بازیهای متاورس و دنیای جذاب آنها – ایران ریچ

پاسخ: به گردش زمین به دور خورشید حرکت انتقالی می گویند که بر اثر آن، فصل ها پدید می آیند. پاسخ : زیرا زمین دارای آب وهوا وخاک مناسب برای زندگی گیاهان وجانوران است وزیادگرم وسرد نیست. زباله ها را دررود و محلّ زندگی گیاهان وجانوران نمی ریزیم. کاربر در پلنت ورسوس آندد میبایست با داشتن یک استراتژی خوب، گیاهان را سازماندهی و خود را در برابر حمله زامبیها آماده کنند. فرمان ابلهانه جنگ علیه تروریسم در هالیوود، بازخوردهای شخصیای را ایجاد نموده و کشورها، فرهنگها، و ادیان را به سوژههای مسلّم آثار “ضدتروریستی” تقلیل داد.

جستوجو در منابع تاریخی که نظامی از آنها بهره برده، نشاندهندۀ میزان مطالعه و آگاهی وی بر آثار تاریخی تا زمان حیات او است. جرم مشتری ۳۱۸ برابر جرم زمین و قطر آن ۱۱ برابر قطر زمین است که میتواند بیش از ۱۳۰۰ زمین را در خود جای دهد. این غول گازی با شعاع متوسط حدود نه برابر زمین است. پاسخ : ازیک بارگردش کامل ماه به دورزمین که حدود چهارهفته یا 28 روزطول می کشد ماه قمری پدید می آید. پاسخ : برای خرید ازکیسه های پارچه ای استفاده می کنیم. با اینکه این سیاره نزدیکترین سیاره به کره زمین است ولی به علت وجود توده غلیظ ابر مانند که در واقع اتمسفر این سیاره می باشد، قوی ترین تلسکوپ ها نیز نتوانسته اند تاکنون مطالعات دقیقی در مورد این سیاره انجام دهند.

پرسش : زمین درآسمان به چه شکلی دیده می شود؟ پرسش : مریخ یا بهرام به چه رنگی درآسمان دید می شود؟ این سیاره از نظر دوری از خورشید، پنجمین سیاره پس از عطارد، زهره، زمین و مریخ است. پاسخ : ازیک بارگردش کامل زمین به دور خورشید ؛ یک سالِ زمینی به وجود می آید که تقریباً 365 روز است. پرسش : ماه قمری چگونه به وجود می آید؟ پرسش : یک شبانه روز چگونه به وجود می آید وتقربیاً چندساعت است؟ مریخ امروزی سیارهای خشک است که تقریبا هیچ آب مایعی روی سطح آن جریان ندارد، اما میلیاردها سال پیش آب مایع روی آن وجود داشته و در رودهایی حرکت میکرده و ساختارهایی تشکیل داده که همچنان روی آن دیده میشوند.

شهر و مملکت چنانکه در تاریخ طبری گوید که چون ماه به زبان فارسی شهر و مملکت باشد نهاوند را ماه بصره و دینور را ماه کوفه می گفتند و عربان هر دو راماهان گویند… لیکن در قاموس به معنی بلده و قصبه آورده، ظاهراً معرب کرده اند. اصولاً اگر این سؤال را طرح نکنیم که چه اوضاع و احوالی لازم و چه اوضاع و احوالی بیهوده است، می­توان تا بی­نهایت شرایط را شمرد.

اگر بخواهیم این موضوع را از دیدگاه دیگر برسی نماییم با توجه به سیر صعودی پیشرفت فناوری در زمینه ابزار های اپتیکی ،هر لحظه احتمال آن می رود که جرم دیگری بزرگتر از پلوتن در گوشه ای از منظومه شمسی کشف شود و اشکالات فراوانی را بو جود آورد.پس از برخی جهات اتخاذ چنین تصمیمی کاملا منطقی می نماید. ممکن است از نظر بعضی افراد این بازی کمی گیج کننده باشد.

داستان بازی وقایعی در سال ۲۰۳۵ را روایت میکند. امروز پس از گذشت حدود یک سال استودیو گیرباکس که سازنده این بازی است اعلام کرده در آپدیت بعدی با عرضه یک بسته به روزرسانی برای نسخه پلی استیشن ۳ بار دیگر بخش بازی چند نفره برای بازیکنان فعال خواهد شد. در آگوست ۲۰۰۶ ، پس از بحث و جدال درباره مسئله سیاره پلوتو ، اتحادیه بین المللی نجوم (IAU) تعریفی را برای یک سیاره منظومه شمسی تصویب کرد که پلوتو را مستثنی می کند . به همین سبب زمانی نامزد عنوان دهمین سیاره منظومه شمسی بود، اما معیارهای اتحادیه بینالمللی اخترشناسی برای سیاره بودن را کسب نکرد.

فضاپیمای «ونرا ۷» (Venera 7) اتحاد جماهیر شوروی که اولین فضاپیمایی بود که در سیاره دیگری فرود آمده بود، در دسامبر 1970 روی ونوس فرود آمد. به دلیل پراکندگی نور خورشید در جو زمین، زرد به نظر میرسد. نکته قابل توجه درباره کشف اخیر این جاست که فسفین آشکارشده در جو زهره در جایی متراکم شده که شرایط فشار جو و دما مناسب است. بعدها فراماسونری نظری شکل گرفت که پیشهوری سنگتراشی فیزیکی در آن به حاشیه رفته و پیمان برادری و پایبندی به رسوم در آن برجسته شد. است وهرچه سیّاره ای ازخورشیددورترباشد مدارش گردش آن به دورخورشید طولانی تر بوده وسالش هم طولانی تراست.

پرسش : نزدیک ترین سیّاره به خورشید درمنظومه ی شمسی چه نام دارد؟ پرسش : نزدیک ترین جرم فضایی به زمین چه نام دارد؟ پاسخ : ازیک بارگردش کامل زمین به دورخود ؛ یک شبانه روز به وجود می آیدکه تقریباً 24 ساعت است. بیشتر ستارگان بزرگ هستند و از گاز داغ به وجود آمده اند درست شبیه خورشید. در بخش (۲)، دو فرضیهی دیگر را از درون این تبیین بیرون میکشیم و نشان میدهیم که هر دو معیوب هستند. در یک سو آثاری چون 300 قرار دارند که معتقد است باید سفرای کشوری را که دشمن میپنداریم ولو برخلاف تمامی قواعد دیپلماتیک، به درون چاه بیافکنیم چون ما نه انسان که اسپارت هستیم!

سر هامرلاک (Sir Hammerlock) زیستشناسی در پاندورا است که به نظر میرسد تنها به مطالعه حیات وحش پاندورا علاقمند باشد. پاسخ : دررصدخانه ها ستاره شناسان با ابزارهای مختلف ستاره ها و سیّاره ها را مطالعه می کنند. پرسش : دررصدخانه ها ستاره شناسان چه کارمی کنند؟ پرسش : چرا سیّاره ها وخورشیددرزمنظومه ی شمسی به هم برخوردنمی کنند؟ پرسش : دورترین سّیاره دربین سیّاره های خوانده شده ی منظومه ی شمسی درکتاب علوم چهارم چه نام دارد؟ سیاره مریخ دارای دو قمر به نام های فوبوس و دیموس می باشد.

سطح پلوتون دارای مولکول های آلی پیچیده با دمای ۲۲۵- درجه سانتی گراد است که سطح آن با عبور زمان به دلیل تغییرات فصلی سرخ رنگ شده است. در همین رابطه بخوانید: آیا انسانها به پلوتون قدم خواهند گذاشت؟ عبدالکریم بیآزار شیرازی با تألیف کتاب گذشته و آینده جهان، آنچنان که خود میگوید، در پی اثبات لزوم اعتقاد به جهان واپسین است و از این رهگذر، آگاهی نسبت به گذشته جهان را ضروری دانسته و با ذکر آخرین یافتههای علوم تجربی عصر خود و مقایسه آن با برخی آیات آفرینش، درصدد تثبیت عقاید اسلامی برآمده است (بیآزار شیرازی، بیتا: 13). همچنین عبدالغنی الخطیب در کتاب قرآن و علم روز تلاش بسیاری کرد تا آیات کیهانشناسی قرآن را با علوم تجربی مطرحشده تطبیق دهد (خطیب، 1362: 6). از میان محققان معاصر شیعه، محمدعلی رضایی اصفهانی در کتاب پژوهشی در اعجاز علمی قرآن پس از بیان مهمترین نظریههای علمی درخصوص پیدایش جهان، نکات تفسیری و اسرار علمی آیات را با ارائۀ نظرات مختلف بیان کرده است و درنهایت هیچکدام از آراء را بهصورت قطعی نپذیرفته است.

پاسخ : ستاره از خود نور دارد ولی سیّاره ازخود نور ندارد. پاسخ : به اجرام آسمانی که ازخودنوردارند ستاره و به اجرام آسمانی که ازخود نورندارند سیّاره می گویند. پاسخ : به دلیل نور زیاد خورشید در روز. لانگ، محقق مطالعاتِ دینی، اعتقاد دارد، دین مدنی آمریکا در بهترین حالت سببسازِ بِهگزینی تاریخی و ایمانِ کورکورانهی مردم جامعه به نیکیِ ذاتیشان است و در بدترین حالت میتواند باعثِ نادیده گرفتن و حتی تداوم بخشیدن به مشکلات اجتماعی بزرگی مثل تبعیض نژادی توسط مردم این جامعه شود. البته ایشان آیات مربوط به آغاز آفرینش را با آخرین نظریۀ علوم تجربی، یعنی «مهبانگ» هماهنگ دانسته و درصورت اثبات قطعی آن، این مسئله را یکی از مصادیق اعجاز علمی قرآن به شمار آورده است (رضایی اصفهانی، 1381: 1/94-105). درخصوص تورات نیز جیمز هاکس در قاموس کتاب مقدس، ذیل عناوین «آفرینش»، «آسمان»، «زمین» و «روز»، آیات ابتدایی کتاب مقدس را دربارۀ آغاز خلقت جهان بررسی کرده است (هاکس، 1377: 83-87 و 62-63 و 425-427 و 449). همچنین در تلمود که «تورات شفاهی» نامیده میشود و تفسیر خاخامهای یهودی بر تورات است، دیدگاههای علمای یهود دربارۀ آیات آفرینش آمده است.

کاتلی و هامبی در کتاب هنرسلجوقی و خوارزمی در مورد هنر فلزکاری در عصر صفوی می­نویسند:«فلزکاری در دوره­سلجوقی از شکوفایی و توسعه­ای ویژه برخوردار شد؛ این فن همیشه در سطح بسیار والایی از کیفیت ساخت قرار داشت و اهداف هنری منحصر به فردی را برقرار کرد. دو مورد بعدی، اورانوس و نپتون ، غولهای یخی هستند که عمدتاً از موادی با نقطه ذوب نسبتاً بالا در مقایسه با هیدروژن و هلیوم تشکیل شدهاند که به آنها فرار میگویند ، مانند آب ، آمونیاک و متان . از این رو گمان میرود که یک ستاره پرفلز جمعیت یک از یک ستاره کم فلز جمعیت دو، شانس بیشتری برای داشتن یک سامانه سیارهای دارد.

دیدگاهتان را بنویسید