زحل زیباترین سیاره منظومه شمسی

این فیلم به یک اثر کلاسیک بدل شده و تا به امروز بر فرهنگ عامه آمریکا تاثیر گذاشته است. جالب است بدانید، قبل از آواتار، فیلم تایتانیک، پرفروش ترین فیلم بود که هر دوی این فیلم ها را جیمز کامرون ساخته است. Mohammadi: 1384) استان های سمنان، یزد، مرکزی و قزوین به ترتیب دارای بالاترین میزان ابتلا و استان های سیستان و بلوچستان، بوشهر، چهار محال و بختیاری، هرمزگان، کرمان و کرمانشاه و خوزستان دارای پایین ترین میزان ابتلا تا تاریخ ۶ فروردین ۹۹ می باشند. نام لاتین این سیاره ونوس بوده و درخشان ترین جرم آسمانی بعد از ماه است.

اگر ماه کوچکتر از ابعاد فعلیاش بود؟ در این منظومهها، سیاره با ابعاد مشتری در ناحیه گولدیلاکس قرار گرفته و بنابراین هر سیاره کوچکی را در ابعاد زمین به بیرون میراند و در نتیجه مانع از شکلگیری حیات به شکل شناخته شده آن میشود. این دو قمر کوچک به علت کوچکی و نزدیک بودن به مریخ تا سال 1877 کشف نشده بودند. اتمسفر سیاره نازک و ناچیز است و اگر میکروب های مریخی هنوز وجود داشته باشند، احتمالاً در لایه های زیرین و درونی مریخ گرد آمده اند. ممکن است داده­های حسی در پیدایش این طرح­ها و نمادها و قالب­های ذهنی در ذهن مؤثر باشند، ولی این داده­ها هرگز مستقیماً محصول تجربه و مشاهده حسی نیستند (باربور، 1379، ص174-170).

در اواخر دهه 1990 ، مجموعه ای از داستان های برجسته نویسندگان برجسته روسی ، با عنوان زمان کارآموزان، در روسیه منتشر شد (با تایید بوریس استروگاتسکی). پیش از این در یکی از پستهایی یک پزشک با ویژگی Map Maker نقشه گوگل که به کاربرها اجازه ویرایش و ایجاد مناطق جدید در نقشه را میدهد، آشنا شده بودید. زهره به حدی داغ است که نمیتواند اقیانوسی از آب یا صورتهایی از حیات بدان صورت که در زمین موجود است در آن وجود داشته باشد. آیا سبک زندگی پیشنهادی مبتنی بر اندیشه اثبات­گرایانه در شأن انسان موردنظر اسلام است و با آنچه اسلام در این مورد توصیه نموده هماهنگ است؟

در ۲۰ فوریهٔ ۱۹۶۲، جان گلن با مرکوری-اطلس ۶ به فضا پرتاب شد و در کمتر از ۵ ساعت، ۳ بار پیرامون کرهٔ زمین گردید و تبدیل به نخستین آمریکایی شد که پیرامون زمین میگردد. زهره، از نظر اندازه تقریبا با زمین برابر است. مساحت سطح آن تنها اندکی کمتر از مجموع سطوح خشکیهای زمین است. ما تنها در محدوده گولدیلاکس خورشید قرار نداریم، بلکه در مجموعهای از نواحی گولدیلاکس دیگر به سر میبریم. در این سیاره تند باد و رعد و برق های زیادی در مقایسه با زمین رخ می دهد و سرعت آن ها به ۳۶۰ کیلومتر در ساعت می رسد.

با وجود آنکه این نزدیکتر بودن سبب می شود که زهره حرارت خورشید را بیشتر از زمین جذب کند، دانشمندان بر این تصور بودند که ابرهای زهره احتمالاً نور خورشید را منعکس میکنند و مانع زیاد گرم شدن سطح آن میشوند. نوری که از ابرهای زهره رد میشود یک ششم نور سطح زمین است، بنابراین سطح زهره همواره تیره است. رعد و برقی دایمی در ابرهای آن صورت میگیرد. مختصات و ویژگیهایی که امروز ما درباره کیهان میدانیم به ما کمک میکند بدانیم در چه سیاره شگفتانگیزی زندگی میکنیم و حیات برای اینکه به این مرحله برسد از چه پیچ و خمهای عجیبی عبور کرده که اگر هر فاکتور آن ذرهای متفاوت بود دنیای ما شکل دیگری داشت.

حرکت کند این سیاره در پس زمینه ستارهها سبب شده است تا آشوریان باستان به این سیاره لقب Lubadsagush را بدهند. به طور مشابه، میتوان گفت ما در منطقه گولدیلاکس مدارهای مجاز سیارهای قرار داریم. زمین ،تنها سیارهای است که دارای آب مایع روی سطح خود است. حداکثر قطر فوبوس 27 کیلومتر و قطر دیموس فقط 16 کیلومتر است. مریخ دارای دو قمر کوچک به نام فوبوس و دیموس است.

فوبوس و دیموس از زمین همچون دو نقطه نورانی ضعیف دیده میشوند، ولی کاوشگرها آنها را واضحتر نشان میدهند، شکل آنها شبیه سیبزمینی است و از دهانههای متعدد پوشیده شدهاند. دو سیاره اورانوس و نپتون هم دما هستند ولی بازتاب حرارتی نپتون بیشتر از مقدار حرارتی است که می گیرد. کهکشان راه شیری یک کهکشان مارپیچی است. درست است که شباهت این هفت سیاره به کره زمین هیجان انگیز است ولی نباید فراموش کرد که هفته ای نیست که پژوهشگران سیاره یا ستاره ای تازه در کهکشان ما کشف نکنند. به علاوه زمین همچنین در ناحیه گولدیلاکس (بهترین مکان و فاصله) کهکشان راه شیری، در حدود دو سوم فاصله از مرکز کهکشان، قرار دارد.

به تازگی رئیس ناسا به ملاقات آژانس فضایی استرالیا رفته بود و گفت که آنها امید دارند که استرلیا بتواند در زمینهی استخراج منابع از فضا پیشرفت کند یکی از دلایلی که ما میخواهیم در استرالیا چنین کاری انجام دهیم قدرت صنعت معدنی، اتوماسیون معدنی و تحقیقاتی معدنی در استرالیاست. علاوه بر این، اجسامی که دماهای متفاوتی دارند تابشهای مختلفی از خود گسیل میکنند. سومین سیار نزدیک به خورشید را می توان سیاره زمین دانست که یک جهان آبی بوده و حدود دو سوم آن را اقیانوس پوشانده است. بر اساس تصویر گرفته شده توسط فضاپیمای آمریکایی، زهره سیاره ای خشک با کوه ها، دره ها و آتشفشان ها است.

اگر مشتری بسیار کوچکتر از این و گرانش آن ضعیفتر بود، در اینصورت هنوز منظومه شمسی ما مملو از خرده سیارکها بود و با آنها روی زمین، حیات غیرممکن میشد. تعدادی از آنها شامل کوار، سدنا، اریس به عنوان دهمین سیاره در مطبوعات مردمی معرفی شده بودند. هوای زمین شامل 78 درصد نیتروژن، 21 درصد اکسیژن و کمتر از یک دهم درصد دیاکسید کربن است. هوای زهره از 98 درصد دی اکسید کربن (گاز کربنیک) و کمی نیتروژن (ازت) تشکیل شده است. محیطزیست، مجموعه­ای بسیار عظیم و درهمپیچیده از عوامل گوناگونی است که براثر روند تکامل تدریجی موجودات زنده و اجزای سازنده سطح زمین به وجود آمده است، و بنابراین در سایر ­فعالیت­ها (فعالیت انسانی) تأثیر گذاشته و از آن متأثر میگردد (ساکی، 1393: 148). بهعبارتیدیگر محیطزیست، مجموعهای از عوامل مختلف است که شامل مواد (خاک، آب)، شرایط دیگر (دما، نور)، نیروها (باد، جاذبه)، موجودات (گیاهان، جانوران و میکروارگانیسمها) ونیز عامل زمان میباشد (ولایی،1388، ص 15). بر اساس این نکته که میتوان محیطزیست را به دودسته محیطزیست طبیعی و اجتماعی تقسیم کرد، در این مقاله تلاش شده است به مطالعه و تحلیل «تعادل» محیطزیست طبیعی با توجه به فرضیه گایا و انطباق آن با مفاهیم آیات قرآن پرداخته شود.

بهعنوان مثال ابعاد ماه برای این که در مدار زمین به صورت پایدار حرکت کند، کاملا درست و مناسب است. عطارد کمی از ماه بزرگ تر است. زهره بجز اندازهاش، از سایر جهات با زمین متفاوت است. زمین با چرخش خورشید می چرخد. تحمل گشتاور بالا و صدای کمتر در حین کار و قیمت بالاتر نسبت به دنده اسپار می باشند. وی در آن رصدخانه به جستجو سیارهای جدید پرداخت.

به طور قابل ملاحظهای، مدار سیارات دیگر، به جز مدار پلوتون، دایرهای هستند؛ به این معنی که برخوردهای سیارهای در منظومه شمسی کاملا نادر است. ستارهشناسان این سیارات را یا در مدارهای خیلی بیرون از مرکز یا در مدارهایی که بسیار به ستاره مادر نزدیک هستند، یافتهاند؛ در هر دو صورت امکان وجود شرایط مشابه با زمین در آنها وجود نداشته است. زحل جرمی معادل ۹۵ برابر زمین دارد اما با این حال نیروی جاذبهاش کمی بیشتر از زمین است و ( ۱/ ۱۹) برابر شتاب گرانش زمین را داراست. قمرهای مریخ خیلی دورتر ولی بزرگتر از مشتری و زحل کشف شدند.

دیدگاهتان را بنویسید