تحقیق در مورد سیاره مشتری

به عنوان مثال، پروتون ها در هسته خورشید نیاز به انرژی از 3-10 کو متقابل خود را برای غلبه بر دافعه-کولمب موانع و ترکیب با هم به یک هسته است. داستان فیلم درباره پویا و شهرزاد زن و شوهر جوانی است که همه اهالی ساختمان نسبت به آن ها و خوشبختی شان غبطه می خورند، ولی آنها جدیدا دچار دلزدگی از زندگیشان شده اند و می خواهند از هم جدا شوند ولی قاضی وقت رسیدگی را به سه ماه بعد موکول می نماید و آنها را ملزم به رفتن نزد مشاور خانواده می نماید. یک سال پلوتویی به اندازه ۲۴۸ سال زمینی طول میکشد و پلوتو که به صورت طبیعی بعد از نپتون قرار دارد، در ۲۰ سال از این ۲۴۸ سال از مدار نپتون رد شده و به فاصله کمتری از خورشید نسبت به نپتون میرسد.

پلوتون وقتی بهنزدیکترین فاصلهاش از خورشید میرسد از سیاره نپتون هم بهخورشید نزدیکتر میشود. عنوانی که بهنظر میرسد دیگر هرگز از دست ندهد. در سطح کره زمین این جریان بدین معنی است که بادهای سرد به طرف استوا می وزند و از طرف دیگر هوایی که در ۳۰ درجه شمالی و ۳۰ درجه جنوبی به پایین می آید خیلی خشک است و به دلیل آنکه سرعت دوران زمین در این عرضهای جغرافیایی به مراتب کمتر از سرعت دوران زمین در استوا است، به سمت شرق حرکت می کند. در این مجموعه که زیر نظر کافی نت کافه لینک مدیریت و هدایت می شود تلاش ما براین است که در کنار آموزش و کسب علم از مطالب سرگرم کننده و جذاب درون اینترنت هم بی بهره نمانیم.

حتی اگر ونوس از نظر اندازه به زمین شبیه باشد و دارای هسته آهنی به همان اندازه زمین باشد، به دلیل چرخش آهسته ونوس، میدان مغناطیسی این سیاره بسیار ضعیفتر از زمین است. عیار 70 درصد معمولا به عنوان یک عیار خوب و اقتصادی برای استخراج سنگ آهن در نظر گرفته میشود. با اینکه این سیاره بزرگترین در منظومه شمسی به حساب میآید اما در عین حال به عنوان سریعترین سیاره در منظومه شمسی شناخته میشود.

به گزارش فرارو، پلوتون یا پلوتو، سیاره کوتوله کمربند کویپر در منظومه خورشیدی است که در هنگام کشف آن در سال ۱۹۳۰ تا ۲۴ اوت ۲۰۰۶ نهمین سیاره منظومه شمسی به حساب آمده بود؛ اما اکنون بنا بر تعریف تازه اتحادیه بینالمللی اخترشناسی از سیاره، «پلوتون» یک سیاره کوتوله محسوب میشود. بهاین ترتیب مدار پلوتون بیشتر شبیه مدار دنبالهدارهاست تا سیارهها. یوهان کپلر در قرن شانزدهم گفت که مدار سیارات بیضی است، اما حقیقت این است که مدار هیچ سیارهای بهاندازه مدار پلوتون بیضی نیست. مدار پلوتون در صفحه منظومه شمسی نیست.

مدار پلوتون با مدار همه سیارات فرق میکند. در ابتدا، منظومه شمسی تجمعی از ذرات گاز و غبار بود، اما با گذشت زمان و تحت تأثیر جرم خود، خورشید و سایر سیارات پدید آمدند. اما نظریهای که اخیرا ارایه شده میگوید بیشتر انحراف محور اورانوس میتواند به علت قمر بزرگ این سیاره باشد که وقتی منظومه شمسی ما هنوز جوان بوده، این قمر به آرامی توسط سیارات بزرگ دیگر کشیده میشده است و گرانشی که سعی در دور کردن این قمر از اورانوس داشته باعث شده تا اورانوس به یک طرف متمایل شود. شیده با توجه به تغییر احوال بهرام که به بیداری دست یافته بود و سعی در قدم نهادن به اقلیم روشنایی داشت، در واقع ترتیب ملاقات او با حقیقت خویش و ورود او را به اقلیم دل داد.

رنگ این نقطه بین آجری و قهوه ای روشن در تغییر است. رصدهای تلسکوپ فضایی هابل چگالی پلوتو را بین ۱٫۸ تا ۲٫۱ گرم بر سانتی متر مکعب تخمین زد. تا سال ۲۰۰۵ که بررسی تصاویر دریافتی از تلسکوپ فضایی هابل باعث کشف دو قمر جدید برای پلوتو گردید، تصور میرفت که شارون تنها قمر پلوتو است. سیاره جدید که به یاد خدای مرگ رومیان باستان، پلوتو نامیده شد. زهره علاوه بر نام ناهید و ونوس نام های دیگری دارد مثلا در فارسی، بیدخت و بیلفت نیز نامیده میشد و واژه بیدُخت در شکل کهنتر خود بَغدخت و به معنای «دختر خدا» بودهاست.

قمرهای جدید که در ابتدا S/2005 P1 و S/2005 P2 نامیده میشدند بعداً به نامهای نیکس و هیدرا تغییر نام دادند. ولی همه چیز در پاییز ۱۳۸۰ (۲۰۰۲) تغییر کرد؛ زمانی که اخترشناسان کواوار(Quaoar) را یافتند. تومباو در ۱۸ فوریه ۱۹۳۰ با مقایسه دو عکس متوجه تغییر مکان منبع نوری در این دو عکس شد که همان سیاره پلوتو بود. 35- کانون های مهم فشارهوا در دو نیمکره شمالی وجنوبی چگونه است؟ در سفر او هر سیاره و هر انسانی نماد چیزی است. کشیدگی مدار پلوتو بسیار زیاد و غیرعادی است به طوری که مدار آن با مدار نپتون، آخرین سیاره سامانه خورشیدی در دو نقطه تقاطع دارد.

با توجه به عادی نبودن گردش مداری پلوتو ممکن است انتظار برخورد این سیاره با نپتون برود اما زاویه میل و تناسب مداری ۳:۲ که بین این دو وجود دارد برخورد آنها ناممکن است. کمترین فاصله بین زمین و مریخ در مقابلههایی رخ میدهد که در دورههای ۱۵ تا ۱۷ ساله تکرار میشوند. شارون بیشتر شبیه یک جفت برای پلوتو است تا یک قمر. پلوتون حتی از هفت ماه منظومه شمسی و از ماه زمین هم ریزتر است. ناسا اعلام کرده است که تصاویر بیشتری از این مجموعهی با کیفیت در هفته پیش رو، دانلود خواهند شد و زمانی که بقیهی این تصاویر دانلود شوند ما جزئیات دقیقتری از سیاره پلوتون را در دست خواهیم داشت.

سیاره پلوتون ساختاری از سنگ و یخ دارد و کرهای کوچک است که یکسوم ماه جرم دارد، با این حال این سیاره بزرگترین جسم فضایی در منظومه شمسی است که تا پیش از گذر کاوشگر فضایی نیوهورایزنز از کنار آن در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵، هیچیک از مأموریتهای فضایی از سوی زمین به آن نرسیده بودند. بیشک کوآوار بهگروهی از اجرام منظومه شمسی تعلق داشت که پیش از این نامگذاری شده بود: اجرام کمربند کوییپر .(KBO) این اجرام سرد و کوچکاند، مداری کشیده دارند که تحت تأثیر نپتون است.

منظومه شمسی اینقدر گستاخانه با اعضای ریزش برخورد نکرده است که با پلوتون رفتار میکند. یکی از این رازها، ساختارهای چند ضلعی مرموزی از یخ در بخشی از سیاره پلوتون با نام Sputnik Planitia که تا همین اواخر نامشخص بود که چه فرآیندی سبب تشکیل آنها شده است، اما این راز اکنون توسط دانشمندان دانشگاه اکستر انگلستان کشف شده است. تنها ساختههای زمینی که تا به حال به اندازه پلوتو از ما دور شدهاند کاوشگرهای ویجر ۱ و ویجر ۲ بودند. کمربند کوییپر منطقهای است دورتر از مدار نپتون که پیشبینی میشود شامل هزاران جرم کوچکی باشد که از ابتدای پیدایش منظومه شمسی بههمراه خود سیاره نپتون بهآن محل رانده شدهاند.

ناسا در سال 1996 فضاپیمایی دیگر را نیز با نام Mars Path Finder به معنای راهیاب مریخ به سوی آن ارسال کرد.هدف از ارسال آن آزمایش روبات های مجهز مریخ نورد ارزان قیمت با فناوری بالا بود.راهیاب مریخ طی یک فرود غلطشی وبا استفاده از کیسه های هوایی جهت فرود بر سطح سیاره نشست تصاویری دقیق از محل فرود خود ارسال نمود وتوانست تحلیل های شیمیایی مفیدی را از نزدیکترین سنگها ولایه های محل فرود انجام دهد.نتایج این پروژه نشان میدادند که مریخ زمانی گرم ومرطوب بوده است.اکنون این سئوال مطرح شده بود که آیا در گذشته با وجود آب بر سطح آن وجو غلیظ تر زندگی می توانسته بوجود بیاید یا خیر؟

دیدگاهتان را بنویسید