مرگ سیاره زمین بسیار زودتر از آنچه تصور کنیم رخ میدهد

در نیمکرهی شمالی سیاره فصل بهار است و بهنظر میرسد که افزایش تابش فرابنفش خورشیدی جذب شده، باعث درخشندگی ناحیهی قطبی شده است. پیش از این سطح اورانوس تنها در طیف فرابنفش تصویربرداری شده بود. این تصویر که توسط Landsat ۸ گرفته شده است، تضاد رنگی چشمگیر بین دریای شنی نامیب، تنها بیابان ساحلی جهان که بیش از ۱۰۰۰۰ مایل مربع (۲۶۰۰۰ کیلومتر مربع) را پوشش میدهد و کوههای سنگی نامیب را نشان میدهد. از آن زمان هابل هر سال تغییرات جو چرخان و رنگارنگ مشتری، طوفانهای فصلی که در اورانوس و زحل روی میدهند و یک نقطهی تاریک سرگردان که در نپتون پیدا و پنهان میشود را رصد میکند.

همچنین طبق گفته ناسا، بین ۱.۱ تا ۱.۹ میلیون سیارک با قطر بزرگتر از یک کیلومتر و میلیون ها سیارک کوچک تر از آن ها وجود دارد. از سال ۱۹۷۹ تا اوایل سال ۱۹۹۹ پلوتو در واقع هشتمین سیاره بود اما در ۱۱ فوریه ۱۹۹۹ این سیاره از مدار نپتون عبور کرده و بار دیگر به دورترین سیاره منظومه شمسی تبدیل شده است و سپس با تعریق سیاره و ویژگی های آن پلوتو به عنوان یک سیاره کوتوله در نظر گرفته شده است. امروز درست همان روزی است که بسیاری از ستاره شناسان و دوستداران فضا در انتظار آن بودند.

میدانهای مغناطیسی اورانوس و نپتون اندکی از محور چرخش آنها منحرف شده و از مرکز آنها خارج شدهاست. علاوه بر آن تنها قمر منظومه شمسی است که میدان مغناطیسی دارد. گرمترین سیارهی منظومهی شمسی، هرچند از عطارد به خورشید نزدیکتر نیست؛ اما بهدلیل اثر گریز گلخانهای شدید این لقب را از آن خود کرده است. نام این سیارکها از ایلیاد اثر حماسی هومر شاعر نابینای یونانی، درباره جنگ تروا برگرفته شده است.

بنابراین، اثر کنده شدن اتم های اتمسفر مریخ بسیار کم شدت تر از زمانی است که بادهای خورشیدی قدرتمندتر بودند. پژوهشگران در حال مطالعهی این موضوع هستند که کلاهک قطبی درخشان چگونه بر اثر تغیرات در غلظت گاز متان در جو، ویژگیهای ذرات مه و همچنین الگوهای جریان جوی اثر میپذیرد. تلسکوپ فضایی قدرتمند هابل، هرچند با مشکلات اما همچنان به گسترش اطلاعات بشر از کیهان ادامه میدهد و در سال ۲۰۲۱ هم توانست شگفتیهای زیادی از جمله دربارهی سیارههای بیرونی منظومهی شمسی ثبت کند که حالا بخشی از این یافتهها طی برنامهی میراث جوی سیارههای بیرونی، منتشر شده است.

این تصاویر هابل بخشی از نقشههای سالانهی هر سیاره است که بهعنوان بخشی از برنامهی «میراث جوی سیارههای بیرونی» (Outer Planets Atmospheres Legacy) یا «اُپال» (OPAL) گرفته شده است. دادههای علمی برنامهی اُپال همچنین میتوانند بسیار فراتر از منظومهی شمسی ما در مطالعهی اتمسفر سیارههایی که به دور ستارگانی غیر از خورشید میچرخند، مؤثر باشند. این ابزار با آشکارسازی نوترونها از محتوای هیدروژنی خاک مریخ نقشهبرداری میکند. اما چیزی را که می دید برایش باور کردنی نبود ، او در سالن بزرگی قرار داشت که هزاران نفر انسان هم شکل خودش که با الگو برداری از او شبیه سازی شده بودند ، در صفوف و گروه هایی کاملا منظم با لباسهایی یک رنگ و متحدالشکل بدون هیچ حرکتی ، سراسر آنجا را اشغال کرده بودند.

پژوهشگران بر این باورند که ذخایر مشاهده شده آب میتوانند یا به شکل یخ باشند یا آبی که از نظر شیمیایی با سایر مواد معدنی در خاک، پیوند شیمیایی دارند. آنها مواد تشکیل دهنده حلقه ها را تأمین می کنند. تلسکوپ فضایی هابل که توسط ناسا و آژانس فضایی اروپا اداره میشود، امسال هم از زاویه دید خود که کیلومترها بالاتر از زمین است، تور بزرگ خود را تکمیل کرده است و تصاویر واضحی ثبت کرده که مکمل مشاهدات فعلی و گذشتهی فضاپیماهای میانسیارهای است. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از گجت نیوز، در ادامه قصد داریم تا تعداد ۳۱ عکس از مجموعه زیباترین تصاویر زمین را ببینیم؛ این عکسهای هوایی و ماهوارهای توسط تجهیزاتی به ثبت رسیدهاند که در اطراف سیاره در گردش هستند.

شبکه تلویزیونی یورونیوز و سی ان ان روز پنجشنبه گزارش دادند: دانشمندان علم نجوم توانسته اند این سیاره که حالتی صخره ای و شبیه به کره زمین دارد را پیرامون خورشیدی به نام ‘ پروکسیما قنطوروس’ (Proxima Centaur) که نزدیک ترین خورشید به خورشید منظومه شمسی درکیهان محسوب می شود، کشف کنند. در سطح ، دوزهای تشعشع برای رشد موجودات زنده بسیار زیاد است ، اما عقیده ای وجود دارد که به اصطلاح باکتری Deinococcus radiodurans موجود در زمین می تواند حتی از دوزهای بالاتر تشعشع زنده بماند ، به این معنی که این احتمال وجود دارد که تکامل در سیارات دیگر بتواند ارگانیسم هایی برای زندگی در شرایط ایجاد کند تپاختر.

درهمین حال ستاره پروکسیما قنطوروس که جزئی از سامانه ستاره ای آلفا قنطورس به شمار می رود، ستاره ای سرخ رنگ بوده که در فاصله 4.2 سال نوری از زمین و نزدیک ترین ستاره به خورشید و در صورت فلکی قنطورس واقع است. سیاره پروکسیما بی در فاصله 4.2 سال نوری و یا 40 تریلیون کیلومتری زمین قرار دارد. با گجت نیوز همراه باشید تا فهرستی از خیرهکنندهترین عکسهای زمین از فضا را به همراه داستان هر تصویر مورد بررسی قرار دهیم.

این نوارها از تجمع مه که به دلیل نفوذ پرتوی خورشید به درون گازهای متان ایجاد می شود، ناشی می گردند. حدود دو تا سه کره زمین به طور کامل میتواند درون طوفان این نقطه قرمز قرار گیرد. این تفاوت در ظاهر به دلیل ویژگیهای درون ابرهای گردابهها ایجاد شده است. این برنامه نماهای سالانه و سراسری از سیارات خارجی منظومهی شمسی را برای کاوش تغییرات در طوفانها، بادها و ابرهای آنها ارائه میدهد. به عکس، عبور جریان های آب سرد موجب بروز سرمای شدید در کناره ها می شود؛ مانند جریان آب سرد گرینلند که از کناره های کانادا عبور می کند.

یکی از بحث های مهم در مورد وجود این است که: آیا ’وجود ‘در مورد همۀ موجودات به طور یکسان به کار می رود و یا اینکه مشترکی لفظی است و در موارد گوناگون معانی متفاوتی دارد؟ بهعنوان هواشناس منظومهی شمسی، نظارت فوقالعاده دقیق هابل از این غولهای باشکوه به اخترشناسان بینش خوبی دربارهی یک زیبابین همیشه متغیر از آبوهوای جهانهای دیگر میدهد. بنابراین با وجود تصاویر نزدیکی که فضاپیماهای رباتیک از این سیارهها ارسال میکنند، هابل پیوسته از این جهانهای دور باردید میکند تا شگفتیهای تازهای را آشکار کند و بینش تازهای از آبوهوای سرکش آنها که توسط نیروهای پویای هنوز ناشناخته در زیر ابرها شکل میگیرد، ارائه میدهد.

این کاوشگرها عکسهای نزدیک خیرهکنندهای از این جهانهای بسیار پیچیده به بشریت نشان دادند. عکسهای هابل از سیارات بیرونی، تغییرات شدید و ظریفی را که بهسرعت در این جهانهای دور روی میدهند، نشان میدهد. جرم این ستاره حدود ۵۰ برابر جرم خورشید و عظیمتر از آن است که در پایان زندگی خود به یک ابرنواخترعظیم تبدیل شود. تصاویر امسال هابل از مشتری، چشمانداز دائما در حال تغییر جو آشفتهی آن را دنبال میکند؛ جایی که چندین طوفان جدید خود را نشان میدهند و سرعت تغییرات رنگ در نزدیکی خط استوای سیاره، همچنان پژوهشگران را شگفتزده میکند.

چندین سال پیش آتشسوزیهایی در جنوب ایالتهای تگزاس و لوئیزیانا اتفاق افتاد و این عکس مجموعه زیباترین تصاویر زمین از فضا آتشسوزیها را از دید دوربین ماهواره آکوا (Aqua) ناسا نشان میدهد. از بزرگترین موارد غارهای یخی کشف شده توسط بشر است. این دریاچه یکی از بزرگترین ذخایر مواد معدنی مانند سولفاتهای سدیم، کلسیم و پتاسیم، همچنین هشت نوع فلز سنگین مانند نقره و تیتانیوم است. این بخش درخشانترین و ضخیمترین قسمت حلقههای مشتری است.بخش حلقهی اصلی: بخش اصلی حلقه، باریکترین قسمت است و از غبار و سنگریزه تشکیل شده است.

وقتی به مشتری نگاه میکنم، میتوانم ساختارهای ابری را در بارجها یا در نوار سرخ پایین آن ببینم که به وضوح بسیار عمیقتر هستند. جایی در اسپانیا وجود دارد که تصاویر سورئال آن مناظر کره ماه را تداعی میکند؛ معادن روباز ریو تینتو. تصاویری که معمولاً از تایتان گرفته میشوند به خاطر لایهی ضخیمی از گردوغبار به رنگ نارنجی هستند اما در تصاویر جدید دریاچههایی از اتان، متان و پروپان مایع روی سطح این قمر دیده میشود. باشگاه شبانه باشگاه خبرنگاران جوان، در جدیدترین تصاویر ارسالی از کاوشگر کاسینی ناسا، سطح یکی از قمرهای سیاره زحل به نام تایتان از میان جو غبارآلود آن به کمک اشعهی مادونقرمز رصد شد.

اگر دلتان میخواهد یک منظره از کره ماه ببینید، لازم نیست سوار سفینه فضایی شوید و برای دیدن آن کلی هزینه کنید، کافی است به اروپا بروید. اگر سؤالاتی در خصوص مبحث نور در ذهنتان وجود دارد، حتماً مقالهی چرا نور سایه ندارد؟ گونه های حیات وحش به طرق مختلف به خصوص در زمینه به دست آوردن آب با این اقلیم ها تطابق یافته اند. اما دلیل این جذابیت احتمالاً کنار هم قرار گرفتن مواردی است مانند آتشفشان های فعال، بیابان نمک و آبفشانها. طوفانهای ریز گرد و غبار میتوانند مانند گردباد به نظر برسند و طوفانهای بزرگ میتوانند کل کره زمین را پوشش دهند.

برخلاف سیارات سنگی مانند زمین و مریخ که نزدیک به گرمای خورشید قرار گرفتهاند، این جهانهای دوردست عمدتا از سوپهای گازی سرد هیدروژن، هلیوم، آمونیاک، متان و آب عمیق در اطراف یک هستهی چگال، فشرده و به شدت داغ شکل گرفتهاند. این سلولهای قرمز دراز را میتوان بهعنوان گردابههای سیلیکونی تعبیر کرد که از نظر ظاهری متفاوت هستند. نمایی که هابل ۲۵ اکتبر (۳ آبان) از اورانوس ثبت کرده است، پوشش قطبی درخشان این سیاره را در کانون توجه قرار میدهد. آنان ثبت کردند که زهره بسیار گرم است، گرمتر از آب جوش.

دیدگاهتان را بنویسید