به آن رای ندادند.

موضوع حد پایین در جلسه مجمع عمومی سال ۲۰۰۶ اتحادیه بینالمللی اخترشناسی مورد بحث قرارگرفت. جدول زیر شامل اجسامی از سامانه خورشیدی است که زمانی سیاره قلمداد میشدند اما دیگر توسط اتحادیه اخترشناسی سیاره محسوب نمیشوند. برخی دایناسورها گیاهخوار و برخی دیگر گوشتخوار بودند. برخی از اخترشناسان معتقد بودند که سیاره ی دیگری هم باید وجود داشته باشد . در سده نوزدهم اخترشناسان به تدریج متوجه شدند که اجسامی که به تازگی کشف شده بودند و برای تقریباً نیم سده به عنوان سیاره طبقهبندی شدهبودند (مانند سرس، پالاس و ۴ وستا)، با سیارات سنتی شناخته شده بسیار تفاوت داشتند. این اطلاعات و ابهامات موجود اخترشناسان را به این فرضیه سوق داد که احتمالاً باز هم سیاره دیگری این بار ماورای سیاره تازه کشف شده نپتون وجود دارد.

در سال ۱۵۰۰، نیلاکانتا سومایاجی از مدرسه ستارهشناسی و ریاضیات کرالا در رساله تانتراسامگراها مدل آریابهاتا را مورد بازبینی قرار داد. گرچه سیاره زحل محلی بعید برای تصرف توسط موجودات زنده است اما این موضوع در مورد بسیاری از قمرهای آن صدق نمیکند. ستیز اباختران با اختران (ثوابت) و افسانههای در پیوند با اینان در ادبیات ایران باستان حامل نخستین برخوردها و برداشتهای ایرانیان باستان با دنیای ستارگان است … در ادبیات نیز احساسات در تمام دنیا یکی است ، غم در همه جای دنیا غم است ، اما در دنیای ادبیات یک قلم ، اشک را تصویر می کند ویک قلم دیگر فقر را.

شرایط مناسب دمایی، حضور جو زمین که علاوه بر اینکه فشار و هوای مناسب را تامین می کند از ما در برابر پرتو های زیانبار خورشید و اجرام معلق در فضا نیز محافظت میکند و عوامل بیشمار دیگر این سیاره را از میان تمام سیارات منظومه شمسی به مکان مناسبی برای ایجاد و تداوم حیات تبدیل کرده است. یکی دیگر از سیاره های ترسناک کهکشان است که دمای سطح آن می تواند به 2200 درجه سانتی گراد برسد. با کشف اجسام بیشتر در منظومه شمسی و اجسام بزرگ در اطراف ستارگان دیگر که در خلال نیمهٔ دوم سده بیستم رخ داد، بحثهایی دربارهٔ این که چه چیزی را باید سیاره دانست، آغاز شد.

او در «آریابهاتیابهاسیا» که گزارشی در مورد «آریابهاتیا» ی آریابهاتا بود، مدلی پیشنهاد داد که در آن تیر، ناهید، بهرام، مشتری و کیوان به دور خورشید میگردند و خورشید به دور زمین میگردد؛ شبیه به مدل تیکویی که بعدها توسط تیکو براهه در اواخر سده شانزدهم ارائه شد. اخترشناسی به نام ژان لوک مارگوت یک معیار ریاضیاتی ارائه داد که برا اساس جرم جسم، محور نیمه اطول آن و جرم ستاره میزبان، مشخص میکند که آیا یک شی در طول حیات ستاره میزبان خود، قادر به پاکسازی مداری هست یا خیر. با این حال، مطالعات بعدی نشان داد که پروکسیما بی و دیگر سیارات سنگی که در حال چرخش پیرامون ستارههای کوتوله قرمز هستند نیز میتوانند دنیای آبی باشند.

آنجا، در حومه این کره عظیم، جاذبه نور غول پیکر ما دیگر عمل نمی کند، در آن مکان فضای باز بین ستاره ای، باد ستاره ای و تشعشعات عظیم بین ستاره ای وجود دارد. سن سیاره زمین حدود ۴.۵ میلیارد سال ارزیابی شده است و از هسته ای آهنی سود می برد. ↑ نوگبائر, اوتو ای. ↑ رجبی، پرویز (۱۳۸۰). ↑ “Definition of planet”. ↑ Sanders، R. (۴ نوامبر ۲۰۱۳). دریافتشده در ۷ نوامبر ۲۰۱۳.

آنها به امید کشف سلاح های بیشتر و پیدا کردن دروازه باستانی در پاندورا مستقر می شوند اما غافل از این هستند که پاندورا در چرخه زمستانی قرار دارد و وقتی فصل بهار برسد با هجوم تعداد بیشماری بیگانگان وحشی که بیدار شده اند روبرو خواهند شد. یافته های این پژوهش نشان می دهند که تغییرات آب و هوایی آتی بر همگرایی ملی جوامع و صلح و امنیت پایدار و امنیت نظام بین الملل تاثیراتی غیر قابل انکار بر جای خواهند گذارد و منشأ انواع جدیدی از منازعات خواهند شد.

و ظاهراً درک عمومی بر آن بودهاست که زمین ثابت و پایدار است و همواره در سکون میماند. از دیگر مطالب جالب درباره زحل این است که دمای سطح سیاره زحل حدود منفی ۱۴۰ درجه سانتیگراد است، اما هسته آن بسیار گرم است. زیر آن سیاره مرکوری است که یونانیها به آن Στίλβων (استیلبون) میگفتند؛ مرکوری مسیر زودیاک را در زمانی برابر با انقلاب سال انجام میدهد و هرگز بیش از یک نشانه فاصله از خورشید نمیگیرد و یکبار از جلوی آن و بار دیگر از عقب آن حرکت میکند.

↑ ۴٫۰ ۴٫۱ در این آمار یک از پنج، “ناحیه قابل سکونت” یعنی منطقهای با ۰٫۲۵ تا ۴ برابر گردش ستارهای زمین (معادل ۰٫۵-۲ واحد نجومی برای زمین). ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ در این آمار یک از پنج، «زمینسان» به معنی ۱-۲ برابر شعاع زمین است. این گنبد خود به رنگ خاک صندل فام است. جیک با حلول در کالبد جدید (با ورود به یک تابوت و رستاخیز در جسم اوتاری خود)، سوار شدن بر پرندهای که در تمام تاریخ پاندورا فقط 5 نفر توانستهاند چنین کنند و بر عهده گرفتن رهبری نبردی بر علیه سپاه ظالمان این قصه را به نهایت خود میرساند.

IAU عنوان کردهاست که انتظار میرود این تعریف با افزایش دانش بشری بهبود یابد. اگرچه منشأ حلقههای سیارهای به درستی شناختهشده نیست اما گمان میرود که نتیجه قمرهای طبیعی باشند که زیر حد روش (Roche Limit) سیارهشان قرار میگیرند و توسط نیروی کشندی از هم گسیخته میشوند. پایینترین ستاره از میان پنج ستاره سرگردان، سیاره ونوس است که وقتی از خورشید پیشی میگیرد، در یونانی Φωσϕόρος (فسفروس) و در لاتین لوسیفر نامیده میشود و در و وقتی در پی خورشید میرود به آن Ἕσπερος (هسپروس) میگویند. چهار غول گازی همچنین چهار حلقه سیارهای با اندازه و پیچیدگیهای مختلف به دورشان میگردد، این حلقهها بیشتر از غبار و مواد ذرهای تشکیل شدهاند اما ممکن است حاوی ماهکهای ریزی باشند که گرانششان ساختار آنها را شکل میدهد و نگاه میدارد.

دیدگاهتان را بنویسید