سیاره زهره نیز روزی مانند کره زمین قابلسکونت بود! زهره

در ادامه با آیتیرسان همراه باشید. علی رغم تمام جستجوی های گسترده و پیشرفته بشر در فضای خارج از زمین و امیدواری به یافتن کراتی برای میزبانی از انسان ها، این تنها زمین است که به ما اجازه داده تا برروی آن سکنی گزینیم و به بقایمان ادامه دهیم. فرمها واقعا توخالی هستند و میدانیم که هیدروژن عالی هیدروژن یونیزه در فضای میان خوشههای کهکشانی مناطق وسیع و تاریک و بیستارهای به نام تهیگاهها واقع شدهاند. اما همانند تمامی شاهکارهای پر خرج هالیوود در دهه های اخیر نظیر “عنصر پنجم” به کارگردانی لوک بِسون، سه گانه های ایندیانا جونز، ماتریکس 1 و 2 و سه گانه های ماموریت غیر ممکن (یا همان بالاتر از خطر) نام قهرمانان اصلی اش و خدایی که گاه می خوانند ریشه ی عبری دارد؛ ویژگی ای که این روزها نبودش مایه ی شگفتی است تا بودنش.

یادتان نرود که من از نزدیکترین آبادى مسکونى هزار میل فاصله داشتم و این آدمىزاد کوچولوى من هم اصلا به نظر نمىآمد که راه گم کرده باشد یا از خستگى دم مرگ باشد یا از گشنگى دم مرگ باشد یا از تشنگى دم مرگ باشد یا از وحشت دم مرگ باشد. مشتری پنجمین سیاره منظومه شمسی و در میان سیارات گازی نزدیکترین سیاره به خورشید است و قطر میانگینی در حدود 140 هزار کیلومتر دارد که درحدود یازده برابر قطر کره ی زمین است.

در مدت شش ماه، عطارد دو بار دور خورشید گردش کرده، دقیقاً سه مرتبه دور محور خود میچرخد. چرخش به دور خورشید ذرات گرد و غبار را به هم فشار داد که رشد کردند و رشد کردند، مانند گلوله برفی که به پایین کوه می غلتد و بزرگتر و بزرگتر می شود، بنابراین ذرات غبار در نهایت تبدیل به سنگ شدند و پس از سال ها این سنگ ها تبدیل به سنگفرش شدند و با آن برخورد کردند.

آخر همیشه باید به آنها توضیحات داد. درسال 1930 دانشمند جوانی به نام کلاید تومباو (Clyde Tombaugh) با مقایسه ی دوعکسی که از یک محدوده از آسمان گرفته شده بود تشخیص داد یک نقطه نورانی در دو عکس جابجا شده و به این ترتیب پلوتون کشف شد. ناچار شدم براى خودم کار دیگرى پیدا کنم و این بود که رفتم خلبانى یاد گرفتم. این مطلب درباره روزهای هفته به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی بود.

مسالهى مرگ و زندگى بود. پیش خیلى از بزرگترها زندگى کردهام و آنها را از خیلى نزدیک دیدهام گیرم این موضوع باعث نشده در بارهى آنها عقیدهى بهترى پیدا کنم. تصور می شود جریان الکتریکی درون لایه هیدروژن فلزی باعث ایجاد میدان مغناطیسی سیاره ای زحل می شود که ضعیف تر از جریان زمین است اما به دلیل بزرگتر بودن زحل دارای یک لحظه مغناطیسی 580 برابر بیشتر از زمین است. را در ایمان، با توجه به آرای فیلسوفان و متکلمان برجسته غرب و جهان اسلام، به­اختصار بیان و بررسی می­کنیم؛ به­گونه­ای که مشخص شود در کدام دیدگاه­ها، عقل بیشترین سهم ایمان را داراست، در کدام بینش­ها اراده مهم­ترین عنصر ایمان را فراهم می­آورد و در کدام رویکردها، احساس بیشترین نقش را در ایجاد و استحکام ایمان دارد.

مشتری با یک لکه قرمز بزرگ مشخص میشود که به دلیل طوفانی دو برابر زمین، که صدها سال پیش فوران کرد، قابل توجه است. او هم از این که با یک چنین شخص معقولى آشنایى به هم رسانده سخت خوشوقت شده. این بهترین شکلى است که بعد ها توانستم از او در آرم، گیرم البته آنچه من کشیدهام کجا و خود او کجا! در این حالت سنگهای این سیاره به شدت منبسط می شوند و پس از غروب آفتاب و شب طولانی آن دما به شدت پایین می رود .

سطح آیو پر از دریاهای گدازهای و دشتهای سیلابی از سنگهای مایع است. بدین ترتیب، چگالی نپتون از دیگر سیارههای غول بیشتر است. این تحقیق جدید چگالی سیارات موجود در این منظومه فشرده نسبت به مطالعات پیشین با دقت بسیار بیشتری اندازه گیری کرده است. گزینه ۳- سال نوری واحد اندازه گیری فاصله زیاد است. دلیل دوم هم اینکه با سیاره ی مورد بحث ۱۴۰۰ سال نوری فاصله داریم و لذا اگر روزی قادر شویم با سرعت نور سفر نماییم احتمالاً فضانوردانمان برای رسیدن به دنیایی جدید بیش از یک هزاره در راه خواهند بود. با چشمهایى که از تعجب گرد شده بود به این حضور ناگهانى خیره شدم.

تای آنها بزرگترو چهار کره ی دیگر کوچکتر از زمین هستند با زمین می چرخند . پس سیاره ی ما زمین از میان چهار سیاره داخلی بزرگترین است. سیاره ی ما از نظر نزدیکی به خورشید سومین سیاره منظومه شمسی است میخواهیم بدانیم زمین از حیث بزرگی چندمین سیاره منظومه شمسی است. سیاره های منظومه شمسی با ابعاد و جرم های مختلف و در فاصله های متفاوتی نسبت به خورشید قرار گرفته اند. منشاء پيدايش حلقه ها هنوز نامشخص است ولی طبق نظرستاره شناس فرانسوی ادوارد رش(Edvard Roche) حدّی برای حداقل فاصله اقمار تا سياره وجود دارد که اگر قمری از حدّ فوق به سياره نزديکتر شود اثر متقابل جاذبه سياره موجب متلاشی شدن آن شده و قطعات خرده شده آن همانند حلقه هايی به دور سياره قرار می گيرند.

بنا بر توافق اعضای اتحادیه بین المللی اخترفیزیک و تعریف جدید سیاره، سیارات باید علاوه بر شرایط قبلی توانسته باشند همسایگی خود را نیز از اجرام دیگر پاک کرده باشند و در فاصله های نزدیک به آنها اجرام قابل ملاحظه ای قرار نداشته باشند. برای توجیه مکانیسمهایی که اثرات حیات بر محیط را نشان میدهد با توجه به وجود پس خورهای مثبت و منفی که عمل کردن آنها در اقیانوسها و اتمسفر میباشد؛ که شرایط محیط کره را برای تداوم خودتنظیم میکند (بوتکین، ترجمه وهاب زاده،1382). زحل را با حلقه های زیبایش میشناشیم.

دانشمندان نام یکی از نمایانترین ابرهای نپتون را که به سرعت سرتاسر سیاره را طی میکند، روروک گذاشتهاند. گفته میشود کمربند سیارهای به خاطر برخورد یکی از ماههای نیبیرو و سیاره سابق منظومه شمسی (بین مریخ و مشتری) شکل گرفته است که منجر به تشکیل سطحی از خرده سنگ در این مدار گشته. دانشمندان تصور میکردند که پلوتو ممکن است چیزی غیر از تکهای سنگ در حومه منظومه شمسی نباشد. از دیگر دانشمندان ایرانی در رصد گذر زهره، میرزا عبدالغفارخان نجمالدوله است. دستدست نکن دیگر! این کارت خلق آدم را تنگ مىکند. آن وقت دیگر من هم نه از مارهاى بوآ باش اختلاط کردهام نه از جنگلهاى بکر دست نخورده نه از ستارهها.

چهار قمر دیگر پلوتو Kerberos ، Styx ، Nix و Hydra نام دارند. این سیاره 79 قمر شناخته شده دارد که از میان آنها چهار قمر بزرگتر و شناخته تر شده هستند. جنس این حلقه ها اغلب از غبار بوده و به همین دلیل به درخشندگی حلقه های زحل نمی باشند و به سادگی آنها قابل رصد نیستند. این سیاره علاوه براینکه از نظر اندازه بزرگترین سیاره منظومه شمسی است از نظر جرم هم پرجرم ترین آنها است به طوری که جرمش 5/2 برابر مجموع جرم تمام سیارات است. اما تمام سیارات خارجی از زمین بزرگترند. اما تسو خواهری دارد که تمام سال های عمرش را در کارهای خلاف بوده است و قدرت و نفوذ بسیار بالایی دارد و در تمام لحظات تسو را حمایت می کند.

در میان سیارات منظومه شمسی تمام سیارات گازی دارای حلقه میباشند اما حلقه های زحل قابل مشاهده تر هستند از این رو به ارباب حلقه های منظومه شمسی معروف است. سیاره های منظومه شمسی ابعاد متفاوتی دارند و همانطور که گفته شد سیارات داخلی سیارات کوچکتر و سیارات خارجی سیاراتی بزرگتر هستند. همانطور که گفته شد مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی است و زحل دومین سیاره بزرگ منظومه ماست. بنابراین اگر به دنبال بزرگترین سیاره منظومه شمسی هستیم باید میان سیارات خارجی منظومه شمسی به دنبال آن باشیم؛ مشتری، زحل، اورانوس و نپتون. اگر آدم تو دل شب سرگردان شده باشد جغرافى خیلى به دادش مىرسد.

دیدگاهتان را بنویسید