سیاره حاكم بر شما (اورانوس) است

از دیگر مطالب جالب درباره زحل این است که دمای سطح سیاره زحل حدود منفی ۱۴۰ درجه سانتیگراد است، اما هسته آن بسیار گرم است. اگر گازهای گلخانهای مانند بخار آب، دی اکسید کربن، متان و ازن نبودند، دمای سطح زمین حدود ۳۰ درجه خنکتر از میانگین فعلی آن که 15 درجه سانتیگراد است، میشد. اگر به این هفت جرم آسمانی با دقت توجه کنید، متوجه خواهید شد از آنجایی که زمین به عنوان مرکز هستی تلقی می شود در این هفت جرم آسمانی گنجانده نشده است.

مولکول های فسفین متشکل از اتمهای هیدروژن و فسفر بوده و برای برای اولین بار توسط تلسکوپ جیمز کلرک مکسول در هاوایی شناسایی شده است. یکی از این ابزارها در تجهیزات تلسکوپ فروسرخ ناسا در هاوایی است. مشاهدات در امواج فروسرخ و سایر طیفها دانشمندان را قادر میسازد تا به دنبال سایر خطوط جذب مرتبط با فسفین باشند و راهی برای تأیید وجود آن پیدا کنند. تصاویر به دست آمده توسط این فضاپیما به ستاره شناسان این امکان را داد تا وجود دو حلقه بیرونی سیاره و یک میدان مغناطیسی قوی را کشف کنند. مشتری یا هرمز Jupiter پنجمین سیاره نزدیک به خورشید و اولین غول از چهار غول گازی است.

این سیاره یک غول گازی با شعاع متوسط حدود نه برابر زمین است. به دلیل اتمسفر بسیار فشرده سیاره زهره سطح این سیاره از عطارد که به خورشید بسیار نزدیک بوده، گرمتر است. رصد زهره: فضاپیماها توانستهاند با استفاده از رادار، نقشه 98 درصد سطح سیاره زهره را ترسیم کنند. فضاپیماها توانستهاند با استفاده از رادار ، نقشه 98 درصد سطح سیاره زهره را ترسیم کنند. سطح این سیاره از سردترین مناطق موجود در منظومه شمسی و احتمالا حدود 225 درجه سانتیگراد است. از نظر علمی یک روز، زمانی است که طی آن یک سیاره یک چرخش را به دور محور خود انجام میدهد.

افزودن دادههای مرئی و نزدیک به فروسرخ به مجموعه دادههای موجود، دامنه طولموجهایی را که دانشمندان میتوانند برای انجام این کار استفاده کنند، افزایش میدهد. رصدخانه استراتوسفری اخترشناسی فروسرخ مشهور به “SOFIA”، نام یک رصدخانه هوایی است. ماجرا می شود که شازده کوچولو که متعلق به سیاره ای کوچک است یک روز صبح از خواب بر می خیزد متوجه روئیدن گل سرخی در سیاره خودش می شود که بعد از دیدن گل سرخ شیفته اش می شود . یک روز در سیارهی ناهید برابر با ۱۱۷ روز کرهی زمین است و این سیاره دارای روزهایی واقعاً طولانی است.

سیاره تازه تشکیل شده ما به صورت یک توپِ سنگی ریخته گری شروع به خنک شدن کرد. یاپتوس از چگالی کمی برخوردار است که نشان میدهد که بیشتر از یخ و مواد سنگی تشکیل شده است. این سیاره در یک مدار بیضی شکل به دور خورشید می گردد که خروج از مرکز آن 2506/0 است . سیاره ونوس به ترتیب نزدیکی به خورشید، دومین سیاره زمینسان منظومهٔ شمسی است که در مداری میان مدارهای زمین و عطارد قرار گرفتهاست.

چهار سیارهٔ نخست، سیارات درونی یا زمینسان هستند و بیشتر از سنگ ساخته شدهاند و از چهار سیارهٔ دیگر مشتری و زحل سیارات بیرونی یا غولهای گازی هستند و بیشتر از گازهای هیدروژن و هلیوم ساخته شدهاند و اورانوس و نپتون غولهای یخی هستند. به این ترتیب سیارههای خاکی درونی و سیارههای بیرونی غول آسای یخی و گازی ایجاد شد. همچنین در مطالعه دیگری که توسط دکتر ویلیام بینز از انستیتوی فناوری ماساچوست در مورد روشهای طبیعی تولید فسفین به عمل آمده، بیان شد که به غیر از میکروارگانیسمها راهی دیگری برای تولید مقدار فسفین شناسایی شده در هواکره ونوس وجود ندارد.

آلبدو سیاره زهره، 0.76 است که بیشترین مقدار در میان سیارات منظومه شمسی است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که دانشمندان ایرانی اسلامی سهم بسزایی در رصد گذر سیاره زهره داشتهاند. ساختار سیاره زهره چگونه است؟ این موضوع سبب میشود که میزان نور دریافت شده توسط هر نیمکره در طول سال سیاره تغییر کند. سیاره تیر در هر قرن حدود سیزده بار از مقابل خورشید عبور میکند. زحل مانند سیاره عطارد، دارای ماه های متعدد است که اطرافش را فرا گرفته اند. آیا گوش های فیل های هندی از فیل های آفریقایی بزرگ تر است؟

این سیاره 87٪ از لحاظ زمین بودن مانند زمین است. پس از مشتری، زحل و اورانوس، نپتون بزرگترین سیاره از لحاظ اندازه میباشد. همانطور که گفتیم ،منظومه شمسی دارای ۸ سیاره است که به دور خورشید گردش میکنند. همانطور که گفتیم ،عطارد، زهره، زمین و مریخ چهار سیاره منظومه شمسی درونی هستند که از آهن و سنگ تشکیل شدهاند. حلقههای کیوان جامد نیستند و از ذرات یخ، غبار و سنگ تشکیل شدهاند. این بادها به همراه گرمای درون سیاره، باعث ایجاد نوارهای زرد و طلایی بر روی آن شدهاند. بررسی این گذرها تاکنون نتایج مهمی مانند تعیین شعاع زمین، اندازهگیری شعاع زاویهای خورشید، اندازهگیری فاصله زمین تا خورشید، اثبات جوّ در سیاره زهره و دیگر موارد را به همراه داشته است.

گروهی به خاطر ننوشتن روش دقیق رصد به همراه ابزارهای مورد استفاده، رصد او را نفی میکنند. در جهان ما، گاز فسفین توسط باکتریهایی تولید می شود که در روده حیواناتی مانند پنگوئنها یا در محیط های کم اکسیژنی مانند باتلاقها زندگی میکنند. داخلی ترین آن ها بسیار کم نور و تقریباً با بالای ابرها در تماس است. این استدلالی است که به نظر من قانع کننده است. این کار از نظر فنی امکان پذیر است. دیتمن و دیگر محققان امیدوار بودند که در ماه ژوئیه سال ۲۰۲۰ زهره را مشاهده کنند، اما بیماری همه گیر ویروس کرونا باعث شد این کار به تعویق بیفتد.

همچنین، تصور می شد که نواحی تیره در اندازه های مختلف محل رشد گیاهان هستند که با تغییر فصول سال تغییر می کنن. چه چیزی عکس های اجرام دور را چنین با کیفیت می کند؟ زحل هم مانند مشتری سرعتی بالا دارد و در هر ۱۰ ساعت زمینی یک دور به دور خودش میچرخد. این به آن معناست که هر قطب اورانوس روزها و شب هایی که ۴۲ سال زمینی هستند را تجربه میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید