آتشفشان فعال و نیمه فعال ایران کدامند؟

گفت سه نفر قسم خوردهاند شما اهانت کردهاید. گفتم اگر رئیس هیأت نظارت و استاندار در حضور شما و من این حرف را تأیید کردند، انتخابات را ابطال کنید. مدتی گذشت و انتخابات تأیید نشد. ابن فورک مدتی در انجا نماز جماعت گذارد ، به تألیف و تدریس مشغول بود و چندی بدستور صاحب بن العباد در ری محبوس بود بعدا” با وساطت ابواسحق اسفراینی مستخلص شده و به آمل برگشت نمود.

سید اسداللَّه در قزوین نزد سید على، صاحب حاشیه بر «قوانین»، تلمذ کرد. در مسجد جزیره با سید شمس الدین محمد که عالم آن جزیره بود، ملاقات کردم. برای رفتن به کوه الهه نمک میتوانید از موتور سهچرخ یا ماشینهای مخصوص بازدید در جزیره استفاده کنید. شب شخصأ درخت ها را آب می داد و اگر در محوطه ی کاری اش فضای سبزی خشک می شد یا شاخه ی درختی می شکست از تنبیه اداری دور نمی ماند. پس از مرگ آخرین فرزند آگوستینو (سارا)، اهالی دهکده نیز به نفرین کوهستان ایمان می آورند و شهر را ترک می کنند.

سرخ دم اما در بین جهانیان به سوردم نیز شهره است. عمده نواحی زغالدار در البرز مرکزی عبارتند از : آلاشت ، گلندرود ، کجور ، نورد (در سازند الیکا ) شمشک ، واسیاسر ، سرخ آباد ، سرتنگه ، خاردنده و مبارک آباد . ديگر کانسارهاى مس افغانستان که کارهاى اکتشافى محدودى بر روى آنها انجام شده عبارتند از کانسار داربند در شرق آينک و کانسار جوکار در شمال آينک که عليرغم نزديک بودن به آينک تفاوتهاى بسيارى با آينک داشته و نيازمند اکتشاف دقيقترى هستند.

فعالیت لرزهای آتشفشان یولاوان که یکی از شدیدترین هاست، در سال 2008 شدت گرفت. نخستین فوران آتشفشان در کوه دماوند به میلیونها سال پیش باز میگردد و آخرین فوران آن نیز در حدود ۷۵۰۰ سال قبل اتفاق افتاده است. احمدینژاد مسیر متفاوتی در پیش گرفت و با اغراض خاص، اصلاحطلبان را عصبانی کرد با این نیت که نیروهای اصیل انقلاب را به بیرون هل دهد. به دلیل آب و هوای خاص منطقه، خوب است پیش از کوهنوردی، به اصول اولیه هواشناسی تسلط داشته باشید تا سفر بی خطری را تجربه کنید. مجلسی که هرکس تجربه نمایندگی و کار اجرائی در سطوح بالا دارد یا استاد دانشگاه برجستهای در تخصصها و گرایشهای مختلف در آن کاندیدا شود و در کمیسیونهای تخصصی، به فکر کمک به دولت برای عبور از تنگناها باشد.

اصلاحطلبان در شش سال گذشته، شرایط متفاوتی را تجربه کردهاند. وقتی دولت احمدینژاد روی کار آمد، میشد آن هشت سال با حفظ مواضع انتقادی و بیان آن برای جامعه، مثل دوران ۶٨ تا ٧۶ عمل کنیم. برخی نمایندگان فعلی نهتنها کمتجربه هستند و شناسنامه ندارند، بلکه با دولت عناد دارند. اما نیروهای باسابقه راست و چپ، همه میخواهیم دولت موفق شود. به تاسی از سياست “درهای باز” که بيشتر در روابط با کشورهای خارجی مطرح می گردد، می بايست همه موانع گمرکی، محدوديتهای مقداری، و پرداخت يارانه، از ميان برداشته شده و در نتيجه امکانات داد و ستد آزاد ميسر گردد.

اورست قربانیان بسیاری را به کام مرگ کشانده است و کوین هاینز ۵۶ ساله یکی دیگر از این افراد به شمار می آید که در شمال منطقه اورست جان خود را تسلیم کوه اورست کرد. این چشمه ارتفاعی کمتر نسبت به پیرامون خود دارد و به همین دلیل آب آن به سمت پایین جاری نمیشود. از ساکنان قدیمی کوهدشت کمتر کسی است که با نام خاطره ی زند یاد ( دلیجانی) آشنا نباشد .شهرداری که تلاش های بی وقفه اش هیچ گاه از حافظه ی کوهدشت پاک نخواهد شد.

این روش از قدیمی ترین و معروف ترین روش های تولید نمک در جهان می باشد. در شمال غربی و در بلندترین نقطه کوه پارک صفه، قلعه ای دیده می شود که می توان آن را معروف ترین جاذبه کوه صفه دانست. نام این قلعه در سال ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده؛ اما اقدامات حفاظتی، چنان که باید در مورد آن صورت نگرفته است. مردم استان و شهرستانها دوست دارند به چهرههای ملی و شناختهشده در استان خودشان رأی دهند. سومین قله ایران بعد از دماوند و علم کوه، سبلان است که در استان اردبیل واقع شده است.

هر کدام میتوانند از استان و شهرستان خودشان کاندیدا شوند. وزرای دولتهای سازندگی و اصلاحات، همگی شانس دارند و البته چه خوب است از استانهای خود کاندیدا شوند. الان که صحبت بر سر مصادیق نیست اما بهعنوان نمونه آقایان عارف، دعایی، محمدعلی کریمی، حبیبالله بیطرف، عیسی کلانتری، موسویلاری، محمدعلی نجفی، هاشمیگلپایگانی، مصطفی معین، دکتر ایرج فاضل و چهرههایی از این دست به اضافه نمایندگان اصلاحطلب دورههای هشتم و نهم، استانداران دولتهای سازندگی و اصلاحات و استادان شناختهشده دانشگاه که توسعهگرا هستند، همه میتوانند کاندیدا شوند و مشکلی برای احراز صلاحیت هم نخواهند داشت.

اصولگرایان به دامن احمدینژاد افتادند و امروز هم برخی از آنها که باسابقه هم هستند، مواضعی میگیرند که از یک چهره باتجربه سیاسی بعید است. حرف من با اصولگرایان است. برای همین مجلس آینده باید اعتدالگرا باشد و اصلاحطلبان و اصولگرایان با سابقه و میانهرو در آن حضور داشته باشند. بهنظر من افرادی که احراز صلاحیت میشوند، به شورای اصلاحطلبان و لیدرهای اصلاحطلب و اعتدالگرا معرفی شوند تا با نظر آنان، فهرست ٣٠ نفره تهران بسته شود. اصلا صلاح نیست. در انتخابات شورای چهارم، چهرهای داشتیم که سهمیه یک حزب و نفر دوم فهرست ما بود اما رأی پنجاهم تهران را آورد.

اساسا تهیه فهرست در تهران و شهرستانها نباید سهمیهای باشد. پس احزاب اصلاحطلب حتما نظر بدهند اما بستن فهرستها سهمیهای نباشد. حتی چهرههایی مانند آقای غرضی با آنکه اصلاحطلب نیستند اما با فشارهای بیرون مجلس هم رأی و نظر خود را تغییر نمیدهند. آقای رضوانی به من نگاه کرد و گفت صحت حرفهایت را چگونه تأیید میکنی؟ فردای آن روز رفتم شورای نگهبان، ایشان پیشانی من را بوسید و گفت انتخابات تأیید شد. مقام معظم رهبری خواستار فعالیت همه جریانات کشور هستند اما حتما رهبران سیاسی اصلاحطلب باید نقطه نظرات خود را بهطور مستقیم با ایشان در میان بگذارند. واقعا اگر من خدمت ایشان نمیرفتم انتخابات ابطال شده بود.

در مسجد سیدعزیزالله بازار تهران، خدمت آیتالله رضوانی رفتم که دبیر شورای نگهبان و آنجا امام جماعت بود. بههرحال شخص رئیسجمهور، وزیر محترم کشور و کاندیداها حتما با مسئولان شورای نگهبان رایزنی کنند. آقای روحانی حتما با مسئولان نظام بهویژه مقام معظم رهبری گفتوگوهایی خواهند داشت اما خود کاندیداها هم میتوانند با هیأت مرکزی نظارت گفتوگو کنند. بههرحال کاندیداها از رایزنی با هیأتهای محترم اجرائی و نظارت و شورای نگهبان غفلت نکنند. بر همین اساس که باور دارم فقهای محترم شورای نگهبان دوست ندارند کسی بیدلیل ردصلاحیت شود.

یا فردی که سهمیه یک تشکل اصلاحطلب بود، به شورا هم راه یافت اما در رأیگیری ریاست شورا و شهردار، به آن شکل عمل کرد که همه شاهد بودید. 1- آمودریا (جیحون) از کوههای پامیر سرچشمه گرفته و حدود 1126 کیلومتر از آن در قسمت مرزهای شمالی کشور با تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان می باشد و قسمت هایی از آن قابل کشتیرانی است در سواحل آن رودخانه شیرخان بندر و بندر حیرتان قرار گرفته، که کالاهای صادراتی یا وارداتی افغانستان به ممالک آسیای میانه از این طریق مبادله می شود.جیحون دارای آبشارهای متعدد است و برای تولید نیروهای هیدرولیک قابل استفاده است 2- هیرمند (هلتمند): از کوههای یغمان در غرب کابل سرچشمه گرفته و 1400 کیلومتر طول دارد و در جنوب غربی افغانستان قسمت کمی از مرز مشترک ایران و افغانستان را تشکیل می دهد و مهمترین منبع تامین آب دریاچه های سیستان و بلوچستان و اراضی زراعی شمالی آن است.

کوه صفه نام کوهی است از سلسله جبال زاگرس در منتهیالیه جنوب جغرافیایی اصفهان که از شمال به جاده کمربندی، از غرب به کوههای تخت رستم و دره خان، از شرق به شهرکها و مجتمعهای مسکونی و از جنوب به اراضی باز و خط آهن محدود میگردد. 3- زون البرز غربی، از قزوین به طرف غرب ایران ادامه می یابد و کوه های آذربایجان جزء (زیرزون) این بخش است. حضرت موسی علیه السلام می دانست که خداوند قابل دیدن با چشم نیست؛ امّا هنگامی که خدا با موسی سخن گفت و آن حضرت به مردم اعلام نمود، مردم گفتند: ما به تو ایمان نمی آوریم؛ مگر این که کلام الهی را بشنویم.

همچنین به نظر میرسد که داخل کشتی به بخشهایی تقسیم شده که محققان بر این باورند که محل نگهداری حیوانات بوده است. دره نور که از شمال کوه پالان گردن آغاز میشود تا رودخانه هراز امتداد دارد و این قسمت را نیز به دو ناحیه شمالی و جنوبی تقسیم میکند. برخی معتقدند این نام از آن روست که این کوه از رشتهکوههای اطرافش جدا و منفرد است. انقلاب متعلق به همه ماست و تا جایی که توان داریم باید مسئولیتها را انجام دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید