خلاصه داستان سری بازیهای Borderlands

در نوامبر سال ۲۰۱۳ اخترشناسان به براساس اطلاعات فضاپیمای کپلر گزارش دادند که میتوان سیاراتی شبیه به زمین در ستارههای کوتوله کهکشان راه شیری پیدا کرد که یازده میلیارد سال نوری از خورشید ما دورتر هستند. اگر با یک تلسکوپ به زحل نگاه کنید، سیارهای را میبینید که بیش از یک میلیارد کیلومتر با شما فاصله دارد. اکسیژن و نیتروژن گازهای اصلی جو زمین هستند، ولی در جو زهره ، گاز مسموم کننده دیاکسید کربن وجود دارد.

از هفت فلز، به عنوان صور معقول مواد ارضی متناظر با سیارات که صور مادی عقول فلکی هستند، چهار کیفیت که قطبیت های اساسی طبیعت هستند، ساطع می شود. محیط مشتری را گازهای هیدروژن احاطه کرده و که کاملا بی رنگ هستند، و در سیاره مشتری به ماده ای نامشخص و سیاه رنگ تغییر حالت می دهند؛ که آسمان مشتری را همیشه تاریک به تصویر می کشد. زیبایی روح نیز پرتوی از زیبایی و جمال مطلق خداوند است که با مرگ آدمی به سوی مبدأ خویش باز میگردد. همه چیز از آن به ظهور می رسد، گردش می گردد و به آن باز می گردد، که با دو حرکت گریز از مرکز و گرایش به مرکز و نیز دم و بازدم و گردش خون از قلب به سایر قسمتهای بدن و بازگشت خون از اعضای بدن به قلب قابل بیان است.

به عبارت دیگر، قوه ای است که از آن ظهور “فعلیت” می یابد؛ یعنی بر روی هم جنبة جوهری عالم است و بدین ترتیب به مثابة قطب ظلمانی “هستنی” توصیف می شود، درحالی که ذات قطب نورانی هستنی است، زیرا بر اثر آن است که این خواء واقعاً منور و کیهان از آن استخراج می شود. ما همان کاری را میکنیم که روی زمین انجام میدهیم، اما با مصرف انرژی کمتر با مواد کمتر و با استفاده از حجم کمتر. اگر نقطه ای در مرکز دایرة مکان و اشعه ای که از این مرکز ساطع می شود، درنظر گرفته شود، این اشعه، مکان را، با از قوه به فعل درآوردن آن، تحقق می بخشد و با گسترش واقعی آنها در هر لحظه اندازة مکان تحقق می یابد.

در این مکان انسان به عنوان عالم صغیر و جهان به عنوان عالم کبیر “هست” می شوند. این گردشها، دگرگونیهای درونی انسان را تداعی می کند. او بادیدن این اشعه ها به نور الهی هدایت می شود که بازتاب آن را در تمام مظاهر هستی، ازجمله خودش به صورت “عقل خلاّق” ادراک می کند. در واقع، قلمرو ظهور کلیای است که قابل تجسم نیست و نیز رمز بروز صورت نمونه ای نامعین که در عالم ما به صورت کمّی ومعین است. در سنت ودایی و نیز ایرانی موقعیت خورشید در مرکز عالم است.

علم احکام نجوم، راه نزولی از قطب معنوی و برتر عالم به قطب مادی و فروتر آن است. در احکام نجوم، سیارات مانند صورتهای “مادی” عقل کیهانی هستند که به ترتیب نزولی واسطه هایی را میان “بودن” و “شدن” تشکیل می دهند. آسمان با رنگ آبی، کوهها با رنگهای زنده و دائماً در حال تغییر خود، و دشتها درجلوه های مختلف آن، تقریباً در همه جای ایران به چشم می خورند، و بویژه به این عشق به رنگها که در همة هنرهای ایرانی از مینیاتور و فرش گرفته تا بناهای آجری دیده می شود، شدت و زیادت می بخشند. از نظر نظامی ایران متناظر با خورشید و دل است، ایران در مرکز زمین به عنوان نقطة میان آسمان و زمین نماد فضای مقدس است.

فضای داخلی زهره از یک هسته آهنی فلزی ساخته شده که تقریبا 2400 مایل (6000 کیلومتر) عرض دارد و ضخامت بخش گوشته سنگی مذاب زهره 1200 مایل( 3000 کیلومتر) می باشد. این باور در میان سایر ملل نیز وجود دارد. مرکز گرایی، تقدس و پیوند با رمز خورشیدی در کلام نظامی نیز دیده می شود. نظامی به رنگ واهمیت نمادین آن در بنای هفت پیکر پرداخته است. نظامی به جنس ساختمان گنبد ایهام گونه اشاره کرده است.

مریخنورد کنجکاوی قبلا نیز ساختارهای متفاوتی را پیدا کرده است که وقتی مایعات رسوبی روی مریخ حرکت میکردند، تشکیل شدهاند. اگر عالم به عنوان یک چرخ در نظر گرفته شود که مرکز آن خورشید و کمانة آن سایر مخلوقات باشد، از هر نقطه روی کمانه دیده می شود که “محورعالم” که از آسمان و زمین گذشته، آنها را به هم متصل می کند، یک شعاع از دایره و اشعه ای از خورشید است که از دیدگاه بیننده سمت الرأس و از دیدگاه خورشیدی سمت القعر است. باند زرد و طلایی دیده شده در اتمسفر زحل نتیجه تند باد های شدید در لایه های بالایی جو آن است که سرعت آن می تواند تا ۱۸۰۰ کیلومتر بر ساعت برسد.

سالها پیش، کره ماه به عنوان نخستین مکان برای شهرکسازی برونزمینی انسانها پیشنهاد شد، اما ماه دارای اتمسفر نیست، در حالی که مریخ با اتمسفر رقیقی که دارد امکان بیشتری برای میزبانی از انسان و دیگر گونههای زیست آلی را فراهم میکند. در معماری ایرانی رنگ به اندازه نور اهمّیت دارد. در اندیشة فیثاغوریان نیز، از میان حالتهای مختلف کمیت، حالتی که با اندازه متناظر باشد، به مکان ربط داده میشود. 200bروشن نیست ، زیرا یک کوتوله قرمز است ، اما به دلیل موقعیت نزدیک آن تا 90٪ از انرژی خود را دریافت می کند (تقریبا همان زمینی که از خورشید دریافت می کند) ، به این معنی که شرایط وجود حیات در این سیاره کاملا قابل قبول هستند به دلیل مجاورت با خورشید و اندازه عظیم ستاره ، آسمان سطح کره زمین رنگی مایل به قرمز پراکنده خواهد کرد.

دانشمندان دریافته اند که زحل نادرترین سیاره است. یعنی 30 سال زمینی زمان لازم است تا زحل یک دور کامل به دور خورشید بچرخد. پیشنهاد می کنیم اگر قصد دارید تا به دور از سر و صدا و در محیطی زیبا از بازی های زبان انگلیسی به نحو موثری استفاده کنید بازی Farm Animals Swap Spelling Game را از دست ندهید. بنابراین همیشه یکطرف ماه از دید ناظر زمینی پنهان است و با عنوان “سمت دور ماه” شناخته میشود. روز زحل 10.7 ساعت است که بسیار کوتاهتر از روز زمین است در حالی که سال زحل بیش از 29 سال زمینی است.

ما خیلی مشتاقیم که هرچه سریعتر وی را در پرده بزرگ نمایش ببینیم. کنترل بازی نه خیلی خوب و نه بد است و در مرز تعادل قرار دارد به این معنا که عادت کردن به ان و قرار گرفتن دکمه ها در بازی کمی زمان می طلبد.در هر مرحله به جز شما افراد دیگری هم حضور دارند که تا حدی نسبت به وظایف خود احساس مسذولیت می کنند و دارای هوش مصنوعی راضی کننده ای هستند . در ایران تابش آفتاب درخشندگی خاصی دارد. تجزیة نور آفتاب به سبب شفافیت هوا در مناطق مختلف ایران که از لحاظ پستی و بلندی دارای تنوع است، سبب رفع نیازهای زیستی آنان شده است.

سالها است که مریخ دارای آب به شکل یخ است. هایپریون هم مانند دیگر قمرهای منظومه شمسی از یخ آب تشکیل شده است؛ اما سطح آن به شکل عجیبی تیره است. با این حال به طرز گیج کننده ای این نام هیچ ربطی به یخ به معنایی که معمولاً آن را تشخیص می دهیم، ندارد. او اکنون به موهبت دیدار دوست نائل شده، خود را از تنگنای اینجا و اکنون رهانده است، نه فقط از سرای طبیعت که از خویشتن نیز به درآمده است. همانطورکه چیدن مهرهها در جای خودشان، حرکتی در بازی شطرنج بشمار نمیآید، مهیا شدن برای تفسیر کلام یکدیگر نیز بهمنزلهی تفسیر کردن (و یا تفسیر شدن) چیزی نیست66.

دیدگاهتان را بنویسید