ساعت 19:00 به روستای تینمون علیا رسيدیم

صنایع دستی وعنعنوی مردم بدخشان شامل الچه بافی، کرباس بافی، گیلم بافی، چکمن دوزی، قاقمه بافی، زرگری،آهنگری، مسگری،موزه وکفش دوزی ، چموس دوزی، پیزار دوزی، کلالی، معماری ،نجاری، گلدوزی وخامکدوزی بوده که بيشتر آن توسط زنان ساخته ميشود. همه ساله در بدخشان نمايشگاه ها برای تولیدات دستی زنان به هدف بازاریابی داير ميشود و درین راستا توجه دولت وموسسات خارجی نیز بیشترشده است. درین ولایت تلاش صورت گرفته است تابرای رشد وغنامندی فرهنگ وادبیات توجه بیشتری شود وازحروف وواژه های بيگانه درکاربُرد روزمره جلوگيرى شود. باشندگان این ولایت را تاجیکها تشکیل داده و به زبان فارسی سخن میگویند. اکثریت باشندگان این ولایت را تاجک ها تشکیل داده و به زبان فارسی حرف می زنند.برخى مردم آن به زبان پامیری ، شغنی ، پامیری ودرسرحدات چین برخی ازساکنین به زبان چینايی نيز تکلم می کنند.اکثريت مردم بدخشان پيرو مذهب سنی حنفی بوده ، اما شمار ديگرى پيرو مذاهب وهابی و شیعه اسماعلیه نيز هستند.

بنابراین ، فعالیتهای کشاورزی تنها در درّه ها تمرکز یافته است که جویبارهای جاری از یخچالهای طبیعی ، زمینهای زراعی آنها را آبیاری می کند. عموماً فرسایش را امری مضر تلقی میکنند، در حالی که اگر فرسایش نبود شاید تنگه شیرز هم وجود نداشت. مردم این دو دهکده سالیان سال در كنار هم به خوبی و خوشی زندگی میكردند و به واسطهی باغداری پررونقشان وضع اقتصادی هر دو دهکده هم خوب بود. جوانان نیزدرسالهای اخير درمسابقات داخلی وخارجی به قهرمانی ها وافتخارات خوبی دست یافته اند که ازسوی مسوولین محلی ومردم با گرمی استقبال گرديده اند.

همچنان رسم و رواج های محلی روز بازار در جمعه یا پنجشنبه باعث عرضه اموال ومواد ازتزاقی میگردد. از آنجا که پای بسیاری از افراد در طول روز باد میکند، خرید خود را در بعدازظهر یا غروب که پا در بزرگترین اندازه خود است، انجام دهید. عمدهترین معادن بدخشان؛ لاجورد یُمگان به مساحت سیصد کیلومتر طول و ۴۷ کیلومتر عرض، معدن لعل در سرغیلان و معادن طلای راغ و یفتل و همچنین معدن مُنجان(مشترک با پنجشیر) میباشد. نیم از جاده سنگریزه میباشد.

طالبان، به پيروی از فرمان ملا محمد عمر رهبر اين گروه، دستور تخريب تمام آثاری را که به تعبير آنها “غير اسلامی” بود صادر کردند. پیشنهاد میکنم این فیلم را تماشا کنید تا پایان جالب آنرا خودتان مشاهده کنید. به این ترتیب که از ۴۸ سالگی شروع به گردآوری نسخههای پراکنده سفرنامهها نمود و از ۶۵ سالگی به طور مستمر در بغداد یادداشتهای پراکنده خود را به مدت ۲۳ سال تنظیم کرد تا آن که پیش از مرگش آن را به پایان رساند. احمدیه تحصیلات متوسط خود را در آنجا به پایان برد و برای ادامه تحصیل به مدرسه طب دارالفنون رفت.

طالب پس از اصفهان به کاشان رفت و در آنجا اقامت گزید و همانجا ازدواج کرد. دونالد آر. هیل در پژوهشی در مورد استخراج معدن در دوره اسلامی میگوید معادن اصلی نقره در استانهای اسلامی شرقی قرار داشتند و برجستهترین آنها معادن هندوکش در شهرهای پنجشیر و جاریانه (Jarynana) واقع بود که هر دو در همسایگی بلخ بودند. پس اگر ما، برادران قرغز را که باشنده های اصلی پامیر هستند، وابسته به قوم پامیری با سایر اقوام ولسوالیها بنامیم، دقیقاً این فارمول از لحاظ قومی راه حل پیدا نمیکند، زیرا دقیقاً آنها از نژاد ترک و مغل اند. جمعیت بدخشان از اقوام مختلف تشکیل شده است و به لحاظ گذشتن جادة ابریشم از آن و مهاجرت اقوام مختلف بدانجا، به نمایشگاهی از نژادها و زبانهای گوناگون تبدیل شده است .

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، تنش آبی در لرستان، سومین استان پرباران کشور طی دهههای اخیر، سبب شده است مسئله آب به یکی از دغدغههای مردم این استان تبدیل شود چرا که سالانه 12 میلیارد مترمکعب رواناب از لرستان خارج میشود و در نبود زیرساختهای لازم و عدم تکمیل سدها، کشاورزان با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکنند ازاینرو تکمیل سدهای نیمهکاره و شبکههای آبیاری، تخصیص حقآبه و تکمیل ایستگاههای پمپاژ آب به مطالبه جدی مردم این منطقه تبدیل شده است. مقرر گردید تبدیل به واحد بوم گردی شوند.

ما اهالی پنچشیر از ادره حفاظت محیط زیست افغانستان التماس می کنیم که دره زیبای آروز پنچشیر که پر از گله بز کوهی و قوچ کوهی و آهوی نخشیر است و هم زیستگاه پلنگ برف نادر و کمیاب است این دره را با هدف از حفظ و حراست از حیات وحشی پرندگان ناب آن به عنوان سومین پارک ملی افغانستان از نگاه سیاحت گردشگری اعلان کند. واحدهای زراعتی در دامان کوه ها تهیه شده و دریای کوکچه با معاونین آن بدین منظور مورد استفاده قرار ميگيرد. در میانة استپهای گرم پایین این درّه ها و بیابانهای سردِ ارتفاعات آنها، کمربندی از جنگلهای طبیعی وجود دارد که بیشتر درختان آن از تیرة مخروطیان یا سروهای کوهی است .

گروههایی از اقوام قدیمتر در قسمت بدخشان تاجیکستان ، به تاجیکهای کوه نشین یا تاجیکهای پامیر، و نزد همسایگان تاجیک خود، به غَلْچَه مشهورند. بدخشان با جمهورهای تاجیکستان، پاکستان و استان سین کیانگ جمهوری خلق چین دارای مرز مشترک است. قلهٔ نوشاخ بلندترین قله افغانستان در مرز بدخشان و پاکستان جای دارد. بلندترین قلهٔ رشته کوههای هندوکش، «نوشاخ» نام دارد. کوههای مهم این استان در حوزه ی رشته کوه های فلات پامیر و هندوکش؛ خواجهمحمد، کمالنگ، جلغر هزارچشمه و سفیدخرس خوانده می شوند. از آنجایی که k2 مستعد طوفانهای مکرر و شدید است ، پس شرایط موجود دامنههای آن را چالشبرانگیزتر میکند و کار کردن در چنین ارتفاعات برای انسانها دشوار است – یکی از سختترین کوههای جهان برای صعود این قله است.

میانگین ارتفاع این ناحیه ، بین سه تا چهارهزار متر است ، و برفراز آن کوه ـ سنگهای برج مانند عظیم پوشیده از یخ قرار گرفته که میانگین ارتفاع آنها پنج تا شش هزار متر است . ولی در سر زمين کوهپايه های هندوکش، به ويژه زمانی که امپراتوريهای بزرگ بيداد می کرده اند، شهرهای بزرگ مراکز قدرت اقتصادی و سياسی بوده، نيروهای فرار از مرکز در دايره بيرونی قرار داشته، و از نگاه اقتصادی نيمه وابسته، ولی از نظر سياسی گوش به فرمان قدرت مرکزی بوده اند. این استان را دارای ذخایر بزرگ نفتی تثبیت کرده اند.

شاید نام این کوه را شنیده باشید و برای شما سؤال بوجود بیاید که کوه صفه در کدام شهر است؟ ورزش مانند ساير ولايات در بدخشان نيز از گذشته ها رواج داشته است. نمد، قاقمه وتکه های نخی نیزدر خانه ها تهیه وباقته می شود. اين سنگ ها در ايالت هاي بازالت آلكالن و مناطق ريفت قاره اي وجود دارد. پس از آن زیردستان آنها امپراتوری هندویونانی شهر را در اواسط سده دوم پیش از میلاد به دست خود گرفتند. گنگستر، پلیس و شیطان گرچه یکی از بهترینهای سینمای سالهای اخیرِ کرهجنوبی نیست، اما ما دانگ-سیوک که احتمالا همگی خوب او را بهعنوان شوهرِ آن زنِ باردار از قطار بوسان به یاد میآوریم، کماکان حضورِ طوفانی و کاریزماتیکی دارد که نمیتوان چشم از او برداشت.

آنجايي که پرده و پرده دار، نقش و نقاش را يکي مي بيند. آيت الله حاج آقا حسين قمي فرزند حاج سيد محمود يکي از مراجع بزرگ تقليد بود. این مجسمههای عظیم ایستاده و سایر مجسمههای خرد و بزرگ دوره کوشانیها معمولاً به عنوان «بتهای بامیان» در زبان همه مشهور بود. در سراسر بدخشانِ افغانستان ، تاجیکها بر دیگر قومها، از حیث جمعیت برتری دارند. بیشتر جمعیت آن از تاجیکهای فارسی زبان تشکیل یافته است که عمدتاً در حوضة کوکچه و نواحی دَرْواز (نسی ) در طرف افغانستان ، در پیچ و خمهای شمال غربی رود جیحون ، به سر می برند.

سیمرغ، یک پرندهِ اسطورهای و باوقار است که در شعرها و داستانهای معروفِ ادبیات فارسی به آن اشاره شده است. وسعت اين هامون در فصول پرباران، 3300 كيلومترمربع است و به دليل شرايط اقليمي ويژه، در بيشتر مواقع سال، بخش اعظم آن به كفة نمكي وكفههاي رسي تبديل ميشود. اما اقوام وانچی و یازغلامی در دهة دوم قرن هشتم به مذهب تسنّن بازگشته اند و اکنون با سرعت در حال اختلاط با تاجیکها هستند. اقلیت کوچکی از بارتنگها نیز مذهب تسنّن دارند.

دیدگاهتان را بنویسید