معلومات مختصر در باره افغانستان

اين دموکراسی برعکس دموکراسی نخبه گرا (اليتيست دموکراسي) که هر چند سال بعد نخبگان با وعده های فريبنده شان آرای مردم را می خرند، و پس از آنکه به قدرت رسيدند به مردم حق مداخله در تصاميم شان نمی دهند، خود را در برابر گرسنگان، فقرا، مهاجران برگشته به افغانستان، بيجا شدگان، معيوبان و همه گروه های به حاشيه رانده شده جامعه متعهد می داند و خواستهای آنها را بازتاب می دهد. معاون سیاسی و امنیتی استاندار لرستان نیز طی سخنانی با اشاره به اهمیت علم و سواد از منظر الهی گفت: پیامبران در جهت آگاهسازی و مشخص کردن مسیر هدایت الهی نیاز به آگاه کردن مردم دارند و آگاهسازی و مطلع کردن مردم با بیسوادی و کمسوادی امکانپذیر نیست.

بر اساس این گزارش، حجتالاسلام ابراهیم طهماسبی در این مراسم با اشاره به کم بودن فضای کتابخانه در کوهدشت گفت: خداوند متعال همزمان با خلقت انسان هادیان، مربیان و پیامبرانی نیز آفرید، بحث دانش و کتابخوانی سرچشمه تمام پیشرفتها به شمار میرود. این محوطه علاوه برحصار از تختگاه، شاه نشین و منازل مسکونی تشکیل گردیده که شاه نشین آن مسلط بر همه قسمتهای حصار است. دو بیمارستان گهر دورود و رازی کوهدشت با جمعیت بالغ بر ۲۰۰ هزار جمعیت اما هنوز تکمیل نشدهاند، انتظار میرود این مراکز به زودی ساخته شوند. بوده، چه هیر به معنی آتش مقدس باشد و چون بلخ سرزمین آتش مقدس و جایگاه هیربدان و موبدان بوده است، کلمه هیربرز با”البرز” همخوانی و تطابق می یابد.

مورد بهرهبرداری قرار گیرد، حضور داریم و در این زمینه از بانکپاسارگاد تقدیر کرده و امیدواریم بازهم این موارد توسط دولت و خیرین توسعه یابد. این روستا در دهستان گلیجان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۵۱۱ نفر بودهاست. روستای بلوران از توابع بخش دربگنبد در شهرستان کوهدشت بوده و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1385، جمعیت آن هزار و 334 نفر بودهاست؛ بخشدار درب گنبد که چند ماهی است کلیددار بخشداری دربگنبد شدهاست، در گفتوگو با تسنیم میگوید کالابرگ برای دریافت نفت سفید ذخیره سوخت زمستانی هنوز از سوی شرکت نفت اعلام نشده و تا وقتی کالابرگ دریافت نفت نباشد، دسترسی به نفت هم از طریق جایگاه توزیع نفت میسر نیست.

فیوری بهراحتی در بین موجِ جدیدِ اکشنهای تایلندی از جمله یورش و شب به سراغمان خواهد آمد که جای خالی کمعمقشان را با بدلکاریهای خیرهکننده و به تصویر کشیدنِ کیلهایی که دل و رودهی تماشاگر را به هم گره میزنند پُر میکنند قرار میگیرد. کوه صفه اصفهان به ارتفاع 2241 متر در جنوب جغرافیایی شهر اصفهان از کوههای رشتهکوه زاگرس است و اصفهان را از جمله معدود شهرهایی قرار داده که همنشین کوه هستند.

به گفته بخشدار دربگنبد در هفته جاری کالابرگ نفت جدید اعلام شده و نمایندگیهای توزیع نفت و بهویژه دهستان بلوران میتوانند در روز یکشنبه نفت خود را خریداری کنند. صعود به اورست به طور میانگین و توسط کوهنوردان حرفه ای چند روز طول می کشد اما در سال 2004، Pemba Dorje بدون ایستادن در 5 ایستگاه بین راهی اورست، توانست رکورد 8 ساعت و 10 دقیقه صعود به قله از کمپ شماره 1 (Base Camp) را به نام خود ثبت کند.

آنطور که این مسئول میگوید شبکه داخلی گازرسانی به درب گنبد بهپایان رسیده و در صورت تملک زمین پیمانکار شروع به نصب ایستگاه ورودی شهر اقدام میکند. رئیس اداره گاز شهرستان کوهدشت در گفتوگو با تسنیم میگوید در بخش مرکزی کوهدشت گازرسانی به 43 روستا تمام شده و گازرسانی به 20 روستای دیگر این شهرستان در دست اقدام است. به گفته این مسئول جایگاه توزیع نفت نیز در بلوران پس از پرداخت بدهیهای قبلی خود به شرکت نفت میتواند از طریق بخشداری دربگنبد برای دسترسی بهنفت اقدام کند.

۵۹۰ ساعت ۴۵۹ بوسیله ۱ دستگاه ون از هتل به سمت بیس کمپ حرکت کرده و پس طی مسافتی نه چندان کوتاه در جاده ای سنگلاخی، ساعت ۳۰۱۱ دقیقه به بیس کمپ رسیدیم که جی پی اس ارتفاع آن از سطح دریا را ۲۲۰۰ متر نشان میداد. پس از آن در زمان پهلوی، آن را به بهیستان و سپس بهیستون تغییر نام دادند. رشته کوه هندوکش باعث شده که آبهای آسیای میانه را از آبهای که در جنوب جریان دارد، جدا کند.

گانسر معتقد است که رشته کوه البرز در شرق از طریق هندوکش به کوه های پامیر متصل می شود. مردمان روستای بلوران میگویند آیا باید در روزهای سخت زمستان از سوی شرکت توزیع نفت استان و یا سایر نهادهای مرتبط در زمانهایی که سهمیه کالابرگ نیست و تنگنای سرما است، اقدامی برای روشننگه داشتن چراغ آنها در زمستان انجامنشود؟ آنطور که دیربازیان میگوید اعلام کالابرگ نفت بهصورت سراسری است و مردم باید تأمین نفت خود را بهدرستی مدیریت کنند تا در زمانهایی که سهمیه کالابرگ نیست، بتوانند از مایحتاج نفت خود استفاده کنند.

آنطور که درویشی میگوید برای گرمشدن خانهشان را با پیکنیک روشن نگاه داشتهاند تا از سرما نلرزند. آنطور که محمدعلی دیربازیان میگوید چندین بار در ماههای اخیر با پیگیریهای که انجام داده، نفت را برای مردم روستای بلوران تأمین کردهاست. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۶۳۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص) در این باره می فرمایند: و مَن ذرفت عیناه مِن خشیة الله کان له بکل قطرةٍ مِن دموعه مثل جبل احد یکون فی میزانه مِن الأجر؛ کسی که چشمش از خوف خداوند متعال بگرید، ثواب هر قطره ی اشک در ترازوی اعمال او، همانند (سنگینی) کوه اُحد خواهد بود (بحارالانوار، ج93: 334)، و در حدیثی دیگر فرموده اند: مَن خرج مِن عینه مثل الذّباب مِن الدّمع مِن خشیة الله، آمنه الله به یوم الفزع الاکبر؛ کسی که به اندازه ی مگسی از خوف خداوند، اشکی از چشمش خارج گردد، خداوند او را از فَزَع اکبر روز قیامت در امان خواهد داشت، و همچنین امام باقر (ع) می فرمایند: در قیامت همه ی چشم ها گریان است جز سه چشم؛ 1- چشمی که در راه خدا شب بیداری را تحمل کرده باشد، 2- چشمی که از خوف و ترس از خداوند اشک ریخته باشد، 3- چشمی که خود را از نگاه نامحرم بازداشته باشد، و از این رو این بزرگوار ارزش این قطره ی اشک را محبوب ترین قطرات نزد خداوند معرفی می نماید، به نحوی که فرموده اند: هیچ قطره ای نزد خداوند محبوب تر از قطره ی خونی که در راه خدا ریخته شود و قطره ی اشکی که در دل شب، فقط بخار خدا باشد، نیست.

یکی از ساکنان روستای بلوران در گفتوگو با تسنیم میگوید جایگاه توزیع نفت در روستای ما 25 روز است که نفت ندارد. سوز سرما به استخوانمان رسیده و هر روز یکی از اهالی را گرفتار تب و لرز میکند. سرمای هوا در اینجا تا مغز استخوانمان میرود. خیلی که هوا سرد میشود، مردم دنبال هیزم میگردند برای درستکردن آتش تا بخاریهای بدون سوخت گرم شود و کمتر بلرزاند. به گفته سعید چراغیان در بخش کوهنانی شهر کوهنانی و 15 روستای این بخش از گاز بهرهمند شدهاند و گازرسانی به 11روستای دیگر این بخش نیز در حال پیگیری بوده و همچنین در بخش طرهان نیز گازرسانی به مرکز شهر و تعداد 33 روستا به پایان رسیده و دو یا سه روستای کمتر از 15 خانوار گازرسانی نشده که با تکمیل آنها نیز بخش طرهان به منطقه سبز تبدیل میشود.

همچنین یکی از گزینه های جذاب کوهنوردی با اسکی در منطقه البرز می باشد. به گزارش روابطعمومی بانکپاسارگاد، طی مراسمی با حضور امامجمعه کوهدشت، معاون سیاسی و امنیتی استاندار لرستان، معاون مدیرعامل بانکپاسارگاد، فرماندار کوهدشت، مدیرکل کتابخانههای لرستان، شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر و جمعی از مسؤولان بانک پاسارگاد و شهرستان، ساختمان جدید کتابخانه عمومی شهدای کوهدشت افتتاح شد. اسماعیل دوستی معاون بانک پاسارگاد نیز، ضمن تشکر از حضور مردم و مسؤولان در مراسم افتتاح کتابخانه شهدای کوهدشت، اظهار داشت: کوهدشت دارای مردمی بافرهنگ بوده و اگر آثار باستانی لرستان را مرور کنید متوجه میشوید که این شهرستان مهد علم و تاریخ است.

باران که میبارد، خانههای بلوران را سردتر میکند، خانههایی که کاهگلی است و محقر و استخوانهای ندار را بهدرد آورده. از سال 2007، تکنولوژی فوق العاده “گوگل استریت ویو” به مردم فرصت بازدید از برج ایفل، پل دروازه طلایی سان فرانسیسکو را داده است. این آتشفشان در 3 ژانویه 2010 فوران داشته و سبب شد 8000 نفر از مردم، منطقه را تخلیه کنند. منطقه گل سفید خرم آباد وندیدم. بنابراین کشورهایی که در این منطقه واقع شد ه اند، همواره در معرض بلایای طبیعی٭ چون زمین لرزه، سونامی٭ و فعال شدن کوه های آتشفشانی هستند.

همش بور روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش خرم آباد که در استان مازندران واقع شده است. طالع آن بیست و یک درجه از عقرب زیر سیزده درجه از سرطان، و در مقابل آن مثل آنست از جدی، و بیت ملک آن مثل آنست از حمل، و عاقبت آن مثل آن است از سرطان. بدون تردید آن پدیده جذاب و دوست داشتنی که همه ما در میل و گرایش به آن مشترک هستیم ، کوه وکوهنوردی است که قدمت و سابقه آن در کشور ایران به بیش از یک قرن می رسد .

گوگل، گشتن در خطرناک ترین محله های جهان را آن هم بدون ترک میز امکان پذیر ساخته است. سجاوندی وقف را به شش قسم تقسيم كرده است؛(البته اگر ” لا ” را نیز از نشانه های وقف به حساب آوریم) : 1 ـ وقف لازم , با علامت (م ). 2 ـ وقف مطلق , با علامت (ط). اگر گوگل یه سوپر عکس می خواست باید یه چند یا عکس از پارک هرندی تهران می گذاشت تا مردم ناامنی و خطر ناکی واقعی رو با چشمای خودشون ببینند.

از این رو، نیروی مهاجم از هر سو به سمت مدینه بیاید، ناگزیر باید از شمال شهر و از سمت شمال غربی کوه احد و سپس کناره دامنه جنوبی آن وارد شهر شود. عکس هایی که از دور گرفته نیز درآخر بخش گنجانده شده و به جذابیت تصویری این کتاب نیز افزوده است. وی افزود: کوهدشت و نورآباد در خط مستقیمی قرار دارند، بهطوریکه طوایفی که در این شهرستان هستند، عین همان نیز در نورآباد وجود دارد، این دو خطه همیشه نسبت به نظام و انقلاب وفادار بوده و ولایی واقعی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید