ایشان فرمود نماز اول وقت میخوانیم

سالانه دهها عراده موتر به علت خرابی راههای موتر رو از ارتفاعات بلند و پرتگاههای سهمگین بدریای کوکچه سرنگون شده باعث مرگ و معیوبیت صد ها مرد ، زن ، کودک و سر سفید میگردد، به ارزش میلیونها افغانی سرمایه های تاجران و کسبه کاران بدریا رفته و صاحبان آن بخاک سیاه مینشیند. معتادین تنباکو یک نوع وابستگی روانی به تنباکو پیدا میکنند و تصور میکنند که نمیتوانند بدون آن به زندگی نورمال خود ادامه دهند که این خود یک ضعف شخصیت را در آنها بوجود می آورد، تنباکو نوشی باعث بروز آفات مرگباری میگردد که در سطور بعدی تشریح میگردد، تنباکو نوشان باعث اذیت اطرافیان و اشخاص غیر معتاد میگردند که کمترین انرا استعمال کنندگان نصوار بینی و بیشترین را سگرتی ها ایجاد میکنند.

خواجه میر غیاث الدین ( غیاثِی ) ، مشهور به غیاثی علیه الرحمه ، فرزند میرک ، یکی از جملهِ مشاهیر فرزانه و شخصیت های نا تکراری فرهنگی و عرفانی سرزمین افسانوی بدخشان است. هر چند که مارکوپولو دران زمان وسایل اندازه گیری ارتفاعات را با خود نداشت اما ارتفاع پامیر را در حدود 7000 متر تخمین کرده است.او گفته است که در میان کوههای زنجیرهِ ، دره های پوشیده از جنگلات هفت رنگ وجود دارد ، رودباران جاری و چشمه ساران زلال در مسیر حرکت خود هنگام فروافتادن خود از فراز کوهها ی آسمانبوس و صخره های سهمگین آبشارانی را میسازند که نظارهِ آن دل و دماغ را روشنای میبخشد.در دریاچه های این ناحیه ماهیانی زیست دارند که دارای گوشت شیرین اند.در بدخشان آبهای معدنی حضور فراوان دارند ، در بارهِ پاکی و صفایی جهیل شیوه که بدخشانی ها به آن حوض شیوه گویند سخنانی بسیاری گفته شده است ، داستانسرایان شیرین گفتار، داستان بدر جمال را به همین جهیل ارتباط میدهند.مارکوپولو در نوشته های خود از اسپان قوی هیکل و توده شکنی یاد میکند که در میدانهای بزکشی همچو ستاره میدرخشیدند، توده ها را میشکستند، قوره ها را میکندند و پیگه ها را میزدند.در نوشته های مارکوپولو ذکر شده که نام بدخشان از” لعل درخشان” اقتباس شده که بمرور زمان به بدخشان تعغیر کرده است.کوهساران همیشه سپید موی بدخشان قله های یخچالی را بر ستیغ خویش جا داده است که در دامان آن مخازن بزرگی لعل و لاجورد، یاقوت و اکامیرون خفته است.طبیعت در آغوش پر مهر بدخشان سنگهای قیمتیی ماند طلا، لاجورد،لعل، یاقوت، آبهای معدنی، گوسفندهای بلند شاخ، اسپهای خوشرفتار، شتران دوکوهانهِ بخدی و مردم سختکوش ، آهنین پنجه زود مهرو دیر خشم پاکنژاد آریای را با مدنیت و فرهنگ دست نخورده پروریده است.در ویرانه های شهر بزرگ میتوان سراغ تمدنهای کهن قدیم اریای را به خوبی گرفت.مارکوپولو میگوید که بدخشان وتالقان دارای مدنیت درخشان و شهر های آبادان است اما خان آباد و قندز راجنگلات انبوه و بیکرانی احاطه کرده است که کمینگاهی شیران درنده و پلنگان دونده بوده سفر درین مناطق مسافران را سخت بهراس می افگند.

در این مستند کوهنوردی انکر سعی کرد تا اورست را بر اساس روش مدنظر مالوری صعود کند تا متوجه احتمال صعود توسط آنان با تکنیکهای زمان خودشان بشود. به گزارش ایران آنلاین، سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان از بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی شهرستان کوهدشت بازدید کرد. اما بهمن قویتر از او بود. اما ویروس نوع B می تواند بصورت دوا مدار در عضویت با قیمانده ودر نهایت به سر طان جگر ویا سیروز جگر ومرگ بیانجامد . التهاب مزمن ویروسی جگر(Hepatitis B) در عصرکنونی پرابلم عمده صحی را درسطح جهان بوجود آورده است ویکی از جمله امراض مد هشی است که باعث مصابیت انسانها میگردد اما خو شبختانه با اجرای واکسنشن بموقع قابل وقایه است.

پیکر حمزه که پیامبر(ص) به او لقب سیدالشهدا را داد، و نیز مصعب بن عمیر بهصورت جداگانه در کنار سایر شهدا مدفون است. سرطان جگر کشنده است ودر سنین 35-65 سالگی بروز میکند زیرا در این سن وسال فعالیتهای جنسی ومسولیتهای اجتماعی در سطح بالا ترین است ودر کشورهای رو به انکشاف مبتلایان به سرطان جگر چند ماه بعد از تشخیص می میرند. در اوایل چلم ها را از سفال میسا ختند که بعد ها آنرا از مس و برنج ساختند ، چینایی ها چلم را برای بار نخست از چینی ساختند. 2- انتقال ویروس بصورت مستقیم از طفل به طفل.

انتقال ویروس هیپاتیت مانند انتقال ویروس ایدز است. وامروز در این کشورهاعمده ترین راه سرایت ویروسها مقاربتهای جنسی وزر قیات مواد مخدره است . دریای جرم مانند یک نوار در سر تا سر شرق شهر جرم کشیده شده است که جرم را در شرقی ترین کرانهِ آن بدو بخش نا مساوی اما موازی تقسیم میکند.دریای جرم که درین ناحیه بنام” دریای کبوت “نیز یاد میشود پیکرهِ اصلی در یای کوکچه است که از سلسله کوههای جنوبغربی ” انجمن ” سر چشمه میگیرد، تا قریه اسکازر بنام دریای انجمن یاد میشود ، قبل از رسیدن بمرکز اسکازر آب اسکازر که از حوض رخو سر چشمه میگیرد با آن یکجا میگردد ، در شرق اسکازر مرکزولسوالی کران و منجان فعلی دریای منجان که منشا آن کوههای منجانست ، با آن یکجا میگردد.

اگر میخواهید یک بازدید کامل و درست و درمون از کوه نمک جاشک بوشهر داشته باشید شگفتیهای اصلی آن را ببینید باید حداقل یک روز وقت بگذارید و حتما با یک راهنمای محلی همراه شوید. کوبا صادر کننده اصلی شکر قند در جهان است که به همین دلیل آن را کاسه شکر جهان مینامند. به قول نانسی دوپری سیاح انگلیسی که در دههِ 70 بسیاری مناطق افغانستان را سیاحت کرده است در کتاب رهنمای تاریخی افغانستان نوشته است :تاریخ بدخشان همیشه پر از فراز و نشیبهای متعدد بوده است، مردم بدخشان همیشه روحیهِ قوی استقلال طلبی داشتند ، در موارد استثنایی که مجبور میشدند حاکمیت بیگانگان را گردن نهند به مجرد مساعد شدن زمینه دست به شورش میزدند.بلند ترین قلهِ هندوکش در خاک افغانی بنام ” نوشاخ ” درناحیهِ” قازده” ولسوالی اشکاشم موقیعت دارد که 7484 متر بلندا دارد این در حالیست که بلند ترین قلهِ سلسله کوههای هندوکش بنام “تراجمیر”با ارتفاع 7750 متر آنطرفتردر خاک پاکستان موقیعت دارد.امادر مورد وجه تسمیه هندوکش: ابن بطوطه اولین نویسندهِ است که این نام را نوشته است .او مینویسد :” در راهِ ما کوهی بود که هندوکش نامیده میشد ، یعنی قاتل هندو ها ، چون بردگان و کنیزکانی را که از هند میاورند، اغلب از شدت سرما درین کوهها تلف میشوند ، نام آنرا بدین لحاظ هندوکش گذاشته اند”.

همان بود که هوای حال به سرش زد ، تقدیر کارساز ، سر و کارش را با حضرت” شاه معصوم ولی الله” ، یکی از ستارگان آسمان معرفت آنزمان ، گره زد ، این عارف وارسته که یکی از مرشدین بزرگ و نامدار طریقهِ نقشبندیه بود ، عطش سیری نا پذیر غیاثی رافرو نشاند و او را از خم وحدت سیراب کرد ، سر انجام غیاثی با کوله باری از داشته های علم قال و میخانهِ از علم حال وارد زادگاهِ خویش ، جرم شد ، دست به ارشاد زد و تشنگان وادی علم و معرفت را سیراب نمود ، ازینکه در زمان غیاثی ، مرکز اداری و سیاسی امارت بدخشان ، شهر فیض آباد بود ، همانگونه که رسم است همیشه اهل علم و فرهنگ در پایتخت های امیر نشین سکنی میگزینند که اگر چنین نکنند ، امرا و حکومتگران آنان را جهت رونق بخشیدن پایتختهای خویش ، به شهرهای بزرگ فرا میخوانند ، غیاثی نیز در شهر فیض آباد مسکن گزین شده و تا دم واپسین ، عاشقان دلسوختهِ مکتب عرفان را از فیض خویش بهره مند گردانید ، تا اینکه در سال 1182 هجری قمری دعوت حق را اجابت نموده ، به ملاقات رفیق اعلی شتافت.

پاپ رهبر کلیسای کاتولیک در نیمهِ دوم قرن 16 حکمی را مبنی بر تحریم مصرف تنباکو صادر کرد که به ثمر ننشست ، خلیفه عثمانی نیز برای استعمال کنندگان تنباکو جزای مرگ را تعین کرد ، متاسفانه این همه اقدامات وواکنشها در جلو گیری از شیوع تنباکو نوشی موثر واقع نشد و سگرت نوشی بتدریج راه خود را در میان جوامع مختلف بشری باز نمود. قدم نحس سگرت در زمان حکومت امیرحبیب الله ، پدر امان الله خان به افغانستان رسید ، زمانیکه سردار نصر الله از لندن بکابل آمد ، سگرتنوشی را منحیث سوغات با خود آورد که بعدها امیر حبیب الله هم به سگرت عادت کرد ، محمود طرزی و شماری دیگری از درباریان نیز پدیدهء سگرت نوشی را با خود از خارج آوردند ، همچنان ترکهای که در نقش مشاورین به افغانستان آمدند با خود قطی های سگرت را آوردند ، تا سال 1304 سگرت نوشی مخصوص درباریان و خواص بود که البته این را یک افتخار و نماد ترقی و روشنگرای میدانستد ، متاسفانه بعد ازان تاریخ این زهر روح و روان به تدریج راه خود را در میان مردم عوام کشور نیز باز کرد و روز بروز به تعداد علاقمندان سگرت افزوده شد هر چند شاه امان الله تدابیری را جهت چلو گیری از سگرت نوشی اتخاذ کرد اما موثر واقع نشد.معامله گران و فروشندگان سگرت جهت تشویق مرد م به سگرتنوشی تبلیغاتی گوناگونی را براه می انداختند ، میگفتند که سگرت رنج را گل میکند، سرفه و ریزش را درمان میکند ، سردرد و دندان درد را درمان میکند و هزاران دروغی دیگر.

در بالاى اين غار، آثار صومعه اى ديده مى شود که طبق پاره اى قرائن، مربوط به قرن پنجم ميلادى است که بعد از غلبه مسلمين بر آنجا تبديل به مسجد شده و محراب و مأذنه دارد. در کشورهای پیشرفته ( امریکای شمالی واروپایی غربی ) شیوه انتقال مر ض فرق میکند.در این ممالک تا کشف واکسین در33% واقعات ویروس از طریق مادر به طفل واز طریق طفل به طفل انتقال می کرد اما بعد از کشف واکسین این فیصدی به پیمانه وسیعی کاهش یافت. در کشورهای پیشرفته با عملیه جراحی و تطبیق ادویه گرانقیمت میشود عمر مریضان را تا چند سال محدود طولانی کرد.

ودر بعضی مریضان تطبیق ادویه بنامهایLamivodine وInterferon نتایجی متفاوت بار آورده است امامصرف پولی این ادویه بهزاران دالر بالغ می گردد که پرداخت هزینه آن از توان مردم فقیر خارج است پیوند جگر درمریضان مبتلا به سیروز جگرنیز نتایج متفاوت میدهند. این ویروس دراروپای غربی وامریکای شمالی انتشارکمتر داشته ومبتلا یان بمرض هیپاتیت دایمی کمتر از یک فیصد کل نفوس را تشکیل می دهند ، اطفال جوان در معرض خطر بیشترین قرار دارند در حدود 90% اطفال تا سن یکسالگی باویروس مواجه میشوند.30-50%اطفال که در سنین 1-4 سالگی باویروس مواجه میگردند به هیپاتیت دایمی مبتلا میگردند خطر مرگ ناشی از سرطان وسیروز در مریضان هیپاتیت به 25% میرسد .

دیدگاهتان را بنویسید