درباره میزان آتشفشان زمین تصوری پیدا نمود

سپس در مسیری بسمت کوهپایه های البرز میرویم، به روستای چلاسر که عطر چای کارخانه چای خشک کنی آن تمام فضا را پر کرده و تازه وارد را وادار به مکث می کند، روستایی همچون دیگر روستاهای همجوارش، میانرود، خشکرود، که دوست داشتنی هستند و بهترین برنج خوش طعم و شیرین ترین پرتقال و کیوی ایران را تولید می کند. رشته کوه البرز و در جنوب دریای خزر و در بخش لاریجان شهرستان آمل قرار دارد.

این معدن نمک در کنار جاده ارتباطی سراسری شهرستان بستک به شهرستان بندر لنگه واقع شدهاست، معدن نمک در فاصلهٔ ۳ کیلومتری جنوب روستای مِهران در بخش کوخرد شهرستان بستک در غرب استان هرمزگان در جنوب ایران واقع شدهاست، ویکی از نقاط دیدنی استان هرمزگان به شمار میآید. قله های بلند نواحی مرکزی ایران را ذکر کنید. برترینها – الهام مظفری : میتوانید تصور کنید روی یکی از این ۲۵ کوه بلند جهان ایستاده اید؟ اگر شما در پیاده روی شمالی این خیابان در حال قدم زدن باشید در شهر مری لند هستید در حالی که خود خیابان در ناحیهٔ کلمبیا قرار دارد و جدول کنار خیابان مرز بین دو ایالت است.

از دفتر (Q.A ) و کتابخانه پوهنتون، تا محلی که موتر ما ایستاده بود، فاصلهی تقریباً بیست دقیقه بود، ولی این پروفیسور معزز و افغاندوست در تمام این فاصله با ما غرض خدا حافظی پیاده قدم زد، در حالیکه در نزدیک موتر ما، دوشیزهای که یاد کردم، برایم گفت که پروفیسور صاحب هیچگاهی به این اندازه پیاده قدم رنجه نکرده است. نواحی مرتفع این کوه تقریباً همیشه پوشیده از برف است و درههای بیشمار در دامنه این کوه به وجود آمده که معروفترین آنها از این قرار است: دره واخان، شغنان، منجان، جرم، درایم، کشم، ارسج، فرخار، دره اشکمش، خوست، فرنگ، سمندان اندراب، حنجاب، دو آب و سر اب در شمال و از طرف جنوب دره پنج، دره نور، دره کرم، دره پشال، باندول، اشپی، اسکین، پنجدره نجراب، دره هزاره، بازارک، پاران ده، شتل ، سالنگ، اشاوه، شکاری، کپچاق، چهارده بامیان، سیغان، کهمرد.

حکمتیار به سران پاکستانی ها گفته بود: «مسعود نمی گذارد ما کودتا کنیم.» من به خانه حکمتیار بودم که یک موتر پاکستانی آمد آنجا، مرا با خود به مرکز پولیس بردند، در آنجا با یک صاحب منصب کلو و بابر روبرو شدم، همین دو نفر حکمتیار را رشد و پرورش داده بودند، در همین زمان بود که انجنیر ایوب هم سر رسید، ما به عمق توطئه پی بردیم و تفنگچه های خود را کشیدیم. پایگاه ملی داده های علوم زمین ایران و وب گاه رصد خانه زمین ناسا، ارتفاع 5670 متر و 5671 متر را برای این کوه ذکر کرده اند.

گاهی در یک خانه غذا در یک کشور پخته میشود و در کشور دیگر صرف میشود. خانم ها گرد هم حلقه زده و با شروع شدن یک نوع ریتم خاص موسیقی ، جفت زنان و طور چهارنعل گاهی ایستاده و گاهی نشسته و با گفتن پشپوک پشپوک پشپوک پشپوک ، رقص کنان دور می زدند که در واقع مبین فرهنگ اصیل روستایی به شمار می رفت. نپال نهتنها قانون سختگیرانهای برای کوهنوردان اورست ندارد، بلکه هیچ کوهنوردی را ملزم به گذراندن ساعات خاص آموزشی قبل از صعود نمیکند؛ به اعتقاد کوهنوردان باسابقه، همین موضوع عامل افزایش مرگومیر شده است.

وی به شهروندان توصیه کرد در زمان کوهنوردی از مسیرهای ایمن گذر کنند، همچنین این اقدام باید در کنار افراد راه بلد صورت بگیرد و به لوازم کوهنوردی هم مجهز باشند. یک ویژگی عجیب این منطقه محلهٔ هندی بالاپارا خاگراباری است. از آنجایی که محلهٔ اصلی از هر طرف ۱۰ مایل بود، ۱۰۰ تخته سنگ برای علامت گذاری استفاده شد. محلهٔ کوچ – بهار بسیار شبیه به مرز بارلی نایائو و بارلی هرتوگ است. وضع دیوارها با سنگ های عظیمی که بدون ملاط بر روی هم قرار دارند، شبیه بنایی است که عموماً به عنوان سیکلوپئین خوانده می شود. سنگ نگاره های بی بدیل غار میرملاس را خطوط یادگاری درهم فشرده و در جاهایی رنگ های اسپری نابود کرده اند و دیگر نقش های اولیه قابل رویت نیستند.

در گذشته که مواد منفجره وجود نداشته است نمک در معادن نمک با کارگز و بیل و کلنگ استخراج میشده است و با چهار پایان مواد معدنی یعنی سنگ های نمک استخراج شده را به شهر میبردن. او مسوول( Q.A) یعنی کمیته تضمین آموزش نیز بود، با وجودی که تقاعد کرده بود، ولی بنا بر تجربه و دانشش از ایشان دعوت کرده بودند تا طور افتخاری استادان جوان پوهنتون چندیگر را، خصوصاً در مسایل اداره و مدیریتی تربیت و راهنمایی کند. همه میدانند که این کوه بلندترین کوه جهان است ولی آنچه که اکثر افراد نمیدانند آن است که مرز بین کشورهای چین و نپال درست از وسط این کوه میگذرد یعنی حتی تا نوک قله.

این رشته کوه های بخش غربی منطقه ی هیمالیا هندوکیش را تشکیل می دهند. این منطقه به طور اتفاقی در سال ۱۹۰۲ ایجاد شد، زمانی که مرزی که کشور انگلستان مشخص کرد با آنچه که در سال ۱۸۹۹ کشیده شده بود تفاوت داشت. او شخص خیلی دانشمند بود و با تاریخ افغانستان آشنا، شخص نهایت افغاندوست و در مورد خصوصیات مردم ما مطالعه داشت. یک پروفیسور سیکه از ما استقبال کرد. لطف بیشایبه و مهماننوازیشان برای ما فراموشناشدنی است. این قله ی آتشفشانی 38500 سال پیش برای آخرین بار فوران کرده و امکان دارد این اتفاق مجدد رخ دهد. این مرز از جهات دیگری هم عجیب است، خصوصاً خیابان شرقی و خیابان غربی در مرز شمال شرقی و شمال غربی.

خط تاریخ بین المللی از بین این دو جزیره میگذرد که البته مرز بین کشورهای روسیه و آمریکا نیز هست. صحنهٔ نمایش اپرا در کشور کانادا واقع شده ولی ورودی سالن و بیشتر جایگاه نشستن در کشور آمریکا است. شهر دربی لاین مرز کشورهای کانادا و آمریکا را در بر گرفته است. نکنهٔ جالب توجه دیگر این است که این محل تنها یک مرز را مشخص نمیکند بلکه یک «خط حد فاصل نظامی» بین دو کره ایجاد میکند. از آنجایی که دو کره هنوز با هم در جنگ هستند مشخص کردن یک مرز رسمی بین آنها تقریباً غیر ممکن است.

منطقهٔ غیر نظامی کره یک زمین نواری شکل به طول ۲۵۸ کیلومتر و عرض ۴ کیلومتر است که کشورهای کرهٔ شمالی و جنوبی را از هم جدا میکند. مرز این منطقه به خاطر اندازه، محل قرار گرفتن و شکل آن تا حدی غیر معمول است. اینجا نظامیترین مرز جهان است و به حدی از آن محافظت میشود که تقریباً هیچ کس از آن نمیگذرد و به این ترتیب اینجا را به یک محل امن طبیعی تبدیل کرده است. درۀ هزاره به تازگی از سوی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و به فرمان رئیس جمهور سابق کشور، به السوالی در ولایت پنجشیر تبدیل شده است.

سرآهنگ در راستای موسیقی چنان پیش رفت که موفق به افتخار کشف دو راگ جدید در این زمینه نیز گردید که آنها عبارت اند از راگهای: مونتمی و هزاره. اینجا تنها محل بر روی زمین است که زمینهای دو کشور اینچنین در دل یکدیگر قرار دارند. تعدادی از گونههای جانورانی که در معرض انقراض بودهاند این محل را برای زندگی انتخاب کردهاند و حتی نشانههایی از افزایش جمعیت نیز داشتهاند. امروزه بهجز برخی از آنها که جابجا شدهاند بقیه در محل خود قرار دارند. تقسیمات اداری این ولایت امروزه به این شکل است: ولسوالی پریان، ولسوالی خنچ، ولسوالی دره، ولسوالی رخه،ولسوالی عنابه،ولسوالی شتل و ولسوالى آبشار.

پنجشیر از طرف شمال متصل است به خوست فرنگ و ولایت تخار و اندراب در ولایت بغلان واز طرف جنوب به نجراب سنجن و در نامه و ریزه کوهستان واز جانب مشرق و شمالشرق به نورستان و بدخشان واز طرف غرب به شتل احاطهاست. وجود سرابهایی بزرگ همچون سراب تاق بستان و بیستون، که از آب بارانها و برفهای این کوهستان منشأ میگیرند در این مکان قرار دارد ، در گویش کردی نام پرآو یا کوه پُر از آب برای این کوه انتخاب شده. بنابراین وقتی ساکنین جزیرهٔ دایومیدی کوچک به آن طرف تنگه و به جزیرهٔ دایومیدی بزرگ نگاه میکنند، علاوه بر اینکه یک کشور دیگر را میبینند، به «فردا» نگاه میکنند.

سرانجام این استاد بزرگ موسیقی افغانستان در زمستان سال ۱۳۶۰ ش آنگاه که جهت اجرای کنسرتی به هندوستان رفته بود، به سکتهی قلبی مواجه شد؛ اما پس از طی مراحل تداوی در آنجا از این مهلکه نجات یافت و دوباره به میهن برگشت؛ ولی تکلیف قلبی او دوام داشت. هوای کوه آرارات در تابستان آفتابی، گرم و خشک بوده ولی در فصل بهار و زمستان دارای آب و هوای سرد است و کوهنوردان در این فصلها با بوران، کولاک و بارش باران و برف مواجه میشوند.

تری دارند آب و هوا گرم تر است. بستر رود سیمره هشت متر پایین تر از کف چشمه های پل قرار دارد که طی چند قرن به وجود آمده است. در سال ۱۳۶۵ اتحادیهی هنرمندان افغانستان، در مقر آن اتحادیه، موزیمی را به نام استاد سرآهنگ اساس گذاشتند که متاسفانه طی جنگهای کابل از بنیاد تخریب شد و آن اتحادیه هم از بین رفت (اگر فراموش نکرده باشم، رئیس اتحادیه در آن زمان داکتر واحد نظری بودند). در یکی از شفاخانههای کابل (ابنسینا) پدرود حیات گفت.

ارتفاع نسبی دماوند، حدود 4661 متر است که دماوند را در رده دوازدهم بلندترین قله های دنیا از نظر ارتفاع نسبی قرار می دهد. این رودخانه در شمال شرق آسیا قرار دارد جایی نزدیک ساحل دریا که مرز بین روسیه و کرهٔ شمالی است، درست در جنوب دریاچهٔ خاسان. اگر ارتفاع آنها را از سطح دریا در نظر بگیریم، اورست بلندترین کوه جهان است. ارتفاع قله این کوه در افغانستان ۶۶۵۰ متر بوده که بنام تیراج معروف است و از سطح اب دریا ۸۳۰۰ متر ارتفاع دارد. یاهو: گروهی از کوهنوردان بر آن شده اند اجساد کوهنوردانی که پیش از این جان خود را در کوه اورست از دست داده اند را جمع آوری کنند.

دیدگاهتان را بنویسید