جویندگان طلا در فضا

بهویژه موضوعاتی همچون اخترشناسیِ راژمان خورشیدی، روشهای نوین نپاهشیِ کیهان مانند نپاهشگاههای امواج گرانشی و نوترینوها. برای نمونه کشف مارپیچ دیاِناِی، پدیدآمدن جدول تناوبیِ بنپارها (عناصر) توسط «دیمیتری مندلیف»، کشف انبساط گیتی، نپاهش و آشکارسازی امواج گرانشی. تلسکوپهای جمینای نخستین تلسکوپهایی هستند که همزمان از فناوری اپتیک تطبیقی به عنوان حالت استانده (استاندارد) نپاهش و نیز لیزرگان راهنمای تصحیح آشفتگی در زمان حقیقی بهره میبرد. این نگرهها در یک پروژه مشترک به هم پیوستند تا دو تلسکوپ بهینهشده برای طولموج فروسرخ و مرئی بسازند.

یک روز خورشیدی بر روی ناهید ( زمان بین یک طلوع و غروب) همراه با دور مداری آن معادل ۱۱۷ روز زمینی میباشد. سیاره سرخ، محل وجود مرتفعترین کوهها و عمیقترین درهها در منظومه شمسی میباشد. بنابراین ، این از خوش اقبالی ماست که آب روی زمین وجود دارد. در این مورد هم ما حرکت واقعی را نمی بینیم،بلکه حرکت ظاهری خورشید را می بینیم که به نظر می رسد در یک سال یک بار به دور زمین می گردد. کتاب شازده کوچولو رکورددار ترجمه به زبان های مختلف است.

جدیدترین ویراست کتاب هماکنون در دسترس است و مبنای ترجمه به فارسی قرار گرفته. در این کتاب درواقع به برهمکنش میان دانش و جامعه پرداختهام. در سال 2014، این تیم با تلاشهای خود و مطالعه اجرام آسمانی سعی کردند این فرضیه را مطرح کنند که سیاره نهم میتواند اجرام کوچکتری که با مدار آن تداخل دارند و یا در نزدیکی آن هستند را به نحوی هدایت کند اما این ایده مورد پسند جامعه بزرگی از ستارهشناسان قرار نگرفت و به همین دلیل آنگونه که باید به این موضوع پرداخته نشد.

بیشتر ماههای به جای مانده مشتری با تلسکوپهای بزرگ زمینی پیدا شدهاند. این فناوریها در طولموج فروسرخ بسیار خوب عمل میکنند و میتوانند عکسهای اخترشناسی همتراز با تلسکوپهای مدارگرد بدهند. بگرتهای اخترشناسی بسیاری را به شکل پرسش و پاسخ به کتاب افزودیم که بازتاباننده پیشرفتهای نوین بعد از ۲۰۱۰ م. به سال ۲۰۱۳ هم کتاب «یادداشتهای یک اخترفیزیکدان» را منتشر کردم. در ایالات متحده برای دستیابی به یک تلسکوپ فروسرخِ زمینپایه و یک تلسکوپ طولموج مرئی در انگلستان و کانادا زاده شد. این دو ماه احتمالاً شهاب سنگ هایی هستند که در مدار بهرام به دام افتاده اند ، اگر شخصی در کره مریخ باشد مشاهده خواهد کرد که فوبوس سه بار در یک روز طلوع و غروب شبیه به یک ستاره خواهد بود تا یک قمر.

آنها میتوانند صحت و اعتبار یک بحث را ببینند، حتی اگر خودشان آن را قبول نداشته باشند. لایه های زیرین این سیارات ابرهای ضخیم از گازست ولی ممکن است هسته بعضی از آنها جامد باشد. در دانشگاه به آموزگاران آینده مدارس در دانشهای زاستاری تدریس میکردم و این اثر حاصل آن دوره است. دمای هسته اورانوس، حدود ۴۹۸۲ درجه سانتی گراد بوده که به نظر می رسد داغ باشد اما نسبت به هسته سیارات دیگر کاملا سرد است. میدانیم که در جو، گاز متان وجود دارد و متان، دلیل آبی بودن اورانوس است(گاز متان بدون بوست) و همچنین میدانیم که وجود گازهای هیدروژن و هلیوم در آنجا، به خاطر اکتشافات کاوشگر “وویجر ۲” (Voyager 2) است که در گذشته به پرواز درآمد اما تشخیص غلظت ترکیبات دیگر مانند آب، آمونیاک و سولفید هیدروژن، کمی دشوارتر بوده زیرا این سیاره، با ما فاصله زیادی دارد و امکان تشخیص آن با تلسکوپ معمولی، بسیار ضعیف است.

بااینهمه، به نظر میرسد براساس ظاهر تورات، روزهای آفرینش کاملاً بر «هفت روز هفته» انطباقپذیر هستند؛ زیرا برای هر روز آفرینش از صبح و شب آن روز سخن به میان آمده است. از آن جایی که طلا به عنوان اصلیترین منبع بازی، میتوانست برای به دست اوردن دیگر منابع مبادله شود، به دست اوردن این فلز گرانبها در بازی بسیار اهمیت پیدا میکرد. از دیگر کتابهایی که این اواخر به چاپ رساندهام «شگفتیها و غافلگیریهای دانش» است. در غیر آن صورت قمر تحت تاثير گرانش شديد سياره و ایجاد انقباضات (جزر و مدّهای) شدید متلاشي مي گردد و قطعات خرده شده آن همانند حلقه هايی به دور سياره پخش می شوند.

حلقه های مشتری منظومه حلقه های مشتری در سال 1979 توسط کاوشگر فضایی ویجر 1 کشف گردید. با اینکه این مقدار زیاد به نظر نمیرسد بر اساس محاسبات اجزای آب، هیدروژن و اکسیژن موجود در مشتری سه برابر بیشتر از مولکولهای آب خورشید هستند. یخفشانهای انسلادوس از شکافهای نسبتا گرمی در پوسته آن سرچشمه میگیرند که دانشمندان به آنها نوارهای ببری میگویند. اما بواسطه اطلاعات بدست آمده از کاوشگر زهره، دانشمندان با اسرار تازه ای درباره این سیاره مواجه شده اند.

مریخ احتمالاً هسته ای جامد متشکل از آهن، نیکل و گوگرد دارد. این به آن معنا است که فاصله این سیاره از ستاره ای که به دور گردش به دور آن است به اندازه ای است که امکان وجود آب در سطح آن وجود دارد. به گفته دانشمندان ، این تنها جرم آسمانی است که حیات می تواند روی آن وجود داشته باشد. از جمله دسته­بندی­های نه چندان رایج نیز دسته­بندی براساس اقالیم حقیقی و عرفی است. پیش از آنکه آنها در فضای بیرونی از دست بروند، مقداری از این طول موجهای بلندتر توسط گازهای گلخانهای در جو زمین جذب میشوند.

پیش از هرچیز بگویم که ویراست این اثر که انتشارات دانشگاه لاوال به سال ۲۰۱۷ م. به نپاهشگاه (رصدخانه) جمینای بازگردیم. ادامه یافت. جفت تلسکوپ جمینای دارای آینه اولیه هشتمتری، ساختهشده از سرامیک بسیار خاص با ضریب انبساط حرارتی اندک بود. هر دو نفرشان در بخش بزرگی از کارهای مؤسسه تلسکوپ فضایی کار میکنند. این مؤسسه مسئولیت عملیاتی نگهداشتن تلسکوپ فضایی هابل و مدیریت پروژههایش را دارد. هر دو تلسکوپ دربردارنده فناوریهای بسیار پیشرو و نوینی بودند که سازه را سبکتر و پایش را آسانتر میکرد. از این رو “آسف هال” که کاشف این دو قمر بود، این اقمار را به افتخار اسب های کالسکه خدای جنگ در افسانه یونان، “فوبوس” به معنای ترس و “دیموس “به معنای وحشت نامید.

چیزی که ریک و مورتی را از همان ابتدا از جمعِ کارتونهای بزرگسالانهی پیرامونش متمایز میکرد، داستانگویی سِریالیاش و تعهدش به تحولِ تدریجی شخصیتهایش بود. از این راه بود که در زندگی با خیلی آدم های جدّی برخورد کردم. نوعی زندگی که دانشمندان امیدوارند پیدا کنند ، مردان سبز کمی نیستند ، بلکه باکتری ها هستند. برایمان کمی از تاریخچه نپاهشگاه بگویید، از ابزارهای اخترشناسی آنجا و از تلاشها و پژوهشهای خودتان، از مدیریت آنجا که بر عهده داشتید و دستاوردهای اخترشناسی آن بازه زمانی. اینکه دانش چگونه کار میکند و با تأکید بر بستگیِ جهانی آن به بافت اجتماعی-اقتصادی جهان.

نه تنها شعر و موسیقی اقوام مسلمان همچون اشکال دیگری این هنرها ااز اصول دقیق ریاضی پیروی می کند، ( رساله های متعددی به فارسی و عربی درباره جنبه ریاضی شعر و موسیقی تالیف شده است. این کتاب به زبان فرانسوی است و بازهم میخواهم با خوشوقتی اعلام کنم این کتاب هم درحال ترجمه به فارسی است. نخستین کتابم «تاریخ اخترشناسی» بود که به سال ۱۹۸۳ همزمان در فرانسه و کانادا منتشر شد.

نخستین ویرایش این کتاب در سال ۲۰۰۸ به زبان فرانسوی با نام «۲۵۰ پاسخ به پرسشهای اخترشناسی» در فرانسه و کانادا چاپ شد. همانطورکه از عنوان کتاب پیداست رویکردی گاهدادی به اخترشناسی دارد و دیدگاهی پرمایه را در گذر تاریخ اخترشناسی ارائه میدهد. این کتاب ۶۰۰صفحهای نتیجه تدریس اخترشناسی مقدماتی و تاریخ آن در دانشگاه بود. کتاب تاریخ اخترشناسی به چاپ سوم رسید. 2- با توجّه به اینکه واژة «سیّاره» در زبان فارسی معادل مستعملی ندارد، در برخی جای­ها این واژة «هرباسپ» به عنوان معادلی فارسی و کهن(؟!) برای «سیارة» عربی پیشنهاد داده شده است، حال آنکه تقریباً تردیدی وجود ندارد که این واژه، برساخته و جعلی است که به دست فرهنگ­نویسان در شبه قارّه از یک بیت خاقانی مستخرج گردیده است.

خروجی حاصل از نرمافزار SPSS در جدول هفت ارائه شده است. چاپ کرده، به یاری دوستان خوبم در ایران، «حسن فتاحی» و «زیور ایزدپناه»، درحال ترجمه است و برایم مایه مباهات است که خوانندگان ایرانی آن را خواهند خواند. لکه سیاه بزرگ به اندازه کره زمین است و در جهت خلاف عقربههای ساعت میچرخد؛ همچنین بعضی اوقات از خود لکههای سیاه کوچکتری هم تولید میکند. نه. گوش های آن ها از گوش های فیل های آفریقایی کوچک تر است. یکی دیگر از بازی هایی که می تواند به شما در بهبود روند یادگیری زبان انگلیسی کمک کند بازی Weather Seasons Matching می باشد شما از طریق این بازی قادر خواهید بود تا معانی مختلف را برای فصول مختلف سال پیدا کنید و هر کدام را در جدول مقابل خودشان قرار دهید.

برای انسجام بخشیدن به مطالب، نخست نظریات جغرافیدانان برجسته در زمینۀ هفت اقلیم و سیارات هفتگانه بیان شده است. سیاره مشتری در حال حاضر ۸۸۶ هزار ۴۴۰ کیلومتر از زمین فاصله دارد و زحل نیز ۷۳۳ هزار و ۲۰۵ کیلومتر دیگر فراتر از آن است و اکنون آنها در یک راستا قرار گرفته اند و این تصور را به ما می دهند که در حال ادغام شدن در یکدیگر هستند. همزمان با پیگیری پروژه سفر گروهی انسان به مریخ، بررسیهای اولیه نشان میدهد که قرار گرفتن در برابر پرتوهای مضر و تحلیل استخوانی به دلیل تفاوت جاذبه سطح مریخ با زمین، متقاضیان سکونت در مریخ را تهدید میکند.

جو نپتون حاوی گاز متان است و نور سرخ را جذب میکند. همواره در حرکت است و همیشه مرزهای دانستن را به جلو هل میدهد؛ از جهانی دانسته به جهانِ فازیِ نادانستهها. اما مقامات شهر هیوارد در کالیفرنیای آمریکا، تصمیم گرفتند، برای هشدار دادن به انبوه مردمی که همواره سرشان روی گوشیهای هوشمند خم شده و به سرعت در حال چک کردن شبکههای اجتماعیشان، کاری کنند. شما برای یکدهه در آنجا حضور داشتید، از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹. خیام به وجود خداوندی معتقد است که خیر مطلق است و عقاب و عذاب از او صادر نمیشود. ساختار جو سیاره زحل با کمربندهایی که به موازات استوا امتداد دارند، شبیه مشتری است؛ اگرچه آشفتگی های این کمربندها بسیار کم تر از مشتری است (تا به حال از روی زمین فقط ۱۰ لکه مشاهده شده اند).

دیدگاهتان را بنویسید